Forskarprofil | Björn Sandahl, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

bjorn-sandahl


Befattning

 • FD, förvaltningschef

Adress

 • Gymnastik- och idrottshögskolan GIH
  Box 5626
  114 86 Stockholm
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Skola, idrott och hälsa, olympiska spel

Pågående projekt

 • Dopingfrågan i Sverige 1968-2004

Publikationer

 • ”Intensifieringen av den lokala svenska tävlingsidrotten – en fallstudie av Spånga IS 1929-1974”, Idrott, historia och samhälle 2000.
 • ”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkrörelseidrott”, Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett Idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003. (Medförfattare: Pia Lundquist-Wanneberg, Idrottshögskolan).
 • ”Arvet efter Los Angeles – Kommersialiseringen, korruptionsskandalerna och den Olympiska rörelsen”, Idrott, historia och samhälle 2003.
 • ”Ett ämne för vem? – Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002”, Karin Redelius och Håkan Larsson (red.), Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (Slutrapport för projektet Skola – Idrott – Hälsa).
 • Ett ämne för alla? Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002 (Ak. avh.)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-02-07

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message