Forskarprofil | Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

karin-redelius

Befattning

 • FD, Lektor

Adress

 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 STOCKHOLM
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrottens påverkans- och lärprocesser (Pedagogik)

Pågående projekt

 • Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning.
 • Barns och ungdomars inställning till och villkor för att bedriva fysisk aktivitet..

Nyligen avslutade projekt

 • Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran
  (Avhandlingsproblem, juni 2002)
 • Ung ledare sökes. En studie av Riksidrottsförbundets satsning på unga ledare. (2004) (tillsammans med Georg Auberger & Charlotta Bürger Bäckström)
 • När ungdomar själva får välja. En studie av Riksidrottsförbundets projekt Ungdomsinitiativ – från idé till aktivitet (2005) (tillsammans med Björn Sandahl och Britta Thedin Jakobsson)

Publikationer

 • Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran. (Stockholm: HLS Förlag, 2002).
 • Pedagogiska perspektiv på idrott (Red. tilsammans med L-M Engström). (Stockholm: HLS Förlag, 2002).
 • “Föreningsidrotten som lärandemiljö”, Locus 3/02.
 • Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (2004) (red. tills med Håkan Larsson). Stockholm: Idrottshögskolan.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-05-04

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message