Forskarprofil | Jon Helge Lesjø, Høgskolen i Lillehammer

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

jon-helge-lesjo

Befattning

  • Professor, dr.philos (sosiologi)

Adress

  • Avdeling for økonomi og organisasjons­vitenskap /Faculty of Economics and Organisation Science, Høgskolen i Lillehammer /Lillehammer University College
  • Postboks 952, 2604 Lillehammer, Norway
  • + 47 61 28 83 30, +47 900 922 14
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrettssosiologi, IOC og de olympiske leker; undervisningsinteresse/pedagogikk: undervisning i idrettssosiologi
  • Offentlig politikk og planlegging

Pågående projekt

  • Reformer og organisasjonsendringer i den olympiske bevegelse

Publikationer

  • Jon Helge Lesjø: Idrettssosiologi. Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Oslo 2008: Abstrakt forlag
  • Jon Helge Lesjø: ”OL-diskurser, spill og organistorisk læring”. Nytt Norsk Tidsskrift nr 3/2007 (s. 283-299)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-01-19

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message