Sports scholars

Forskarprofil | Anne Tjønndal, Nord Universitet

Befattning MSc. Sport Science, PhD-kandidat Adress Nord Universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap, Postboks 1490, N- 8049 Bodø E-mail Forskningsinriktning Idrett, folkehelse, innovasjon og sosial ulikhet Idrett og kjønn Boksing og kampsport Pågående projekt Treners ledelse og…

Forskarprofil | Ingar Mehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Befattning PhD, Førsteamanuensis Adress Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap NTNU, Dragvoll, bygg 10, N-7491 Trondheim Tlf.: +47 73 59 16 19 Hemsida ResearchGate E-mail Forskningsinriktning Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, fysisk aktivitetsnivå, skoleprestasjoner,…

Forskarprofil | Morten Renslo Sandvik, Norges idrettshøgskole

Befattning Doktorgradsstipendiat Adress Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevaal stadion, N-0806 Oslo Tlf: +47 23 26 24 66 E-mail Forskningsinriktning Idrettsfilosofi Pågående projekt Doktorgrad i idrettsfilosofi om den etiske enhancement-debattens betydning for idretten. Publikationer…

Forskarprofil | Bente Ovèdie Skogvang, Høgskolen i Hedmark

Befattning Ph.D., Førsteamanuensis Adress Hedmark University of Applied Sciences /Høgskolen i Hedmark Hamarvegen 112, Postboks 400, N-2418 Elverum, Norway Tel. mob. +47 95 70 44 33 E-mail Forskningsinriktning Kommersialisering, profesjonalisering og media i toppfotball. Fotball,…

Forskarprofil | Inger Karlefors, Luleå tekniska universitet

Befattning Tidigare lektor i pedagogik med inriktning mot idrott Adress Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Tel. 0920-49 10 00 E-mail Forskningsinriktning Lärarutbildning, idrottsämnet i skolan och på lärarutbildningen, fysisk…

Forskarprofil | Julia Rönnbäck, Malmö högskola

Julia Rönnbäck disputerade i december 2015 i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hennes avhandling, en studie av baskettjejer, ligger i skärningspunkten mellan idrotts- och genusforskning, och centrala teman är kropp, femininitet och förhandling av genus i tjejidrott.

Forskarprofil | Lennart K. Persson, Göteborgs universitet

Lennart K. Persson är professor emeritus i historia vid Göteborgs universitet. Hans långa forskarkarriär spänner över ämnen som äktenskap, syndikalism och dansbanor, men han har också publicerat fyra idrottshistoriska böcker, om bland annat friidrott, fotboll och handboll.

Forskarprofil | Karin S. Lindelöf, Uppsala universitet

Karin S. Lindelöf är etnolog och har bl a forskat om kvinnor i Polen och om abortfrågan i svensk debatt. Hon driver också ett forskningsföretag med genus- och jämställdhetsinriktning. Hennes pågående forskningsprojekt handlar om så kallade tjejlopp, och hon planerar en studie om kvinnliga äventyrare.

Forskarprofil | Ulrika Tranæus, Karolinska Institutet

Efter 20 år som leg naprapat för diverse elitidrottare tog Ulrika Tranæus en magisterexamen i psykologi inriktning idrott. Sedan rullade det på i samarbete med professor Urban Johnson på Högskolan i Halmstad och Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, Karolinska Institutet, vilket resulterade i en avhandling där hon fick ihop både idrottsmedicin och idrottspsykologi.

Forskarprofil | Karin Moesch, Riksidrottsförbundet

Befattning FD, idrottspsykolog Adress Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 11473 Stockholm E-mail Forskningsinriktning Idrottspsykologi med inriktning lagidrott, karriärutveckling, och samband mellan idrottsaktivitet och våld hos ungdomar Pågående projekt Nonverbal beahviour in elite handball players Nyligen avslutade projekt…