Forskarprofil | Helge Chr. Pedersen, UIT – Norges Arktiske Universitet

Tags: , , , ,

Print Friendly

helge-chr-pedersen


Befattning / Position

 • Førsteamanuensis i historie / Associate Professor in History

Adress / Address

 • Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges Arktiske Universitet, Campus Alta / Department of Education / UiT – The Arctic University of Norway, Campus Alta
 • E-mail

Forskningsinriktning / Scholarly interests

 • Idrettshistorie, idrett, identitet og etnisitet, nordnorsk kulturhistorie, samisk historie og kultur / History of Sport, Sport, Identity and Ethnicity, Northern Norwegian Cultural History, Sámi History and Culture.

Pågående projekt / Ongoing project

 • Idrett og identiteter i Nord-Norge / Sport and Identities in Northern Norway

Publikationer i urval / Selected publications

 • Idrett – et minoritetspolitisk redskap? Skole og idrett i Indre Finnmark i mellom- og etterkrigstiden. Idrott, Historia, Samhälle. Svenska Idrottshistoriska Förenings Årsskrift 2013.
 • Idrettsliv i etniske grenseområder. Modernisering, identitet og idrett i Finnmark, 1908-2010. August 2013. Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor, UiT – Norges Arktiske Universitet, August 2013.
 • Skiing and Sport in the Core Sámi Area of Norway, 1927 to 1964: Organisation, Modernisation and Minority Policy. The International Journal of the History of Sport Vol. 30, nr. 6 2013.
 • Sport, ethno-politics and Sámi identity in northern Norway. The organizing of the Sámi Sports Movement., Scandinavian Sports Studies Forum, Vol.2 2011
 • Sport, Politics and Ethnicity in the North. Workers’ Sport in Western Finnmark in the Late 1930s. Acta Borealia, 25/2 2008
 • Fotball, modernisering og identitet i Finnmark, 1908 til 1935. Heimen, 43/2006
 • Norske fiendebilder. Medias fortellinger fra Heysel Stadion i Historisk Tidsskrift, nr.1 2003.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-01-21

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message