3
Utlagd 28 oktober 2003

Sport management-kongress i Stockholm

Jyri Backman
Idrottsvetenskap, Malmö högskola
EASM-emblemet
Årets sport manangement-kongress, The 11th Annual Congress of the European Association for Sport Management (EASM), ägde rum på Idrottshögskolan, IH, i Stockholm under tiden 10-13 September 2003.

Syftet med kongressen är att erbjuda ett forum för möte mellan forskare, studenter och professionella sport managers. Temat för årets kongress var ”Sport Management i en föränderlig värld”.

Kongressen bjöd en mängd olika forskningspresentationer på 25 minuter vardera av forskare från hela världen, med en efterföljande frågestund på fem minuter. Presentationerna delades in i olika block, däribland coachning och ledarskap, ekonomi, marknad och finansiering, sport service, evenemang, media och journalism och idrottsjuridik. Utöver dessa forskningsblock gavs tre plenumföreläsningar där Pia Nilsson, fd. förbundskapten golflandslaget, Rolf Hammar, generalsekreterare för Vasaloppet, och Patrick Baumann, generalsekreterare för FIBA (Internationella basketboll förbundet) höll anförande om sina erfarenheter inom sina områden.

Av föreläsningar jag besökte vill jag framhäva Mark James’ föreläsning inom idrottsjuridik. James’ har studerat frågeställningar och problem som uppstår då skadeståndsanspråk väcks som en följd av att en spelare skadat en annan spelare under match, eller då domaren inte dömt som han skulle enligt regelverket. Undersökningen hade genomförts i England och inom common law-rättssystemet. Jag funderade vidare på detta; hur länge dröjer det innan sådana här fall blir domstolsprövade i Sverige? Kan man jämföra de idrottsjuridiska frågor som uppstått i common law-länder med motsvarande frågor som uppstår i civil law-länder som t.ex. Sverige? Kan man i dessa fall göra en jämförelse rakt av? Eller hur skall en implementering i så fall ske? Idrottsjuridiska frågeställningar kommer att få en allt större plats inom den svenska idrotten framöver, då bl.a. kommersialiseringen ökar och allt större pengar blir involverade. Idrottsjuridiken kommer att vara en central del inom all idrott, och forskningen blir en central del av denna utveckling. Mark James’ föreläsning väckte många nya frågeställningar inom idrottsjuridiken hos undertecknad, som behöver besvaras.

Karen E. Danylchuks föreläsning om evenemang och terrorism, där VM i fotboll (i Korea) bl.a. belystes, handlade till stor del om hur åskådarna upplever säkerhetsarrangemangen och hotbilderna som förekommer mot stora evenemang. Säkerhetsfrågorna blir av allt större betydelse vid arrangemang och stora evenemang. Frågeställningar som Danylchuk belyste var bl.a. hur evenemangsbesökarna upplevde hotbilderna mot evenemangen och vilka säkerhetsarrangemang som ökar säkerhetskänslan för de besökande. Samarbetet mellan polismakten och arrangören blir allt mer betydelsefullt för att trygga säkerheten för alla inblandade. Att genom forskning få fastställt vilka åtgärder är rimliga för att garantera säkerheten är av central betydelse för att kunna arrangera bra evenemang i framtiden, där alla skall kunna känna sig välkomna och säkra. Föreläsningen visade på komplexiteten i att arrangera och att utforma säkra evenemang.

Slutligen vill jag framhäva SOK-läkaren Bo Berglunds föreläsning om hur den medicinska organisationen fungerar för ett olympiskt spel. Berglund visade vilken bredd och vilket djup i kunnande som det medicinska teamet besitter när de följer de aktiva i ett olympiskt spel. Denna föreläsning gav en mycket djupare förståelse för den medicinska organisationen under ett olympiskt spel.

Gemensamma aktiviteter erbjöds för kursdeltagarna i form av gemensam middag under öppningsdagen, en kväll med EM i basketboll i Globen med efterföljande middag och besök på Casino Cosmopol i centrala Stockholm, samt en gemensam avslutningsbankett ute på Bosöns idrottsfolkhögskola. Under fredagen den 12:e september skulle det vara en gemensam mottagning på Stadshuset i Stockholm, men denna ställdes in i och med utrikesminister Anna Lindhs tragiska dödsfall. Malmö högskola hade som enda högskola, jämte Idrottshögskolan i Stockholm, en monter i stora salen. Kursdeltagarna fick här möjlighet att gå runt och fråga undertecknad om Malmö högskola och Idrottsvetenskap.