Forskarprofil | Bode Janzon

Tags:

Print Friendly, PDF & Email

bode-janzonBefattning

 • Fil dr, pensionerad arkivman och historiker. Senaste befattning: landsarkivarie vid Landsarkivet i Uppsala 1999–2008.

Adress

 • Syltenäs 584,  472 92 Stillingsön
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Den svenska idrottsrörelsens historia på det lokala och regionala planet.

Pågående projekt

 • Självlärd eller skolad ? Idrottsmäns lärande i svensk idrottsrörelse under formeringsskedet 1900-1940.I denna undersökning analyseras den trevande begynnelsen i en självdrivande, pragmatisk modell för lärande och en påföljande perspektivbrytning/övergång till inledningen av ett skede med expertledd och programmatisk skolning/utbildning. Fokus riktas på de ledande idrotterna fotboll och friidrott och resp. riksförbund.

  Några frågeställningar:

  • Hur agerade förbunden för att fånga upp, förmedla och utveckla de kunskaper som krävdes för att utöva resp. idrott?
  • Hur skulle ansvar för lärande fördelas mellan aktiva, klubbar och förbund ?
  • Utformades olika mönster/system i lagsporten fotboll resp. den  mer individuellt betonade fria idrotten?

Publikationer i urval

 • Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige, särskilt Göteborg intill 1900. Göteborg 1978. (Avhandling)
 • Ett annat åttiotal: idrott för quinnor, idrott för gentlemen. Ingår i Idrottsarvet 1986.
 • ”En hela folkets sak?” Idrottsrörelse och samhällsintressen under 1900-talets första hälft, några hållpunkter. Ingår i Idrott, historia och samhälle 1992.
 • ”Inhägnad gräsbevuxen plats, ej fullt plan, nödtorftig löparbana”. Om idrottsplatser i Värmland omkring 1910. Ingår i antologin I eldsjälars spår utgiven av Folkrörelsearkivet för Värmland 2009.
 • “Bandynordism och en turnetrevare till Sovjet. Svenska klubblag i väster- och österled under 1930-talet.” Bergslagshistoria årg. 2014.
 • Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering (Malmö Studies in Sport Sciences) Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-02-27

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message