Forskarprofil | Christian Widholm, Södertörns högskola

Tags: , ,

Print Friendly

christian-widholm

Befattning

 • Fil. dr i historia. Lektor i turismvetenskap

Adress

 • Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge
 • E-post

Forskningsinriktning

 • Kulturhistoria

Pågående projekt

 • Idrott, konflikt och integrering i Östersjöområdet vid första världskrigets tröskel. Vinterspelen i Viborg, 1910

Publikationer

 • Widholm, Christian, “Swedish Visions of a ‘Smiling Finn’: Interpreting Hannes Kolehmainen in Sweden”, International Journal of the History of Sport, vol. 29, nr. 7, 2012.
 • Widholm, Christian, ”Från massmedium till mikrosurrogat. Några reflektioner kring den mikrofilmade dagstidningen som källa”, Scandia, nr. 2, 2011.
 • Widholm, Christian, Iscensättandet av Solskensolympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912, h:ström – Text & kultur, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008, Umeå 2008
 • Widholm, Christian, ”A New National Language: Sports Journalism Sets Boundaries at the Stockholm Olympics of 1912”,  Borderland identities : territory and belonging in Central, North and East Europe / Madeleine Hurd, editor, Eslöv : Gondolin, 2006
 • Widholm, Christian, ”Ett massmedierat kollektiviseringskalas : sportjournalistiken och nationen vid OS 1912”, Historieforskning på nya vägar / Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.), Lund : Nordic Academic Press, 2006 (Lettland).
 • Widholm, Christian, ”Sportjournalistiken som medskapare an nationell gemenskap vid Olympiaden 1912”, i Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. 2005, Stockholm : Svenska idrottshistoriska föreningen, 2005
 • Widholm, Christian, ”Encounters with Masculinity. The Display of Self and Others at the 1893 Chicago World Fair”, i Encounters : representation of the others in modern European history / edited by Madeleine Hurd, Huddinge : Södertörns högsk. 2003

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-11-18

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message