Forskarprofil | Britt-Marie Ringfjord, Linnéuniversitetet, Kalmar

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

 • Fil. lic i medie- och kommunikationsvetenskap, 2006 i Lund
 • Universitetsadjunkt vid institutionen för Medier och Journalistik, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö
 • Doktorand Institutionen för Kommunikation och medier, KOM, Lunds Universite

Adress

 • Institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet Kalmar, 391 82 Kalmar
  0480-497044
 • E-post

Forskningsinriktning

 • Sport och genus, medier och journalistik

Pågående projekt

 • En fortsättning på licentiatavhandlingen om Identitetsskapande genom sport och kön.
  Avhandlingens inriktning mot sportkultur, genusidentitet och medier är en del av pågående REGPRESS-projektet vid Linnéuniversitetet om relationer mellan lokalpress och mediepublik.

Publikationer

 • Johansson, Thomas, Ringfjord Britt-Marie och Bergqvist Linda (1998) Den sämre kopian? Om nya kroppsideal och idrottskvinnors kulturella villkor. Centrum för kulturforskning, Rapport nr 4 1998.
 • Ringjord, Britt-Marie(2006) ”Fotboll är livet” – en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV- sport. Media and Communication Studies Research Report, no. 2 Lund: Lund University
 • Ringfjord, Britt-Marie “Football-playing Girls in Sweden. Mediated Sport, Youth Culture and Gender Identity” The International Clearinghouse on Children, Youth & Media No 2:2005 http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/letter.php?id=37 2005-12-23
 • Ringfjord, Britt-Marie (2012) ‘Learning to become a football star; Representations of football fan culture in Swedish public service televion for youth’ in We love to hate each other : mediated football fan culture / edited by Roy Krøvel and Thore Roksvold: ISBN 9789186523350

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2018-01-17

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message