Book reviews

Opmærksomhed på bevægelse – et perspektivskifte på læring i idræt

Charlotte Svendler Nielsen har läst Gunn Nybergs avhandling från 2014, Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move (Stockholm University). Vår recensent uppskattar Nybergs originella ansatser och synsätt när det gäller görande och lärande, färdighet och kunskap, och praktik och teori, som hon gärna ser mer av i framtida forskning.

”Andersson pløyer dypt og bredt og løfter blikket når det trengs. Imponerende er ordet”

Torbjörn Andersson rundar av sin formidabla utforskning av svensk klubbfotboll med andra delen av ”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början (Symposion). Matti Goksøyr fick den äran också denna gång, och hans recension präglas av respekt och beundran inför Anderssons forskargärning.

Speglingar i den kristna evangelikala rörelsens idrottsbruk – kvinnor, erfarenheter och normativa beteendemönster

Annie Blazers etnografiska studie av hur evangelikala kvinnor ser på idrott i USA avrapporteras i boken Playing for God: Evangelical Women and the Unintended Consequencies of Sports Ministry (New York University Press). Vår recensent Mikael Lindfelt finner boken intressant, men är inte imponerad av vare sig författarens ingångstes eller hennes resultat.

Sport and economy are connected! And here’s how it works.

It is not an everyday occasion that the historical development of sport is considered by economic historians. But a new anthology, Sports Through the Lens of Economic History by Richard Pomfret & John K. Wilson (Edward Elgar) aims at filling that gap. Not bad, concedes our reviewer Susanna Hedenborg; still, a wider geographical scope would have increased the efficacy of the this rather slim volume.

Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization

The rise and Fall of Olympic Amateurism by Matthew P. Llewellyn and John Gleaves (University of Illinois Press) captures the history of the Olympic Games through the development of Rule 26, the Olympic amateurism rule. Our reviewer is Susan J. Rayl, and she considers this an “excellent scholarly book that should grace the libraries of Olympic and sport historians”.

Well-researched and well-written, albeit somewhat one-sided, about controversial collision

Kyle Keiderling’s new book, Olympic Collision: The Story of Mary Decker and Zola Budd (University of Nebraska Press) follows the two protagonists from childhood up to the fatal collision in the 3000m race at the 1984 Olympics. Pam R. Sailors is impressed by Keiderling’s research and writing, but warns that this is not the book for Mary Decker fans.

Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?

Erik Backman har läst den norska antologin Ute!: Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver, sammanställd av André Horgen et al. (Fagbokforlaget). Vår recensent är imponerad över bredden och djupet i norsk friluftsforskning, och ser stora möjligheter i en framtida gemensam skandinavisk forskningsansats i området.

Idrottslärare skriver om sin undervisning

Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.

Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway

Daniel Svensson has read Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] (Oplandske Bokforlag), an anthology edited by Helge Chr. Pedersen och Eivind Å. Skille. Our reviewer is mostly content, but would have liked further comparative efforts.

Finns det en framgångsmodell för OS?

Danyel Reiche undersöker i boken Success and Failure of Countries at the Olympic Games (Routledge) om man kan hitta specifika faktorer som var för sig eller tillsammans kan förklara nationella olympiska framgångar. Björn Sandahl är milt intresserad men hade gärna sett att studien, och därmed boken, varit mer ingående och omfattande.