Forskarprofil | Ingar Mehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

 • PhD, Førsteamanuensis

Adress

 • Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap
  NTNU, Dragvoll, bygg 10, N-7491 Trondheim
  Tlf.: +47 73 59 16 19
 • Hemsida
 • ResearchGate
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, fysisk aktivitetsnivå, skoleprestasjoner, kvantitativ metode

Pågående projekt

 • Elev- og lærermotivasjon
 • Fysisk aktivitet og skoleprestasjoner
 • Måling av fysisk aktivitetsnivå

Nyligen avslutat projekt

 • Doktoravhandling om idrettens tilskuere: Norwegian spectators of entertainment sport.

Publikationer i urval


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-04-08

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message