Forskarprofil | Josef Fahlén, Umeå universitet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

josef-fahlenBefattning

 • FD, Docent, Universitetslektor

Adress

 • Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå
 • Telefon +46 (0)90-786 55 38

Forskningsinriktning

 • Organisationsförändring, idrottspolitik, spontanidrott, idrottsanläggningar, idrottsföreningar

Pågående projekt

 • Nya offentliga idrottsanläggningar – för vem, hur och varför?
 • Aktivitetskort på nätet – En studie av ungdomars idrotts- och motionsvanor samt fördelningen av kommunalt stöd.
 • Idrotten i folkhälsoarbetet – en studie av retorik och praktik

Publikationer i urval

 • Fahlén, J., Wickman, K., & Eliasson, I. (2014). Resisting Self-regulation: An Analysis of Sport Policy Programme Making and Implementation in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, DOI: 10.1080/19406940.2014.925954.
 • Karp, S., Fahlén, J., & Löfgren, K. (2014). More of the Same Instead of Qualitative Leaps – a Study of Inertia in the Swedish Sports System. European Journal for Sport and Society, 11, 301-320.
 • Fahlén, J., & Sjöblom, P. (2012). Good sport environments: A study of collective fundamental values and their importance for activity principles in Swedish club sport. Swedish Journal of Sport Research, 1, 1-28.
 • Fahlén, J. (2011). Urgent expectations and silenced knowledge – On spontaneous sport space as public health promoter and sport stimulator. European Journal for Sport and Society, 8, 167-191.
 • Sjöblom, P., & Fahlén, J. (2010). The Survival of the Fittest – intensification, totalization and homogenization in Swedish sport. Sport in Society, 13, 704-717.
 • Fahlén, J., Stenling, C., & Vestin, L. (2008). Money talks – A qualitative analysis of the organizational change connected with the corporation formation of a voluntary sport club. Sport und Gesellschaft – Sport and Society.
 • Sjöblom, P., & Fahlén, J. (in press). The Survival of the Fittest – intensification, totalization and homogenization in Swedish sport. Sport in Society. London: Routledge.
 • Fahlén, J. (in press). Organizational Structures in Sport Clubs – Exploring the Relationship between Individual Perceptions and Organizational Positions. In Management of sports : H R aspects. Nagarjuna Hills: ICFAI University Press.
 • Fahlén, J. (2007). Från Ulf Sterner till Harry Harkimo – En analys av transformeringen av svensk ishockey 1967 – 2000. Idrott, historia och samhälle.Stockholm : Svenska idrottshistoriska föreningen.
 • Fahlén, J. (2006). Structures beyond the frameworks of the rink – On organization in Swedish ice hockey. Doctoral thesis, Umeå university: Department of Education. ISBN 91-7264-042-1.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-01-05

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message