Forskarprofil | Eivind Å.Skille, Høgskolen i Innlandet

Tags: , ,

Print Friendly, PDF & Email

eivind-skille

Befattning

  • Professor

Adress

  • Høgskolen i Innlandet,
    Postboks 400, N-2418 Elverum
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrettssosiologi

Pågående projekt

  • Hva konstituerer aktiviteten i idrettslag?

Publikationer

  • Skille, E. Å. (2005): Individuality or reproduction. International Review for the Sociology of Sport, 40 (3): 307-320.
  • Skille, E. Å. (2004): Sport for All? The ’Sports City Programme’ in Norway, Sport in Society, 7 (2): 192-210

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-11-15

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message