Forskarprofil | Anne Tjønndal, Nord Universitet

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

 • MSc. Sport Science, PhD-kandidat

Adress

 • Nord Universitet
  Fakultet for Samfunnsvitenskap, Postboks 1490, N- 8049 Bodø
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrett, folkehelse, innovasjon og sosial ulikhet
 • Idrett og kjønn
 • Boksing og kampsport

Pågående projekt

 • Treners ledelse og betydninger av kjønn: et utøverperspektiv (2014-2016).
 • Innovasjon for sosial inkludering i idrett: en studie av skateboard og kjønn (2015 – 2018).
 • Innovasjon, sosial inkludering, fysisk aktivitet og folkehelse i kommuner (2015 – 2018).
 • Innovation and Social Inclusion in Elite Sport: The case of Women’s Olympic Boxing (2015-2018)
 • Emergence of new sport: innovation and social inclusion (2015-2018)

Övrigt


Publikationer i urval

 • Tjønndal, A. (in press). Innovation and Social Inclusion in Sport – Examples of gender-based inclusion in skateboard in V.Ratten & J.Ferreira (eds). “Sport Entrepreneurship and Innovation”. Abingdon: Taylor and Francis.
 • Tjønndal, A. & Hovden, J. (in press). Kjønn som sparringspartner – Ledelsesformer og betydninger av kjønn blant norske boksetrenere. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Tjønndal, A. (in press). NHL Heavyweights: Narratives of Violence and Masculinity in Ice Hockey. Physical culture and sport. Studies and research
 • Tjønndal, A. (2016a). The inclusion of Women’s Boxing in the Olympic Games: A Qualitative Content Analysis of Gender and Power. Qualitative Sociology Review, vol.12, issue 4.
 • Tjønndal, A. (2016b). Pugilistic Pioneers – The History of Women’s Boxing in Norway. Sport History Review, vol. 47, issue 1.
 • Tjønndal, Anne (2014). Ledelse og kjønn i bokseringen. En kvantitativ og kvalitativ studie av  ledelsesadferd og betyninger av kjønn blant norske boksetrenere. Masteroppgave. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Trondheim.
 • Hjelseth, A. & Tjønndal, A. (2016). Sink or Swim? Håndtering av maskulinitet og intimitet i herrefotball. Sosiologisk tidsskrift, nr 2, pp.79-100.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-12-19

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message