Forskarprofil | Annika Ahlberg, Malmö högskola

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • Lärare i idrott och hälsa, licentiand inom Forskarskola idrott och hälsas didaktik, FIHD

Adress


Forskningsinriktning

  • Ämnet idrott och hälsa. Idrottspedagogik

Pågående projekt

  • Aktionsforskning om hälsa i årskurs 9

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2012-12-20

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message