Book reviews

Att stå upp när normens vindar blåser

Det blåste rejält när Sofia B. Karlsson var verksam i förändringsprojektet Fotboll för alla i AIK Ungdomsfotboll. Och Stå upp när det blåser (Pintxo förlag) är det passande namnet på hennes bok om inkludering mot homofobi och våld. Marie Larneby recenserar en i hennes tycke viktig bok för alla som är delaktiga i svensk idrott.

Väl genomförd studie av politikens och vardagslivets internationella relationer

Ulf Jonsson recenserar Niklas Hafens avhandling En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien (Bokförlaget idrottsforum.org). En bok, menar han, med relevans långt utanför det idrottsvetenskapliga fältet.

Bok med fine innsikter om utvikling av teknisk-taktiske ferdigheter i moderne fotball

För sin bok The European Game: The Sectrets of European Football Success (Arena Sport) studerade Daniel Fieldsend europeiska fotbollsklubbars framgångsrecept under tre månaders resande på kontinenten. Arve Hjelseth konstaterar att boken saknar akademisk stringens, men därutöver är insiktsfull och informativ.

Idrott, politik och svart motståndskamp under det kalla kriget

Idrotten var ett viktigt inslag i det kalla kriget mellan öst och väst, främst manifesterat i konkurrensen mellan USA och Sovjetunionen under efterkrigstiden på arenor världen runt. Om detta handlar Damion Thomas’ Globetrotting: African American Athletes and Cold War Politics (University of Illinois Press), som recenseras av Anders Östnäs.

Religion and sport: New angles on an important area of research

Rebecca Alpert is Professor of religion, and in her new book Religion and Sports: An Introduction and Case Studies (Columbia University Press) Dagmar Dahl recognizes thoughts from her own studies of sport and religion. The many case studies in the book makes it suitable as textbook in sport studies as well as religious and social sciences.

A timely and topical work on Scandinavian football with a wider international appeal

Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football (Bokförlaget idrottsforum.org) is Mattias Melkersson’s doctoral thesis. It is reviewed by Professor Jean Williams, the external reviewer at the public defense of the thesis.

Roddsporthistoria och radiosporthistoria – två böcker i en

I sin bok Six Minutes in Berlin: Broadcast Spectacle and Rowing Gold at the Nazi Olympics (University of Illinois Press) berättar Michael J. Socolow dels om det amerikanska OS-laget i rodd 1936, dels om radiomediets genomslag 1936 som rapportör av idrottsliga nyheter. Materialet borde nog, menar vår recensent Christian Widholm, fördelats över två böcker.

An interesting and much-needed book that could have done better

Innovation and entrepreneurship, social or not, in a sports setting is a new field within sport studies. Vanessa Ratten & João J. Ferreira’s edited volume Sport Entrepreneurship and Innovation (Routledge 2017) can possibly claim the spot of key text in this unplowed field, but according to our reviewer, Daniel Bjärsholm, its shortcomings may well prevent that.

This book performs a vital service for critical sport scholars

“As manna from heaven”; that is one way of describing the arrival to the book stores of Sport, Protest and Globalisation: Stopping Play edited by Jon Dart and Stephen Wagg (Palgrave Macmillan). Our reviewer is Russell Holden, and besides noting a couple of omissions, he is thoroughly pleased, nay, enthusiastic over this anthology and its critical stance in relation to sports.

Gunter Gebauer gräver djupt i fotbollens värld och svarar på frågan ”Vad är fotboll?”

Den tyske filosofiprofessorn vid Freie Universität Berlin Gunter Gebauer är inriktad på analytisk filosofi och sport. Hans senaste bok, Das Leben in 90 Minuten: Eine Philosophie des Fussballs (Pantheon Verlag) handlar om fotbollens filosofi och magi, och recenseras här av en entusiastisk Mats Franzén som varmt rekommenderar en översättning till ett skandinaviskt språk.