Forskarprofil | Karl Palmås, Chalmers tekniska högskola & Göteborgs universitet

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

karl-palmas

Befattning

  • Docent i Innovation och samhällsförändring vid Chalmers tekniska högskola, gästforskare vid IKI, Göteborgs Universitet.

Adress


Forskningsinriktning

  • Samtidens mobilisering av sportaktiviteter för att främja kreativitet och innovation.

Pågående projekt

  • ”EVINN – Eventbaserad Innovation”. Detta EU/Interreg-finansierade projekt (som delas mellan Aarhus, Göteborg och Oslo) syftar till att undersöka hur idrottsevenemang kan bidra till uppkomsten av nya innovationer och affärsverksamheter.

Publikationer

  • Palmås, K. (2009) ”Bodies without Bodhis”, Glänta, No. 2-3.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2013-02-12

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message