Uppdaterad den 6 juni 2012

Published with kind permission by Mick Kidd.

Har du själv tagit dig till en idrottskonferens med ett airfare paper? Tänk på att idrottsforum.orgs spalter är öppna för konferensrapporter, men också för konferenspapers som kanske inte publiceras annorstädes. Tipsa oss också gärna om konferenser vi missat...

Det finns en tidskrift, publicerad av Nova Southeastern University i Fort Lauderdale-Davie, Florida, som heter International Journal of Motorcycle Studies, och denna tidskrift arrangerar konferenser. Den första ägde rum 2010, och nu är det dags igen. Call for Papers har gått ut för konferensen som äger rum den 7–10 juni 2012 i Colorado Springs, liksom den förra. Läs CfP här!

Kroppsøvingsfaget i bevegelse är en nationell forskningskonferens om kroppsøving/idrott och hälsa som arrangeras av Norges idrettshøgskole och äger rum där, den 14 och 15 juni 2012. Senast den 1 februari 2012 vill man ha in abstracts på 200 ord. Hur det går tll kan man läsa i Call for Papers.

The Open University i London arrangerar en halvdagskonferens den 18 juni 2012 på temat Athletic foundations: identity, heritage and sport. Bland talarna märks forummedarbetaren Wray Vamplew. Läs mer på konferenshemsidan.

På Nordiska Etnolog- och Folkloristkongressen i Bergen den 18–21 juni 2012 arrangerar Karin Lindelöf på Etnologen i Stockholm en panel om kvinnors idrottande, i bred bemärkelse, Sports, women and the cultural dynamics of difference. Utgångspukten är de olika idrottsevenemang som bara vänder sig till kvinnor, Tjejvasan, Tjejmilen, etc. Ytterligare information och kontaktuppgifter finns här.

EASS, European Association for Sociology of Sport, har förlagt nästa konferens till Bern, 20–23 juni 2012. Temat för konferensen är Sport in Globalised Societies – Changes and Challenges, och keynote-talare är Joseph Maguire från Loughborough, Rudolf Stichweh från Lucerne, Marijke Taks, Windsor i Kanada, samt Loïc Wacquant, som hör hemma både i Berkeley och Paris. Läs Call for Papers och kolla in konferenshemsidan.

Vi har tidigare vinkat lite för nästa års Sport&EU-konferens, och nu föreligger äntligen Call for Papers. Konferensen är detta OS-år förlagd till – nej, inte London utan Lausanne, OS-huvudstaden i världen, den 21–22 juni 2012. Läs CfP här.

Den första världskongressen som samarrangeras av International Society of Posture and Gait Research and Gait & Mental Function är förlagd till Trondheim, meddelar konferensens co-chair Beatrix Vereijken. NTNU står som värd för konferensen, som äger rum den 24–28 juni 2012. Temat är From bench to bedside, och konferensen samlar världsledande rörelseforskare inom teknologi, samhällsvetenskap och medicin. Deadline för att presentera något på konferensen har passerats med god marginal, men registreringen har öppnat. Läs mer om allt detta på konferenshemsidan.

University of Ulster arrangerar The 4th International Sport, Race and Ethnicity Conference – en i sanning intressant venue för en konferens av detta slaget, med tanke på vad staden upplevt under de sista årtiondena av 1900-talet. Konferensen äger rum den 27 till 30 juni 2012, och Call For Paper finns på konferenshemsidan.

För tjugonionde året i rad arrangeras Conference of the Sport Literature Association, och denna gång i Springfield, Massachusetts, den 27–30 juni 2012. Som vanligt avstår man från konferenstema, utan inbjuder till deltagande på bred front. Deadline för abstracts och förslag till hela sessioner är satt så sent som den 27 april 2012. Läs hela CfP här.

Leeds Metropolitan University, och dess Carnegie Research Institute inbjuder hugade deltagare till konferensen Cricket, migration and diasporic communities around the world som arrangeras av Dr. Thomas Fletcher och går av staplen den 4 juli. Senast den 13 februari 2012 vill Thomas ha in paper proposals. Läs mer på konferenshemsidan.

ECSS, European College of Sport Science, har förlagt sin nästa, den sjuttonde, årskongressen till Brügge i Belgien, där den går av stapeln den 4–7 juli 2012. Temat för konferensen är Sport Science in the Heart of Europe, och ett slags Call for Papers finns här. Konferenshemsidan är påbörjad. För de nordbor som inte vill åka söderut och kan ge sig till tåls några år så kommer ECSS-konferensen 2015 att äga rumi Malmö.

Globalizing Cultures and Identities: Sport, Lifestyle, Heritage är namnet på en konferens som äger rum den 5–7 juli på Manchester Metropolitan University i England. Bland keynoters märks Richard Giulianotti och David Inglis. Läs hela CfP på konferenshemsidan.

Athens Institute for Education and Research innefattar en Sport Research Unit, och den genomför för tolfte gången en internationell konferens, den 9–12 juli 2012 i Aten. Temat för året är Economic, Management, Marketing & Social Aspects, och i det området bör abstracts hålla sig. De ska vara insända senast den 19 december 2011. Läs mer på den lite speciella konferenshemsdian.

ISHPES, International Society for the History of Physical Education and Sport, har liksom många andra konferenser ett globaliseringstema för sin nästa konferens: Sport and Physical Education Around the Globe – Past, Present and Future. Konferensen äger rum den 9–13 juli 2012 i Rio de Janeiro, Brasilien. Ett Call for Papers föreligger sedan ett par veckor, läs det här. Deadline senarelagd till den 10 april.

Det är ingen ko på isen – deadline är inte förrän den 15 oktober, men det finns anledning att sätta fart med ett abstract till konferensen Constructing the Hockey Family: Home, Community, Bureaucracy and Marketplace, som avhålls i Kanada, närmare bestämt vid Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia, den 12–14 juli 2012. CfP med alla detaljer ligger ute på universitetets hemsida.

Taiwans huvudstad Taipei, och dess Taipei National University of the Arts (TNUA), står för värdskapet för 2012 Global daVi/WDA Dance Summit, som äger rum den 14–20 juli 2012. Övergripande tema för detta dansens toppmöte är Dance, Young People and Change. Mer info på konferenshemsidan.

ISSA, som uttyds International Sociology of Sport Association, håller sin årliga konferens i Glasgow (som om något år är värd för Commonwealth Games) den 16–18 juli 2012 (strax innan OS invigs i London). Det finns inget uttalat tema, men i CfP ställs en rad frågor som av denne redaktör tolkas som att man vill anlägga ett kritiskt perspektiv på idrotten. Deadline för abstracts är den 30 januari 2012. Mer information finns på konferenshemsidan. ISSAs nyhetsbulletin bjuder vi på här.

Konferensgeneralerna Greg Whyte och Celia Brackenridge inbjuder till världens största idrottsvetenskapliga konferens, International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS) 2012 i Glasgow i Skottland den 19–24 juli 2012. Man har nu gått ut med ett Call for Papers, med deadline den 1 november 2011. Gå till konferenshemsidan och läs allt man behöver veta för att kunna medverka på konferensen.

Vi har tidigare beskrivit Sport & Society som mer än ett Kinderägg, eftersom det är fråga om en internationell konferens, en vetenskaplig tidskrift, en bokserie och ett virtuellt kunskapssamhälle. Och nu är det dags för den tredje internationella konferensen, som förlagts till forumets favorituniversitetsstad Cambridge, och till självaste Cambridge University, där den äger rum den 23–25 juli 2012. Läs mer på konferenshemsidan.

Med anöedning av att Olympiaden 2012 äger rum i London arrangeras en konferens vid University of Bristol, 1908—1948—2012: London's Contribution to Olympic History and Culture. Endagskonferensen äger rum den 25 juli 2012, och sammankallande är Mike O’Mahony. Läs hans Call for Paper här.

Ett återkommande event, The International Pierre de Coubertin Symposium äger OS-året 2012 rum i England, närmare bestämt på Canterbury Christ Church University, fredagen den 3 augusti, och temat är Olympism, Olympic Education and Learning Legacies. Huvudtalare är Nick Fuller, utbildningsansvarig i Londonspelens organisationskommitté (LOCOG). Läs en broschyr här, och följ länken till hemsidan.

Den 5–10 augusti 2013, i Manchester, genomförs den sjuttonde världskongressen för International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Man planerar en panel på temat The anthropology of sport in a changing world. Läs mer på panelhemsidan.

Birkbeck College, som är en del av University of London, är värd för, och tillsammans med Johannes Gutenberg Universität i Mainz arrangör av, 5th International Sport Business Symposium. Holger Preuss och kolleger inbjuder nu intresserade att inkomma med abstracts till symposiet, som äger rum den 7 augusti 2012, och temat är The business of the Olympic Games. Läs hela CfP här.

The Olympic Games: Meeting New Global Challenges är namnet på en konferens i Oxford, på Oxford University Club, den 13–14 augusti 2012. Medarrangörer är såväl Routledge som dess tidskrift Sport in Society. Konferensen är gratis, och uppvisar en imponerande samling idrottsforskarkändisar: Bruce Kidd, John MacAloon, John Hughson, Vassil Girginov, Joe Magiuire, och många fler. Boria Majumdar är konferensgeneral. Läs mer här!

The Centre for Peace and Reconciliation Studies vid Coventry University och International Wheelchair and Amputee Sports Federation anordnar en internationell tvärvetenskaplig konferens för forskare och praktiker på temat Disability Sport: A vehicle for social change? Konferensen kommer att avhållas i Coventry Cathedral den 23–25/8 2012, strax före invigningen av London Paralympics. Ytterligare information finns här, och detaljer kommer så småningom att finnas här.

European Association for Urban History håller sin elfte internationella konferens i Prag den 29/8–1/9 2012. Specialsessionen S18 har temat ”Panem et circenses: Sport Venues in Modern Urban Europe”, och ett CfP har gått ut, med deadline den 1 oktober, men om det gäller abstracts eller färdiga papers står inte klart. Ytterligare information och kontaktuppgifter finns här.

Vissa av forumets surfare borde vara intresserade av konferensen Going Underground? Gender and Subcultures, ett endagssymposium på Northumbria University i Newcastle den 5 september 2012. Av flera intressanta temata väljer vi två: The body: identity, fashion, aesthetics, tattooing, piercing and body modification, samt Underground/amateur sports: roller derby, baseball, football, softball, rounders. Läs mer om detta här.

European Sports Development Network (ESDN) kommer att avhålla sitt symposium 2012, meddelar ordföranden Chris Mackintosh, på temat Beyond 2012 - What Next for Sport & Physical Activity? Den 5 september är dagen då det sker, och platsen Sheffield Hallam University's Sport and Physical Activity Academy. Bland Talarna märks Barrie Houlihan och Sean Holt. Läs mer om evenemanget här.

En konferens som sannolikt skulle roa denne redaktör äger rum i Leeds den 5–6 september 2012 i arrangemeng av Leeds Metropolitan University och Leeds Rugby Foundation. Temat är Fields of Vision: Bringing the Arts and Sport Together. Abstract submission deadline är den 13 mars 2012. Mer om konferensen finns här.

Den brittiska föreningen för idrottshistoriker, British Society for Sport History (BSSH) har förlagt sin årliga konferens till Glasgow detta OS-år, värd är University of Glasgow, och det hela äger rum den 7–8 september 2012. Konferensen har ett öppet tema, vilket väl innebär att minsta gemensamma nämnaren är sport i något slags historiskt perspektiv. Läs Call for Papers på föreningens hemsida.

Nästa års konferens med International Association for the Philosophy of Sport är den fyrtionde i ordningen, och äger rum i Porto, Portugal, den 12–15 september 2012. Väl vald tid och plats om man vill filosofera i behaglig miljö och temperatur. CfP har publicerats i det senaste nyhetsbrevet.

Sällan ser man frågan om idrott och sociala rörelser diskuteras. Bra, därför, att de italienska statsvetarna vid sin årliga kongress i Rom den 13–15 september har en panel på temat Sport and movements. Identities, repertories, and issues in sport mobilizations. Läs mer i denna pdf-fil.

European Association for Sport Management’s årliga konferens har förlagts till Aalborg med University College of Northern Denmark (UCN) som värd, tillsammans med Idrættens Analyseinstitut och Play the Game. Konferensen, vars tema i år är Sport between business and civil society, äger rum den 18–21 september 2012, och viktiga datum på vägen dit är den 10 april då det är ASD (Abstract Submission Deadline), den 31 maj då färdigt paper ska vara inskickat, och den 30 juni, då early bird-registreringen stängs. Läs hela Call for Papers och vad mera är på konferenshemsidan.

Den 19–22 september 2012 är dags för årets upplaga av The World conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) i Kranjska Gora, Slovenien. Läs Call for Papers här.

Europeiska sociologförbundet, ESA, håller Midterm Conference on Qualitative Methods i Lund, Sverige, den 20–21 september 2012 på temat Curiosity and Serendipity – och det är ju det som kvalitativ metod handlar om när det är som mest idealiskt... Här bör man ha ett paper klart till den 1 mars 2012. Läs mer på konferenshemsidan.

International Football Institute vid University of Central Lancashire är forskningspartner till National Football Museum, och arrangerar ett endagssymposium den 21 september på temat Football in Museums: Interpreting the global game. En av talarna är för övrigt välbekante Wray Vamplew. Symposiet äger passande nog rum i nya National Football Museum i Manchester. Läs hela inbjudan här.

Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation instiftades 2011 på basis av gåvor till dopningsjägaren på hans 80-årsdag. Särskilt givmilda var Kulturdepartementet, Karolinska Institutet, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Sveriges Olympiska Kommitté. Stiftelsen arrangerar nu ett internationellt symposium den 21–22 september 2012 på temat Doping as a Public Health Issue. Medverkar gör bland andra representanter för IOC, WADA, UNESCO, INTERPOL och WHO. Läs allt om detta här!

Vid Høgskolen i Telemark arrangeras ett symposium om kön och makt inom idrott och friluftsliv till Gerd von der Lippes ära med anledning av hennes pensionering. Hva er nytt under solen? Symposium om kjønn og makt i idrett/friluftsliv äger rum den 27–28 september 2012, och vill man ha med ett inlägg får man skicka in det senast den 5 maj. Läs mer i Call for Papers.

Centre for Historical Sciences vid Université de Franche-Comté organiserar en internationell konferens på temat The Origins and Birth of a Europe of Football: a History of European Football Competitions fredagen den 28 och lördagen den 29 september 2012 på universitetets campus i Besançon. Konferensen ingår som en del i det europeiska samarbetsprojektet FREE, Football Research in an Enlarged Europe. Läs Call for Papers här!

Det elfte International Symposium for Olympic Research arrangeras av International Center for Olympic Studies vid University of Western Ontario, i London, Ontario. Symposiet är förlagt till den 19–20 oktober 2012, och temat för året är alliterativt: Problems, Possibilities, and Promising Practices: Critical Dialogues on the Olympic and Paralympic Games. Deadline för abstracts är den 6 januari 2012. Läs hela CfP här.

Konferensen 7th European Youth Heart Study äger rum på Madeira, den portugisiska sagoön, den 22–26 oktober 2012. Temat för konferensen är Key Issues in Childhood Physical Activity Science, och det hela bör vara av intresse för de som sysslar med barn och motorik, och barn och hälsa generellt. Besök konferenshemsidan!

Bodies in Motion. The Politics/Poetics of Movement and Stillness är namnet på en konferens i Oslo den 24–26 oktober 2012. Konferensen organiseras av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning och Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, samt Norges idrettshøgskole (NIH). Ett Call for Papers har gått ut i dagarna, med deadline den 15 augusti. Läs CfP här!

En konferens speciellt för doktorander äger rum vid Washington University i St. Louis, Missouri, den 26–27 oktober, på temat The History of the Body. Deadline för bidrag är den 1 juni. Läs mer i detta Call for Papers.

Universitetet i Rouen i Normandie är värd för en konferens på temat Hosting, organising and celebrating the Olympics som äger rum den 29–31 oktober 2012. Man inbjuder forskare att inkomma med abstracts, deadline senarelagd till den 15 april. Bland keynote speakers märks Martin Polley och Thierry Terret. Konferenshemsidan är informativ.

Ett Call for Papers har publicerats för konferensen 1st global conference: sport probing the boundaries som ska äga rum i Salzburg, Österrike den 7–9 november 2012. Man vill ha in papper från skilda discipliner med olika infallsvinklar med målet att undersöka sportens Janusansikte. Läs hela CfP här!

Den som till äventyrs tillbringar hösten i Australien kanske vill vara med när SMAANZ, Sport Management Association of Australia and New Zealand, konfererar den 28–30 november 2012 på University of Technology, närmare bestämt på UTS Business School i Sydney. Temat för året är Innovation and engagement. Läs Call for Papers här!

Från John Nauright kommer ett Call for Papers om konferensen Sport and the Global South II: Legacies, Possibilities, Transformations, som arrangeras av The Academy of International Sports vid George Mason University i Fairfax, Viginia. Den första konferensen i serien, med underrubriken Linking Theory and Practice, ägde rum i mitten av förra november 2011 och hade Brian Stoddard från La Trove som huvudtalare och därtill en imponerande lista panelister. Den nya konferensen äger rum den 15–16 november 2012, och Call for Papers har lagts ut här.

2012 års International Contemporary Ethnography Across the Disciplines Hui (som är maori för samling, möte) genomförs för andra gången och äger rum mellan den 20 och 23 november 2012 vid University of Waikato i Hamilton, New Zealand (vilket låter som en bra tidpunkt att åka till NZ på, om man har ett airfare paper). Läs mer om konferensen och dess Call for Papers på konferenshemsidan.

FISPs filosofiska världskongress går av stapeln den 4–10 augusti 2013, och är förlagd till Aten. Tema för konferensen är ”Philosophy as Inquiry and Way of Life”. En av 75 namngivna sektioner på konferensen har beteckningen Philosophy of Sport (nr 63). Konferenshemsidan finns på plats, och där anges deadline för paper submission till den 1 oktober 2012. Här finns också Call for Paper, eller som det heter här, First Circular.

Nästa år är det 150 år sedan engelska Football Association (FA) bildades, och för att celebrera detta anordnas den 2–4 september 2013 ‘Football 150’ conference, på National Football Museum (var annars) i Manchester. Det blir tal av den organiserade fotbollens höjdare, däribland Karen Espelund, men också stor forskarnärvaro. Läs Call for Papers här.

www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Kristian Sjövik