Forskarprofil | Ansgar Molzberger, Deutsche Sporthochschule Köln

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

ansgar-molzbergerBefattning

 • FD, Docent i idrottshistoria

Adress


Forskningsinriktning

 • Olympiska rörelsen
 • Idrottshistoria i Skandinavien
 • Tyska idrottshögskolan Kölns historia
 • Idrotts- och olympiska museer

Pågående projekt

 • Tyska idrottshögskolan Kölns historia/Arkivets samlingar
 • Idrott i Köln under nazisttiden

Publikationer i urval

 • Welcome to Norway!? The Discussions about German Participation in the 1952 Olympic Winter Games in Oslo, i: International Journal of the History of Sport, 2014 (article)
 • More than just a Sporting Event: The Olympic Games and its Rituals, i: Wassong, Amendt, Wacker (utg.), Olympics – Past & Present, Munich, London, New York 2013 (artikel)
 • Olympiska spelen 1912 i Stockholm: „Fosterländska“ spel som genombrott för den internationalla olympiska rörelsen, i: Yttergren/Bolling (utg.), Stockholmsolympiaden 1912, Tävlingarna, människorna, staden, Stockholm 2012 (artikel)
 • Die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm – Zwischen Patriotismus und Internationalität, St. Augustin 2012

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-03-18

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message