Forskarprofil | Hans Lundberg, Linnéuniversitetet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • Fil dr, Senior Lecturer in Entrepreneurship, Linnaeus University, Växjö, Sweden
  • Officer of European Academy of Management (EURAM), Brussels, Belgium

Adress


Forskningsinriktning

  • Företagsekonomi, inriktning entreprenörskap från konstruktionistiska utgångspunkter.

Pågående projekt


Nyligen avslutat projekt


Publikationer

  • Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 Växjö: Växjö University Press 2009 (Acta Wexionensia Nr 182/2009)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-09-09

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message