Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

 • PhD i folkhälsovetenskap, Postdoktor

Adress

 • Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle
  Institutionen för vårdvetenskap
  Jan Waldenströms gata 25, 205 06 Malmö
 • Hemsida
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Folkhälsovetenskap

Pågående projekt

 • Hälsa och migration

Nyligen avslutat projekt

 • Livsförändringars inverkan på utövandet av fysisk aktivitet

Publikationer i urval

Thern E, Sjögren Forss K, Jogreus C, Stjernberg L. (2014) Factors associated with active commuting among parents to be in Karlskrona, Sweden. Scandinavian Journal of Public Health. 43, 59-65. 
Sjögren Forss K, Ekvall Hansson E, Troein M, Stjernberg L. (2014) Patterns of physical activity among women and men before and during pregnancy. Public Health, 128, 814-816. 
Sjögren K, Ekvall Hansson E, Stjernberg L. (2011) Parenthood and factors that influence outdoor recreational physical activity from a gender perspective. BMC Public Health, 2011, 11:93.
Sjögren K & Stjernberg L. (2010) A gender perspective on factors that influence outdoor recreational physical activity among the elderly. BMC Geriatrics 2010; 10:34.

Skapad 2016-11-27

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message