Forskarprofil | Helena Tolvhed, Stockholms universitet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

helena-tolvhed-forskarprofil


Befattning

 • Fil dr i historia, docent

Adress

 • Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
 • Tel 08-16 3581
 • E-post

Forskningsinriktning

 • Idrottshistoria, genushistoria, populärkultur

Pågående projekt

 • Från folkhälsa till ”hälsoism”? Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970. Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, 2013-2017. Läs mer här!

Publikationer

 • På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990, Makadam förlag: Göteborg 2015
 • ”A Sound Citizen in a Sound Body. Sport and the Issue of Women’s Emancipation in 1920’s Sweden”, i Journal of Women’s History (2015, vol 27, no 2)
 • ”’… tendenser, som vi icke böra gå in för’. Riksidrottsförbundet och frågan om kvinnors friidrott i Sverige 1925-1940”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2013.
 • Sex Dilemmas, Amazons and Cyborgs: Feminist Cultural Studies and Sport”, i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research Volume 5, 2013: 273–289.
 • Dagens Nyheter, Debatt (2012-07-27): ”Fortfarande lång väg kvar innan idrotten blir jämställd” 
 • ”’Sådana borde alla kvinnor vara, sunda, spänstiga och välbalanserade.’ Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur och tidskriften Tidevarvet i mellankrigstid”, i Hyllade kroppar. Idrotten i arkiven (Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven) 2012.
 • “The Sports Woman as a Cultural Challenge: Swedish Popular Press Coverage of the Olympic Games during the 1950s and 1960s”, International Journal of the History of Sport Volume 29, Issue 2 2012, pp. 302-317.
 • Tolvhed, Helena (2011), ”Idrottshistoriska utmaningar och periferier. Om kritisk historieskrivning och idrottskvinnan som normbrytande figur”, i Helena Tolvhed & David Cardell (red.), Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv i gränslandet mellan natur och kultur, Idrottsforum förlag.
 • Tolvhed, Helena & David Cardell (2011), ”Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar”, i Helena Tolvhed & David Cardell (red.), Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv i gränslandet mellan natur och kultur, Idrottsforum förlag.
 • Tolvhed, Helena (2010) ”Intersektionalitet och historievetenskap”, i Scandia. Tidskrift för historisk forskning, nr 1 2010.
 • Tolvhed, Helena (2010) “Swedish Media Coverage of Athens 2004”, i Toni Bruce, Jorid Hovden, & Pirkko Markula (eds.), Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage, Rotterdam & Taipei: Sense Publishers.
 • Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972 Bokförlaget h-ström, Umeå 2009
 • Tolvhed, Helena (2008) ”’Damolympiaden’ i Göteborg 1926 och det olympiska spelet kring kvinnlig friidrott”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2008.
 • Tolvhed, Helena (2008) ”Sonja Edström-Ruthström och Sixten Jernberg. Mediala representationer av den kvinnliga och den manliga idrottskroppen”, i Moving Bodies/ Menneske i bevegelse 2008:1-2, Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Tolvhed, Helena (2006) ”’Olympiad 1996’. En framtidsvision utifrån det kalla krigets föreställningsvärld”, i Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros & Ulf Zander (eds.), Historieforskning på nya vägar, Lund: Nordic Academic Press.
 • “Stål i musklerna och stål i viljan” – svensk frisksport under trettio- och fyrtiotalen, i Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift Stockholm 2004

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-09-21

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message