Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

Tags: , , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

 • FD, lektor i idrottsvetenskap

Adress

 • Linnéuniversitetet
  Institutionen för idrottsvetenskap
  351 95 Växjö
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrottsdidaktik i idrottslärarutbildning, skolämnet idrott och hälsa och idrottsrörelsen
 • Socialt entreprenörskap inom idrotten

Pågående projekt

 • Kroppens validitet är ett postdok-projekt (medel till nydisputerad) finansierat av Centrum för idrottsforskning, 2014-2017
 • Forskningsprojektet om socialt entreprenörskap och idrott. Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, 2015-2017
 • ‘Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH)’ Funded 2017-2019 by EU (Marie Skłodowska-Curie Action in the Horizon 2020 program). A collaboration between Linnaeus University, University of Auckland, New Zealand and Innland Norway University of Applied Sciences.

Publikationer i urval

Larsson, L., Linner, S. & Schenker, K. (2016). The doxa of PETE – Set in stone? European Physical Education Review. Doi: https://doi.org/10.1177/1356336×16668545
Schenker, K. (2016). Health(y) Education in Health and Physical Education, Sport, Education and Society. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2016.1174845.
Peterson, T. & Schenker, K. (2015) KIOSK – Idrott och socialt entreprenörskap. Malmö: Bokbox Förlag. http://bokbox.se/peterson-schenker-978-91-86980-66-5/
Schenker, K., Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. (2014) Socialt entreprenörskap i en match utan regler. Svensk Idrottsforskning, 23(4), s. 41-44.
Hedenborg, S & Jonasson, K & Peterson, T & Schenker, K & Tolvhed, H (2013) Utvärdering av Idrottslyftet: Svenska Ridsportförbundet, Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Taekwondoförbundet. Riksidrottsförbundet.
Schenker K. (2011.) På spaning efter idrottsdidaktik.  (Avhandling). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

På idrottsforum.org

Katarina Schenker är regelbunden bloggare på forumbloggen. Se hennes inlägg här!


Skapad 2017-02-19

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message