Forskarprofil | Gerd von der Lippe, Høgskolen i Telemark

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

gerd-von-der-lippe


Befattning

 • Dr. scient., professor

Adress

 • Høgskolen i Telemark, Halvår Eikas Plass, N-3800 Bø,
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrett, kjønn, makt og medier i et historisk og sosiologisk perspektiv

Pågående projekt

 • Fotball, krig og maskulinitet på Gaza Stripen
 • Kvinne- og mannsbilder i sportsjournalistikken

Publikationer i urval

 • ’A gendered lens in sport from a historical and sociological perspective’. I Helena Wielander (red.), Women and Sport, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2014.
 • ’Nanna With go sportsjournalistikken’. I Pressehistorisk tidsskrift, nr. 20/2013, 72-96.
 • ’Discourses on Women’s Dress Codes in Beach Volleyball and Boxing: In the Context of the Current Consumer Culture’. I Gertrud Pfister og Mari Kristin Sisjord (red.), Gender and Sport, Changes and Challenges. Münster: Waxmann 2013.
 • ’Medierte idrettsidoler: Fra rollemodeller til modeller?’. I Dag Vidar Hanstad et al (red.), Norsk idrett indre spenning og ytre press. Oslo: Akilles 2011.
 • ’Et medieskapt, maskulint begjærs- og idrettsidol’. I Hans-Ivar Kristiansen og Odd Nordhaug (red): Retorikk, idrett og samfunn. Oslo: forlag 1 2010.
 • Et kritisk blikk på sportsjournalistikken. Medier og idrett i en globalisert verden, Kristiansand: ij-forlaget 2010.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-03-10

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message