Utlagd 25 november 2003

SVEBIs forsknings- och utbildningskonferens
den 19–20 november på Högskolan i Halmstad

Anders Östnäs

SVEBIs logga
SVEBI – Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning – höll sin traditionella forsknings- och utbildningskonferens på Högskolan i Halmstad den 19-20 november. Att vi i SVEBIs styrelse valde Halmstad som arrangörsort var ingen slump. Konferensen var tänkt som en återvändardag för idrottspedagoger i förskingringen. Det var nämligen ett dubbelt jubileum för idrottspedagogiken i Halmstad. För 25 år sedan genomfördes den första idrottspedagogiska kursen under pedagogen Bert Aggestedts ledning. En av studenterna var för övrigt Bengt Johansson, då idrottslärare och tränare för Drott i Halmstad. Ett mindre känt jubileum var det faktum att den 20 november 1983 fick vi i ledningen av idrottspedagogiken i Halmstad preliminärt besked att få upprätta en idrottspedagogisk linje på 80 poäng med start hösten 1984. Definitivt klartecken fick vi i februari 1984 och i maj kom ”domen” från UHÄ. Nära 2.000 sökande till 30 platser (!!), vilket medförde att linjen var den mest populära i landet det året! Den idrottspedagogiska linjen i Halmstad kan således ses som pionjär för kommande utvecklingfaser inom idrottspedagogik och idrottsvetenskap på universitet och högskolor runt om i landet.

Bengan
Konferensens övergripande tema var Idrottsforskning i fokus med delteman som idrottspsykologi, idrott och hälsa, idrottspedagogik, aktuell idrottsforskning. Den skulle inledas och avslutas med två panelföreläsningar. Tyvärr fick en av inledarna – den världsberömde fysiologen och dopingexperten Bengt Saltin – lämna återbud i sista sekunden på grund av sjukdom. Som tur var hade den andre panelföreläsaren, handbollslandslagets tränare Bengt ”Bengan” Johansson (Sverige genom tiderna mest framgångsrike idrottscoach), material nog för att tidsmässigt ”täcka upp” Saltin. Han genomförde en bejublad föreläsning med en blandning av skämt och allvar – ett signum för landslagets olika framträdanden i stort.

På eftermiddagen den 19/11 kunde den månghövdade deltagarskaran – drygt 250 personer – välja mellan föreläsningar inom ramen för idrottspsykologi, idrottspedagogik och aktuell idrottsforskning. Här fanns en uppsjö av landets ledande idrottsforskare som idrottspsykologerna Urban Johnson (fd idrottspedagogstuderande; kring idrottsskador), Hansi Hinic (självkänsla inom ungdomsidrotten), Mette Christiansen (barns idrottsmiljöer) och Natalia Stambulova (”athletes crisis”), idrottspedagogerna Göran Patriksson (regeringens arvsfondssatsning), Owe Stråhlman (fd idrottspedagogstuderande; avbrott från elitkarriären), Sten Eriksson (idrottsgymnasierna), Karin Redelius, Birgitta Fagrell och Håkan Larsson (dessa tre kring kropp och kön i skolan) samt aktuella forskare som Tore Brännberg (huliganism), Charli Eriksson (idrott och hälsa) och Eva-Carin Lindgren (fd idrottspedagogstuderande; stärkta tjejer inom idrotten). Dagen avslutades med SVEBIs årsmöte och festmiddag.

Den 20/11 var förmiddagens delteman två: aktuell idrottsforskning och idrott och hälsa. Även här fanns idrottsforskare för varje intresse och smakriktning som Lars Kristén (idrott och funktionshinder), Tomas Peterson (”Landskrona BOIS och skolan – två uppfostringsmiljöer), Jesper Fundberg (”Kom igen, gubbar”), Åsa Bäckström (om brädåkningskulturer) samt Lars-Magnus Engström (skolprojektet 2001 och dess uppföljning 2002), Ingegerd Ericsson (motorik och skolprestation i Bunkeflo; utifrån en nyligen framlagd avhandling), Marie Sundberg/Mikael Quennerstedt/Katarina Swartling-Wideström (Örebroforskare om idrott och hälsa). Konferensen avslutades med en gästföreläsning av en av Europas ledande idrottspedagogiska forskare, professor Wolf-Dietrich Brettschneider från Paderborn i Tyskland (titel: ”Physical activity and development in young people”) samt historikern Jonny Hjelm från Umeå som föreläste kring det aktuella temat: ”Kvinnor på fotbollsplanen”. Den senare ersatte förtjänstfullt landslagstränaren i fotboll Tommy Söderberg, som befann sig i Portugal. Söderberg lovade som kompensation att ställa upp vid nästa års SVEBI-konferens – i Malmö den 24-25 november (vecka 48) 2004.

Jag kan också nämna att SVEBI anordnade ett forskarseminarium kring det aktuella ämnet folkhälsa den 18/11 för speciellt inbjudna forskare med två inledare från Örebro – professor Charli Eriksson och fil.dr. Kjell Gustafsson. Seminariet hade lockat nära 30 personer och var mycket lyckat. En del av tiden ägnades åt problemet att definiera begreppet folkhälsa samt diskutera samordningsfrågor mellan den medicinska och den samhällsvetenskapliga kulturen. Flera kontakter över högskole- och universitetsgränserna knöts under och efter detta lyckade seminarium.

Högskolan i Halmstad
Som arrangör av drygt 30 forskningskonferenser kan jag bara konstatera att denna konferens var en av SVEBIs bästa – i alla avseenden. Bra arrangemang inte minst på lokal nivå, där bl.a. en utbildningsklass fick i uppdrag att aktivt delta i förberedelserna och i genomförandet. Detta manar till efterföljd. Föreläsningarna var genomgående av mycket hög klass och hade dessutom en spännvidd, där alla deltagare kunde finna mycket av intresse. Av de cirka 250 deltagarna återfanns kategorier som studerande, återvändande idrottspedagoger, idrottslärare, idrottsforskare samt folk från idrottsrörelsen. De senare kunde dock varit avsevärt fler. Här finns ett strukturellt problem som gäller inte bara idrottsforskningen utan även andra forskningsfält som t.ex. mitt andra specialfält – socialt arbete. Det finns ett gap mellan forskare och det s.k. fältet i flertalet sfärer där praktik möter teori. Men det är en annan diskussion.

Nu ser vi framåt – mot nästa års konferens den 24-25 november 2004. Vi kommer då som det ser ut nu att ha ett nära samarbete med den expansiva idrotts/vetar/utbildningen på Malmö Högskola, eventuellt med projektet Idrott-över-Sundet som tredje samarbetspartner. Väl mött i Malmö nästa år.

Mer om SVEBI och vår verksamhet kan fås via vår hemsida och om Idrott-över-Sundet på dess hemsida.


Anders Östnäs är kassör, redaktör, handikappidrottsforskare och kontaktman för SVEBI; därtill fd lärare och studierektor på Idrottspedagoglinjen, Högskolan i Halmstad