Forskarprofil | Bo Carlsson, Linnéuniversitetet & Malmö högskola

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

bo-carlsson3Befattning

 • Professor i rättssociologi och i idrottsvetenskap

Adress

 • Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitet, 351 95 Växjö
 • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
 • E.mail Linnéuniversitetet
 • E-mail Malmö högskola

Forskningsinriktning

 • Idrottens rättskultur; idrottens juridifiering och dess självreglering
 • Sportifiering inom samhället och dess populärkultur

Pågående projekt

 • Idrottsvetenskapens plats inom samhälls- och kulturvetenskaperna
 • Sportifieringsprocesser i samhället, bortom idrotten.

Publikationer i urval

 • Carlsson, Bo (2014) ”Re(con)fusion of Law and Sport in Light of Seriousness and Trivialization”, Sport in Society,  17 (10): 1317-33
 • Carlsson, Bo and Susaanna Hedenborg (2014) ”Position and relvance of sport science; introduction”,Sport in Society, 17 (10):  1227-33
 • Carlsson, Bo and Karin Book (2011) ”A diagnosis of environmental awareness in sport and sport policy”, International Journal of Sport Policy and Politics. 3 (3): 401-16.
 • Carlsson, Bo and Torbjörn Andersson (2011) “A diagnosis of the commercial immaturity of Swedish club football”, Soccer and Society, 12 (6): 754-73.
 • Carlsson, Bo (2010) “The Representation of Virtues in Sport Novels and Digital Sport”; Sport in Society, 13 (2): 274-86.
 • Carlsson, Bo and Mikael Lindfelt (2010) ”Legal and Moral Pluralism: Normative Tensions in a Nordic Sports Model in Transition”; Sport in Society, 13 (4): 718-733.
 • Carlsson, Bo and Jesper Thiborg (2010) “Law and Morality in Counterstrike”, Entertainment and Sports Law Journal, 8, 2.​
 • Bo Carlsson (2009) Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser Malmö: idrottsforum.org
 • Bo Carlsson (2009) “Insolvency and the Domestic Juridification of Football in Sweden”; Soccer and Society, 10 (3/4): 477-494
 • Karin Book & Bo Carlsson, red (2008) Idrott och city-marketingMalmö: idrottsforum.org
 • Blowing the Whistle? A Quantitative and Qualitative Analysis of Formal and Discretionary Powers of Referees in Swedish Football” i Entertainment and Sports Law Journal Vol. 4 No. 2 2006
 • Carlsson, Bo & Hoff, David (2005) ”Idrottens konfliktlösningssystem: En rättssociologisk reflektion över idrottens rättskultur och dess etiska och rättsliga styrning”; Retfærd: Nordisk Juridisk Tidskrift, 2:52-78
 • Carlsson, Bo (2005) ”Idrottens normativa förändringsprocesser” i Sociologisk forskning, 1:11-18
 • Carlsson, Bo (2000) Excitement, Fair Play and Instrumental Attitudes. Images of Legality in Football, Hockey and PC-Games. Lund Studies in Sociology of Law 10
 • Carlsson, Bo & Hoff, David (2005) ”Idrottens konfliktlösningssystem: En rättssociologisk reflektion över idrottens rättskultur och dess etiska och rättsliga styrning”; Retfærd: Nordisk Juridisk Tidskrift, 2:52-78
 • Carlsson, Bo (2001) “Fotboll och normer”, ss. 11-33, i Rättssociologi och populärkultur. Lund Studies in Sociology of Law no. 12.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-09-17

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message