Forskarprofil | Ingegerd Ericsson, Malmö högskola

Tags: , , ,

Print Friendly


Befattning

 • FD i pedagogik, docent och lektor i idrottsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

 • Motorikens betydelse för individens utveckling
 • Motorikobservation och –träning i skola, förskola och förening.

Pågående projekt

 • Ericsson, I., & Cederberg, M. (2012). Physical Activity and School Performance A Survey Among Students not Qualified for Upper Secondary School. Submitted.
 • Adelmann, K., Ericsson, I. & Törnquist, E-M. (2012). Att handleda doktorander. Reflektioner kring handledarrollen i förändring. Under sakkunniggranskning.
 • Ericsson, I. & Karlsson, M. (2012). Daglig idrott och hälsa-undervisning förbättrar motorik och skolprestationer – en nioårig interventionsstudie. Under sakkunniggranskning.

Nyligen avslutat projekt

 • Uppföljning av forskningsresultat i Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil
 • Uppföljning av forskningsresultat i Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil:Ericsson, I., & Karlsson, M. (2012). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Available 2012-04-09 in “Wiley Online”.
 • Ericsson, I., & Karlsson, M. (2012). Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance – A Nine-Year Prospective Intervention Study. The pre-peer reviewed version of the article: “Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study”, published in final form in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 8 April 2012. Available 2012-05-04 on Malmö University Electronic Publishing (MUEP) and 2012-05-09 on idrottsforum.org/articles.

Publikationer

 • Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. Doktorsavhandling, 236 s. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2003.  (Avhandlingen kan även beställas från Malmö högskola).
 • Rör dig-lär dig! Motorik och inlärning. Bok/kurslitteratur, 190 s. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2005.
 • MUGI Vi leker och tränar grovmotorik. Nu med Mini-MUGI för förskolan. Staffanstorp: Mugi.se, 2006.
 • MUGI Motoriklek med observationsschema för förskola och skola. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2008.

Peer reviewed articles

 • (2003). Motor skills, attention and academic achievements – An intervention study in school year 1-3. Lund University Dissertation Abstracts, www.lub.lu.se.
 • (2006). Motor skills, attention and academic achievements – an intervention study in school year 1-3. Accepted 06-05-30 for publication in The British Educational Research Journal. Available 2007-10-27onhttp://www.informaworld.com.
 • Ericsson, I. (2006). Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv. Educare vetenskapliga skrifter, 2(1), 38-53. Tillgänglig 2007-05-08 på MUEP Malmö University Electronic Publishing.
 • (2007). Effects of Increased Physical Activity and Motor Training on Motor Skills, Attention and Learning. Paper presented at the 13th Conference on Thinking. In Linköping University Electronic Press, (Ed.), Proceedings Vol. In Peer Reviewed Papers (pp. 51-57). Available 07-07-05 onhttp://www.liu.se/thinkingconference.
 • (2007). Physical activity and Learning. Abstract. Citizenship Education in Society – A challenge for the Nordic countries. Children´s identity & Citizenship in Europe, CiCE Conference 4th – 5th October 2007. Available 2007-09-28 på http://www.mah.se.
 • (2007). MUGI observation checklist: An alternative to measuring motor skills in physical education classes. The Asian Journal of Exercise & Sports Science, 4(1), 1-8.
 • (2007). Motor observations and school results. [In Swedish: Motorikobservationer och skolprestationer]. Nordisk Pedagogik, 27(2), 111–118.
 • (2007). Motorikobservationer och skolprestationer. Nordisk pedagogik, (2), 111-118. Tillgänglig 2007-08-19 på MUEP Malmö University Electronic Publishing ; 07-11-21 påhttp://www.idrottsforum.org/articles.
 • Gustafsson, P., Thernlund, G., Besjakov, J., Karlsson, M., Ericsson, I., & Svedin, C.G. (2008). ADHD symptoms and maturity – a study in primary school children. Acta Pædiatrica, (97), 233-238.
 • (2008). To measure and improve motor skills in practice with the MUGI model for motor observations and training. Paper presented at The 3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference (SPOC), in Malmö, March 6-7th.
 • (2008). To measure and improve motor skills in practice. International Journal of Pediatric Obesity, 3(1), 21-27.
 • (2008). Motor skills, attention and academic achievements – an intervention study in school year 1-3.The British Educational Research Journal, 34(3), 301-313.
 • Ericsson, I., Grahn, P. & Skärbäck, E. (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas.Educare, (1), 80-101. Tillgänglig 2009-06-08 på http://www.mah.se; 2010-01-20 på http://pub-epsilon.slu.se.
 • Gustafsson, P., Svedin, C.G., Ericsson, I., Lindén, C., Karlsson, M., & Thernlund, G. (2010). Reliability and validity of the assessment of soft signs in children with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Developmental Medicine & Child Neurology, (52), 364–370.
 • Ericsson, I., & Cederberg, M. (2010). Physical activity among young people who do not achieve primary objectives. A questionnaire and interview survey among IV-studentsin Malmö 2008. (Paper presented at NERA´s 38th Congress). In Abstracts, active citizenship, (p. 221). Malmö: Malmö University. Available 2010-02-10 at http://www.mah.se/upload/LUT/Konferenser/Abstractbok.
 • Ericsson, I., & Karlsson, M. (2010). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9. Accepted for publication inInternational Journal of Sport Psychology.
 • Ericsson, I. (2011). Effects of increased Physical Activity on Motor Sklills and Self-esteem: A Longitudinal Intervention Study during Nine School Years. In T. Söderström, J. Fahlén, & K. Wickman (Eds.), Book of abstracts, 8th European Association for Sociology of Sport (p. 178). Umeå: Department of Education, Umeå University.
 • Ericsson, I. (2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 313-329. Available online: 21 Jun 2011.
 • Ericsson, I., & Karlsson, M. (2011). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9. International Journal of Sport Psychology, 42, 461-479.
 • Ericsson, I. (2011). Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (MUGI) Observation Checklist [Database record]. PsycTESTS, American Psychological Association (APA).http://www.apa.org/pubs/databases/psyctests/index.aspx. doi: 10.1037/t02819-000.
 • Ericsson, I., & Karlsson, M. (2012). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study. The Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Available 2012-04-09 in “Wiley Online”.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-06-16

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message