Forskarprofil | Johnny Wijk, Stockholms universitet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

johhny-wijk

Befattning

 • Professor i historia

Adress

 • Historiska institutionen
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm
 • E-mail
 • Hemsida

Forskningsinriktning

 • Idrottshistoria, bland annat tennis, golf, idrott och politik

Pågående projekt

 • Framgångarna för svensk tennis och golf efter 1970
 • Idrott, politik och bojkottaktioner 1945-2010

Publikationer i urval

 • ”Sport, politiska ideologier och det svenska ´tennisundret´”, Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1990.
 • Svarta börsen – samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949, Stockholm 1992, (monografi, avhandling för doktorsexamen, nov. 1992, 326 sidor)
 • Idrott, ungdom och ”dansbaneelände” – om den svenska idrottsrörelsens begynnande engagemang som ungdomsfostrare på 1940-talet” Ur SVIFS årsskrift 2001
 • ”Vad skall idrott vara bra för? Några funderingar kring 1900-talets debatt om idrottens samhällsnytta, samt ansats till undersökningsmodell gällande idrottens roll och funktion i samhället över tid”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2003.
 • Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2005
 • ”Från folkrörelse till globalt maktmedel – om den internationella tävlingsidrotten som uppmärksammad kulturföreteelse”, Utrikesperspektiv, utrikespolitiska föreningen Lunds universitet, 2006:4.
 • ”Det svenska ‘golf- och tennisundret’. En parallell framgångshistoria – om tennisens och golfens elitutveckling samt en ansats till förklaringsmodell gällande orsaksfaktorer till idrottsframgångar”, i Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2007
 • ”Idrotten tjänar på de politiska aktionerna och hot om bojkotter – om Davis Cup-matchen i Malmö och historien om politiska bojkotter runt idrotten, Newsmill.se, 7 mars 2009.
 • ”De ‘glömda’ mästerskapen i Oslo 1946 – om tävlingarna där Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta”, idrottsforum.org, 20 maj 2009.
 • ”Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet – vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten?” idrottsforum.org, 25 febr 2009, även publicerad i Idrott, historia och samhälle, 2009.
 • ”Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna- om Janne Lundqvist, Uffe
  Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet”, Idrott, historia och samhälle, 2009, även publicerad i idrottsforum.org, feb 2010.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-05-12

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message