Forskarprofil | Ingegerd Ericsson, Malmö högskola

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • FD i pedagogik, docent och lektor i idrottsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

  • Motorikens betydelse för individens utveckling
  • Motorikobservation och –träning i skola, förskola och förening.

Pågående projekt

  • Ericsson, I., & Cederberg, M. (2012). Physical Activity and School Performance A Survey Among Students not Qualified for Upper Secondary School. Submitted.
  • Adelmann, K., Ericsson, I. & Törnquist, E-M. (2012). Att handleda doktorander. Reflektioner kring handledarrollen i förändring. Under sakkunniggranskning.
  • Ericsson, I. & Karlsson, M. (2012). Daglig idrott och hälsa-undervisning förbättrar motorik och skolprestationer – en nioårig interventionsstudie. Under sakkunniggranskning.

Nyligen avslutat projekt

  • Uppföljning av forskningsresultat i Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil
  • Uppföljning av forskningsresultat i Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil:Ericsson, I., & Karlsson, M. (2012). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Available 2012-04-09 in “Wiley Online”.
  • Ericsson, I., & Karlsson, M. (2012). Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance – A Nine-Year Prospective Intervention Study. The pre-peer reviewed version of the article: “Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study”, published in final form in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 8 April 2012. Available 2012-05-04 on Malmö University Electronic Publishing (MUEP) and 2012-05-09 on idrottsforum.org/articles.

Publikationer

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. Doktorsavhandling, 236 s. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2003.  (Avhandlingen kan även beställas från Malmö högskola).
Rör dig-lär dig! Motorik och inlärning. Bok/kurslitteratur, 190 s. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2005.
MUGI Vi leker och tränar grovmotorik. Nu med Mini-MUGI för förskolan. Staffanstorp: Mugi.se, 2006.
MUGI Motoriklek med observationsschema för förskola och skola. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2008.

 

Peer reviewed articles

(2003). Motor skills, attention and academic achievements – An intervention study in school year 1-3. Lund University Dissertation Abstracts, www.lub.lu.se.
(2006). Motor skills, attention and academic achievements – an intervention study in school year 1-3. Accepted 06-05-30 for publication in The British Educational Research Journal. Available 2007-10-27onhttp://www.informaworld.com.
(2006). Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv. Educare vetenskapliga skrifter, 2(1), 38-53. Tillgänglig 2007-05-08 på MUEP Malmö University Electronic Publishing.
(2007). Effects of Increased Physical Activity and Motor Training on Motor Skills, Attention and Learning. Paper presented at the 13th Conference on Thinking. In Linköping University Electronic Press, (Ed.), Proceedings Vol. In Peer Reviewed Papers (pp. 51-57). Available 07-07-05 onhttp://www.liu.se/thinkingconference.
(2007). Physical activity and Learning. Abstract. Citizenship Education in Society – A challenge for the Nordic countries. Children´s identity & Citizenship in Europe, CiCE Conference 4th – 5th October 2007. Available 2007-09-28 på http://www.mah.se.
(2007). MUGI observation checklist: An alternative to measuring motor skills in physical education classes. The Asian Journal of Exercise & Sports Science, 4(1), 1-8.
(2007). Motor observations and school results. [In Swedish: Motorikobservationer och skolprestationer]. Nordisk Pedagogik, 27(2), 111–118.
(2007). Motorikobservationer och skolprestationer. Nordisk pedagogik, (2), 111-118. Tillgänglig 2007-08-19 på MUEP Malmö University Electronic Publishing ; 07-11-21 påhttp://www.idrottsforum.org/articles.
Gustafsson, P., Thernlund, G., Besjakov, J., Karlsson, M., Ericsson, I., & Svedin, C.G. (2008). ADHD symptoms and maturity – a study in primary school children. Acta Pædiatrica, (97), 233-238.
(2008). To measure and improve motor skills in practice with the MUGI model for motor observations and training. Paper presented at The 3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference (SPOC), in Malmö, March 6-7th.
(2008). To measure and improve motor skills in practice. International Journal of Pediatric Obesity, 3(1), 21-27.
(2008). Motor skills, attention and academic achievements – an intervention study in school year 1-3.The British Educational Research Journal, 34(3), 301-313.
Ericsson, I., Grahn, P. & Skärbäck, E. (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas.Educare, (1), 80-101. Tillgänglig 2009-06-08 på http://www.mah.se; 2010-01-20 på http://pub-epsilon.slu.se.
Gustafsson, P., Svedin, C.G., Ericsson, I., Lindén, C., Karlsson, M., & Thernlund, G. (2010). Reliability and validity of the assessment of soft signs in children with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Developmental Medicine & Child Neurology, (52), 364–370.
Ericsson, I., & Cederberg, M. (2010). Physical activity among young people who do not achieve primary objectives. A questionnaire and interview survey among IV-studentsin Malmö 2008. (Paper presented at NERA´s 38th Congress). In Abstracts, active citizenship, (p. 221). Malmö: Malmö University. Available 2010-02-10 at http://www.mah.se/upload/LUT/Konferenser/Abstractbok.
Ericsson, I., & Karlsson, M. (2010). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9. Accepted for publication inInternational Journal of Sport Psychology.
(2011). Effects of increased Physical Activity on Motor Sklills and Self-esteem: A Longitudinal Intervention Study during Nine School Years. In T. Söderström, J. Fahlén, & K. Wickman (Eds.), Book of abstracts, 8th European Association for Sociology of Sport (p. 178). Umeå: Department of Education, Umeå University.
(2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 313-329. Available online: 21 Jun 2011.
Ericsson, I., & Karlsson, M. (2011). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9. International Journal of Sport Psychology, 42, 461-479.
(2011). Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (MUGI) Observation Checklist [Database record]. PsycTESTS, American Psychological Association (APA).http://www.apa.org/pubs/databases/psyctests/index.aspx. doi: 10.1037/t02819-000.
Ericsson, I., & Karlsson, M. (2012). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study. The Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Available 2012-04-09 in “Wiley Online”.

På idrottsforum.org

Mer medveten motorisk träning behövs (artikel 031125)
Motorik, lek och lärande G. Langlo-Jagtøien, K. Hansen & C. AnnerstedtGöteborg: Multicare 2002 (recension, med Fredrik Offerlind, 040309)
Finns det tid och rum för barn (feature 040323)
Motorik och FAR i skolan (feature 050606)
Nordisk idrottslärarkongress på Island 28 juni – 3 juli 2005 (feature 050831)
Ger fysisk aktivitet bättre kunskapsutveckling? (feature 051019)
Barn – bevegelse – oppvekst: Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Per Egil Mjaavatn & Kari Aasen Gundersen Oslo: Akilles 2005 (recension 060315)
Infant Motor Development Jan P. Piek Champaign, IL: Human Kinetics 2006(recension 060913)
Physical Activity and its Effect on Bone in the Short- and Long-Term Perspective Christian Lindén Lund: Dept. of Orthopaedics, Lund University 2006 (recension 070228)
Konferensrapport: Idrottsmedicin i Uppsala 2007 (feature 070516)
Conference report: Thinking Outside the Box (feature 070829)
Boll, dans, kamp och lek ur olika perspektiv: Nordisk Idrætslærerkongres i Gerlev 2007 (feature 070912)
Motorikobservationer och skolprestationer (artikel 071121)
Børn, fysisk aktivitet og læring Vivian Grønfeldt København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2007 (recension 071212)
Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, räcker det? (feature 080206)
Ecological Task Analysis and Movement Walter E. Davis & Geoffrey D. Broadhead (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (recension 080423)
Bio-social aspects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Neurophysiology, maturity, motor function and how symptoms relate to family interaction Peik Gustafsson Lund: Lund University, Faculty of Medicine 2008 (recension 081001)
Physical Activity in 6–10 Year Old Children: Variations over time, associations with metabolic risk factors and role in obesity preventionGisela Nyberg Solna: Karolinska Institutet 2009 (recension 090923)
Ericsson, Ingegerd m fl Idrottsläraren som kulturarbetare – då, nu och i framtiden (feature 090923)
Physical Education for Young Children: Movement ABCs for the Little Ones Rae Pica Champaign, IL: Human Kinetics 2008 (recension 100217)
Värna närmiljön för fysisk och psykisk hälsa (feature, med Patrik Grahn & Erik Skärbäck, 100310)
Motor Learning & Control for Practitioners Cheryl A. Coker Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2009 (recension 100901)
Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (artikel, med Margareta Cederberg, 110330)
Rapport från Idrottslärarstämman i Luleå 18–19 mars 2011 (feature 110420)
Fysisk aktivitet och muskelfunktion bland skolbarn: Om Susanna Stenevi Lundgrens avhandling (feature 110608)
Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse Kjetil Steinsholt & Kirsti Pedersen Gurholt (red) Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2010 (recension 110921)
Motorikträning utomhus för vuxna (feature 110921)
Paralympic School Days: En workshop under EASS-konferensen i Umeå 18–22 maj 2011 (feature 110921)
Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (artikel, med Magnus K. Karlsson, 120509)
Key issues in childhood physical activity science (feature 121212)
Motor Learning and Development Pamela S. Haibach, Greg Reid & Douglas H. Collier Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (recension 130404)
Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb (artikel 130930)
Hälsoekonomiska argument för mer idrottsundervisning i skolan (feature 131114)
Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis Richard A. Schmidt & Timothy D. Lee Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (recension 140122)
Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (artikel, med Magnus K. Karlsson, 140123)
MUGI i Sydafrika (feature 141029)
Advanced Analysis of Motor Development Kathleen M. Haywood, Mary Ann Roberton & Nancy Getchell Champaign, IL: Human Kinetics 2012 (recension 150220)
MUGI-modellen för motorisk träning (feature 150220)
Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson (161116)
Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet (feature 170210)
Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Tomas Peterson & Mikael Quennerstedt (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2016 (recension 170214)
Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt (feature 170616)
Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance (artikel 170907)

Uppdaterad 2017-09-07

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message