Forskarprofil | Joakim Ingrell, Malmö högskola

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

joakim-ingrellBefattning

  • Doktorand i idrottsvetenskap inriktning idrottspsykologi

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö Högskola, 205 06 Malmö
  • Besöksadress Orkanen, rum E127h, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Motivation och motivationsklimat, Idrottspsykologi

Pågående projekt

  • Malmö Youth Sport Study

Publikationer i urval

  • Buhre, T., & Ingrell, J. (2011). Reflekterande extraherande tentamina som bedömning av studenters prestationer (RET-BSB). Erfarenhet vs. Forskning – Hur utvecklas vi som högskolelärare. Akademiskt lärarskap (AKL), Malmö högskola, 1, (ss 54-57).
  • Ingrell, J. (2008, Oct). Motivation and motivational climate in golf. Poster presentation at Nordic Conference: Health, Participation and Effects of Sport and Exercise, Halmstad.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-11-02

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message