Forskarprofil | Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

jesper-andreasson-2

Befattning

 • FD i sociologi, universitetslektor

Adress

 • Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 391 82 Kalmar
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrott, genus, etnografi, gym-/fitness kultur.

Pågående projekt

 • Arbetar för närvarande etnografiskt med att analysera olika aspekter av gym-/fitness kulturen. Bland annat ett bokprojekt (The Global Gym. Gender, Health and Pedagogies) där fitnessbloggar, personliga tränare och dopinganvändare studeras.

Publikationer

 • Andreasson, Jesper & Johansson, Thomas (2014) ‘Doing for group exercise what McDonald’s did for hamburgers’: Les Mills, and the fitness professional as a global traveler. Sport, Education and Society. DOI: 10.1080/13573322.2014.885432
 • Andreasson, Jesper & Johansson, Thomas (2013) The Health Guru. Masculinity and fitness coaching in the blogosphere. The Journal of Men’s Studies, 21(3), pp 277-290.
 • Andreasson, Jesper & Johansson, Thomas (2013) Female Fitness in the Blogosphere: Gender, Health, and the Body, SAGE Open, 2013/3. DOI: 10.1177/2158244013497728
 • Andreasson, Jesper (2013): Shut up and Squat. Learning body knowledge within the gym. Journal of Ethnography and Education. DOI:10.1080/17457823.2013.828473
 • Andreasson, J. (2011). I viljan att prestera. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. 20. 8-12.
 • Andreasson, J. (2010). Fotbollens arbetarklass. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. 11-16.
 • Andreasson, J. (2007). Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag. Doctoral Thesis. 267.
 • Andreasson, J., Lalander, P. (2007). Mellan idrottslig disciplin och gränslöst supande. Nordisk Alkohol- og narkotikatidsskrift (NAT). 24. 461-480.
 • Andreasson, J. (2005). Pojkflickan, fotbollsflatan och alla andra. Myt och verklighet i svensk damfotboll. I Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidsskrift, nr 1:2005. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
 • Andreasson, J. (2005). Mellan svett och mascara. Masculinitet i ett kvinnligt fotbollslag. . I Johansson, T (red): Manlighetens omvandlingar. Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter.Göteborg: Daidalos.
 • Andreasson, J. (2003). Brudar, bärs och bögar. Maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö. . I Johansson, T & Lalander, P (red): Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Göteborg: Daidalos.
 • Andreasson, J., Lalander, P. (2003). Det statliga kasinot. Mellan myt och verklighet. SoRAD, Forskningsrapport nr. 13.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-09-09

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message