Book reviews

Two books with historical analysis and cultural critiques further our understanding of sex and gender testing in sport

In this original contribution to idrottsforum.org, Sarah Teetzel reviews two recent books on sex/gender testing, Lindsay Parks Pieper’s monograph Sex Testing and Sandy Montañola & Aurélie Olivesi’s anthology Gender Testing in Sport. For both books our reviewers has points of criticism, but their merit in terms of extending our knowledge in this particular field is undeniable.

Inside MMA: Sensory ethnography that hurts

Dale Spencer spent four years of participant observation in an MMA club doing sensory ethnography in preparation for his 2012 book Ultimate Fighting and Embodiment: Violence, Gender, and Mixed Martial Arts (Routledge). Our reviewer is Anne Tjønndal, and she is impressed and delighted, albeit still asking for more.

A timely contribution that shows the value of physical activity for healthy ageing

In this original book review for idrottsforum.org, Mark Brooke takes on Humberstone & Konstantaki’s edited volume Ageing, Physical Activity, Recreation and Wellbeing (Cambridge Scholars Publishing). Our reviewer finds much to recommend the book, not least since we’re all living longer and getting older, and health becomes an even more important issue.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

Relationen mellan rörelse och rum belyses i nordisk dansbok

Susanne Ravns och Leena Rouhiainens antologi Dance Spaces: Practices of Movement (Syddansk Universitetsforlag) kom för några år sedan, och har närmast klassikerstatus inom forskningen kring dans och rörelse, rum och plats. Torun Mattsson har haft stor behållning av boken, som hon rekommenderar också för annan rörelseförståelse, som inom idrottsforskning.

Idrott och alkohol – ett gammalt strävsamt par

Carwyn Rh. Jones är professor i idrottsetik vid Cardiff Metropolitan University, med en imponerande publikationslista. Hans senaste bok tar upp ett känsligt kapitel inom idrotten. Sport and Alcohol: An ethical perspective (Routledge) recenseras av Kutte Jönsson, som ser mycket i Jones’ resonemang som belyser också svenska förhållanden.

Uneven book on doping and public health

Conferences more often than not end up as anthologies or special journal issues. And indeed, Doping and Public Health, edited by Nader Ahmadi, Arne Ljungqvist & Göran Svedsäter (Routledge) is a conference report, and according to our reviewer Ask Vest Christiansen nor an altogether necessary addition to the already extensive body of literature on doping.

Exciting new anthology helps us understand sporting activities better

The anthology Defining Sport: Conceptions and Borderlines is the first title in a new series from Lexington Books, Studies in Philosopy of Sport. The series editor is Shawn E. Klein, and Dr. Klein is also the editor of this interesting anthology, which is reviewed here by Anne Tjønndal.

Viktiga texter om bevekelsegrunder för fysisk aktivitet

I antologin Tics, træning og tango: Bevæggrunde for bevægelse, sammanställd av Susanne Ravn och Jørn Hansen (Syddansk Universitetsforlag), diskuterar en rad idrottsforskare hur danskar kan förmås röra sig mer. Gunn Nyberg recenserar, och hon tycker att boken är uppslagsrik och tankeväckande. Men hon saknar Lars.Magnus Engströms input.

Et utfordrende prosjekt: å gjøre eksplisitt det som er taust

På grundval av sitt avhandlingsprojekt har Gunn Nyberg tillsammans med Håkan Larsson skrivit en lärobok för idrottslärarutbildare, Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande (Studentlitteratur). Vår recensent är Øyvind Førland Standal, och han är övervägande positiv till både ambitionen och utfallet.