Forskarprofil | Julia Rönnbäck, Malmö högskola

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

  • FD i idrottsvetenskap, vik. lektor vid Institutionen för barn-unga-samhälle, Malmö högskola

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap
    Malmö högskola
    SE.205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrott, genus/femininitet, normalitet, flickforskning.

Pågående projekt

  • Tjejers förhandlingar av genus och femininitet i idrott.

Publikationer i urval

  • Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet (Ak. avh.; Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 20) Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-02-10

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message