Forskarprofil | Anna Maria Jennerheim Hellborg, Malmö högskola

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

anna-maria-hellborg

Befattning

  • Doktorand

Adress

  • Institutionen för idrottsveternskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrott, genus, ekonomi, management

Pågående projekt

  • Avhandlingsprojekt om idrott som yrke – om idrottens professionalisering i ett jämställt land

Publikationer i urval

  •  (2010) Konståkning ur ett genusperspektiv. Malmö Högskola (Kandidatuppsats)
  • (2011) Öppet lesbiska kvinnors upplevelser av lagidrott. Malmö Högskola (Magisteruppsats)
  • (2012) A theoretical and empirical supported discussion about the challenges regarding Women’s Professional Soccer in the USA. (Masteruppsats)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-11-16

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message