Book reviews

Another book about football hooliganism – is that really necessary?

In Legal Responses to Football “Hooliganism” in Europe (TMC Asser) contributions from England, Wales, Germany, France, Greece, Netherlands, Austria and Ukraine are collected by editors Anastassia Tsoukala, Geoff Pearson & Peter T.M. Coenen. Aage Radmann, well versed in this field, is very impressed by some contributions and the whole book is, to him, important.

Football and homophobia
– things may be a-changing, with the times

Rory Magrath presents a qualitative study of two PL football academies and a university team in Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game (Routledge). Our reviewer is Marie Larneby, and a few critical notes notwithstanding, she commends the study and the book with a resounding “Read it!”

Skånsk ishockeyhistoria i bokformat – en rökare i krysset

Helsingborgs idrottsmuseum – årets idrottsmuseum 2016 enligt SCIF – står bakom utgivningen av boken Från spolade uterinkar till hockeytempel. Berättelser om klubbarna i nordvästra Skåne, sammanställd av Hasse Sjöström. Främste hockeyhistorikern Tobias Stark har haft en nöjsam läsning, och han betonar värdet av lokala idrottshistoriska initiativ.

Wray Vamplew gör sitt idrottshistoriska bokslut

Efter en lång och rik idrottsforskargärning har nestorn i genren Wray Vamplew samlat ihop texter som spänner över drygt tre decennier i boken How the Game was Played: Essays in Sports History (Edward Everett Root). Hans Bolling uppskattar såväl essäerna i boken, och idén om ett bokslut, men beklagar den slappa förlagshantverket.

From slavery to freedom: Black jockeys, grooms and horse trainers

In Race Horse Men: How slavery and freedom were made at the racetrack (Harvard University Press), Katherine C. Mooney studies the 19th century American horse racing industry and the role played therein by black men in slavery and freedom. Susanna Hedenborg is our reviewer.

Religion og idrett: Nye vinklinger på et viktig forskningsfelt?

I den amerikanska religionsprofessorn Rebecca Alperts nya bok Religion and Sports: An Introduction and Case Studies (Columbia University Press) känner Dagmar Dahl igen tankegångar från sina egna studier av idrott och religion. Bokens cases gör den lämplig som undervisningslitteratur inom såväl idrottsvetenskap som religions- och samhällsvetenskap.

An autoethnographic account of sorts, that doesn’t quite pan out

In his latest book, Why Would Anyone Do That? Lifestyle Sport in the Twenty-First Century (Rutgers University Press) Stephen Poulson revisits his childhood experiences of action sports. Åke Nilsén, also sociologist, also expert in the field, takes issue with parts of Poulson’s conceptual and theoretical foundations. But he likes the thick descriptions of Poulson’s own action sport adventures.

Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott, snyggt levererat

Två veteraner inom tillämpad idrottspsykologi, Ronald E. Smith och Frank L. Smoll, står bakom boken Sport Psychology for Youth Coaches: Developing Champions in Sports and Life (Rowman & Littlefield). Vi bad Johan Fallby om en recension, och han finner mycket klokt och nyttigt i boken, men saknar några viktiga aspekter på ungdomscoachning.

Etik och idrott: svårt, mångfacetterat och viktigt

Mike McNamee är en synnerligen flitig forskare på det idrottsfilosofiska/-etiska fältet, med en mångfald publikationer och uppmärksammade redaktörskap. Hans Sport, Medicine, Ethics (Routledge) kom till oss sent, men nu kan vi presentera en recension av boken av Åke Andrén-Sandberg, som oaktat viss kritik kan definiera en passande läsekrets.

Opmærksomhed på bevægelse – et perspektivskifte på læring i idræt

Charlotte Svendler Nielsen har läst Gunn Nybergs avhandling från 2014, Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move (Stockholm University). Vår recensent uppskattar Nybergs originella ansatser och synsätt när det gäller görande och lärande, färdighet och kunskap, och praktik och teori, som hon gärna ser mer av i framtida forskning.