Forskarprofil | Daniel Alsarve, Örebro universitet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

daniel-alsarveBefattning

  • Lektor och filosofie doktor i historia

Adress

  • Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, 701 82 Örebro
  • Örebro Läns Idrottsförbund, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro
  • Tlf: 0707-19 86 75

Forskningsinriktning

  • Demokrati-, genus- och maskulinitetsfrågor inom idrotten

Pågående projekt

  • ”Unga satsar jämt” – om idrott och maskulinitet

Publikationer i urval

  • I ständig strävan efter framgång?: Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908–89 [Ak. avh.] Örebro: Örebro universitet 2014


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-12-11

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message