Forskarprofil | Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

hakan-larsson

Befattning

 • Professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap

Adress

 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 STOCKHOLM
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Pedagogik, utbildningsvetenskap, genus, idrottspedagogik, vetenskapsteori och forskningsmetodik

Pågående projekt

 • Idrott och hälsa – ett ämne för lärande (KUL-projektet, tillsammans med medarbetare vid GIH, Göteborgs, Umeå och Örebro universitet, 2011-2014), en studie av undervisning och lärande i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet.
 • Forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD, ett samverkansprojekt mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet inkluderande 15 lärare i idrott och hälsa som forskarutbildar sig, 2012-2014).
 • Handledning av åtta doktorandprojekt inom idrottsvetenskap (idrottspedagogik och idrottsdidaktik), utbildningsvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap (fritidspedagogik).

Nyligen avslutade projekt

 • Bedömningsstöd för lärare i idrott och hälsa i grundskolans högstadium – ett uppdrag för Skolverket, 2011.
 • enomlysning av Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet, 2012.
 • Handledning av Åsa Liljekvists avhandlingsarbete kring Rum för rörelse. Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar (2013).

Publikationer

 • Kane, E., Ljusberg, A-L. & Larsson, H. (accepted for publication) Making Magic Soup – the Facilitation of Play in School-age Childcare. To appear in International Journal of Play.
 • Ferry, M., Meckbach, J. & Larsson, H. (accepted for publication) School Sport in Sweden – What is it, and how did it come to be? To appear in Sport in Society.
 • Larsson, H. (to appear in 2013) Can gender-equality become an incumbrance? The case of sport in the Nordic countries. To appear in J. Hargreaves & E. Anderson (Eds.) The Routledge Sport, Gender and Sexualities Handbook. London: Routledge.
 • Nyberg, G. & Larsson, H. (iFirst2012) Exploring ‘what’ to learn in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, DOI:10.1080/117408989.2012.726982.
 • Larsson, H. & Quennerstedt, M. (2012) Understanding Movement: A Sociocultural Approach to Exploring Human Movement. Quest, 64(4), 283-298.
 • Larsson, H. (iFirst2012) Materialising bodies: There is nothing more material than a socially constructed body. Sport, Education and Society, DOI: 10.1080/13573322.2012.722550
 • Fagrell, B., Larsson, H. & Redelius, K. (2012) The game within the game. Girls underperforming position in physical education. Gender and Education, 24(1), 101-118.
 • Queering physical education. Between benevolence towards girls and a tribute to masculinity. Physical Education & Sport Pedagogy , article ahead of print edition, published on the Internet 2007-12-19 (tillsammans med Birgitta Fagrell & Karin Redelius)
 • Som hand i handsken – en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor?(tillsammans med Jenny Svender). Riksidrottsförbundet, FoU-rapport nr. 2007:12
 • Idrottsdidaktiska utmaningar (red. Håkan Larsson & Jane Meckbach), Stockholm: Liber, 2007
 • (Hetero)sexualiseringen av idrott. Sexighet som ett sätt att ’bejaka sin kvinnliga identitet’ i relation till den maskulina idrotten, i Sexualiseringen av idrottens offentliga rum, Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2007, ss. 36-50
 • Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström (red. Karin Redelius & Håkan Larsson). Stockholm: HLS Förlag, 2006

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-12-10

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message