Forskarprofil | Arve Hjelseth, NTNU

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

arve-hjelseth


Befattning

  • Førsteamanuensis i idrottssosiologi, dr. polit

Adress

  • Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, N-7491 Trondheim
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Fotball- og supporterkulturer, kommersialisering av fotball/idrett

Pågående projekt

  • Publikumskulturer i skiskyting og håndball

Publikationer i urval

  • Hans Kristian Hognestad og Arve Hjelseth (2012): Kampen om tribunen. Fotball, makt og identitet. Oslo/Trondheim: Akademika.
  • Hjelseth, Arve (2006): Mellom børs, katedral og karneval ~ Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball. Dr.polit-avhandling, det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. 432 sider. https://bora.uib.no/bitstream/1956/2019/1/Thesis_Hjelset.pdf
  • Hjelseth, Arve (1992): En seiglivet døgnflue. FrP’s vekst i 80-årene: Noen mulige årsaker. Magisteravhandling i sosiologi, Universitetet i Oslo, høsten 1992. 205 s.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-12-19

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message