Forskarprofil | John Hellström, Gymnastik- och idrottshögskolan

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

john-hellstrom

Befattning

  • FD

Adress

  • Gymnastik- och Idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrott och media, idrottshjältar med inriktning på konstruktionen av hjältar i svenska medier.

Pågående projekt

  • Avhandling om bilden av svenska idrottshjältar i media under 1900-talet

Publikationer

  • ”Den svenska idrottshjältens historia” i Idrott, historia och samhälle, 2004
  • ”Ingemar Johansson och svensk media” i Idrott, historia och samhälle, 2005
  • Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2014

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-03-09

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message