Forskarprofil | Annika Eliasson

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

annika08_smallBefattning


Adress

  • Skiffervägen 102, 224 78 LUND
  • 046-13 72 66
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottens globalisering

Nyligen avslutat projekt

  • Svensk fotboll i ett transnationellt nätverk

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-09-07

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message