Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

  • FD i språkvetenskap, med inriktning mot nordiska språk

Adress

  • Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
    SE-901 87 Umeå
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Språkvetenskap, språk och kön, idrott, humorforskning, feministisk diskursanalys, samtalsanalys, multimodalitet, retorik.

Pågående projekt

  • Förhandlingar av kön och maktpositioner i skidsport på tv.

Publikationer i urval

”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet. 2016. Umeå universitet. Umeå.
Negative assessment in humourA way of doing gender. 2012. Multimodal communication. 1 (2). 127-146.

Skapad 2017-04-16

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message