Book reviews

Et utfordrende prosjekt: å gjøre eksplisitt det som er taust

På grundval av sitt avhandlingsprojekt har Gunn Nyberg tillsammans med Håkan Larsson skrivit en lärobok för idrottslärarutbildare, Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande (Studentlitteratur). Vår recensent är Øyvind Førland Standal, och han är övervägande positiv till både ambitionen och utfallet.

An international perspective on the past, present, and future of sport psychology

Andreas Stenling har read the Routledge International Handbook of Sport Psychology, edited by Robert J. Schinke, Kerry R. McGannon and Brett Smith (Routledge). He finds this addition to the pile of sport psychology handbooks already adorning his office desk a welcome supplement, both for its attention to emerging topics in the field and for some exciting prognostications of future developments.

Where are the kids? They are in Scandinavia!

Tre professorer inom norsk idrottsforskning, Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord och Åse Strandbu, står bakom den omfångsrika antologin Ungdom og idrett (Cappelen Damm Akademisk). Vi bad en svensk forskare med ett brinnande intresse för barn- och ungdomsidrott, Karin Redelius, att recensera boken, och vi fick en bred och kunnig översikt av en uppenbart bra och viktig bok.

Tvåhundra år av dansk skolidrott

En väl genomförd studie, summerar Pia Lundquist Wanneberg sin recension av Per Jørgensens Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år (Syddansk Universitetsforlag). Den kunde med några enkla grepp blivit mer lättillgänglig, men den rekommenderas likafullt varmt av vår recensent.

All men must surf

Kalle Jonasson returns to the pages of idrottsforum.org with a perspicacious review of Belinda Wheaton’s 2013 book The Cultural Politics of Lifestyle Sports (Routledge). Jonasson’s critical scrutiny exposes some weaknesses in Wheaton’s analysis, however without deflecting from obvious merits of her theoretically fine-tuned and methodologically precise scholarly writing.

A Swedish story of speedy skiers and scientists

We put Daniel Svensson’s dissertation from 2017, Scientizing performance in endurance sports: The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930–1980 (KTH Royal Institute of Technology) into the hands of Erkki Vettenniemi, who’s insightful reading resulted in an engaging and highly informative review.

Another book about football hooliganism – is that really necessary?

In Legal Responses to Football “Hooliganism” in Europe (TMC Asser) contributions from England, Wales, Germany, France, Greece, Netherlands, Austria and Ukraine are collected by editors Anastassia Tsoukala, Geoff Pearson & Peter T.M. Coenen. Aage Radmann, well versed in this field, is very impressed by some contributions and the whole book is, to him, important.

Football and homophobia
– things may be a-changing, with the times

Rory Magrath presents a qualitative study of two PL football academies and a university team in Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game (Routledge). Our reviewer is Marie Larneby, and a few critical notes notwithstanding, she commends the study and the book with a resounding “Read it!”

Skånsk ishockeyhistoria i bokformat – en rökare i krysset

Helsingborgs idrottsmuseum – årets idrottsmuseum 2016 enligt SCIF – står bakom utgivningen av boken Från spolade uterinkar till hockeytempel. Berättelser om klubbarna i nordvästra Skåne, sammanställd av Hasse Sjöström. Främste hockeyhistorikern Tobias Stark har haft en nöjsam läsning, och han betonar värdet av lokala idrottshistoriska initiativ.

Wray Vamplew gör sitt idrottshistoriska bokslut

Efter en lång och rik idrottsforskargärning har nestorn i genren Wray Vamplew samlat ihop texter som spänner över drygt tre decennier i boken How the Game was Played: Essays in Sports History (Edward Everett Root). Hans Bolling uppskattar såväl essäerna i boken, och idén om ett bokslut, men beklagar den slappa förlagshantverket.