Sports scholars

Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

Forskarprofil | Hans-Christer Holmberg, Mittuniversitetet

Hans-Christer Holmberg disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Physiology of Cross-Country-Skiing”. 2009 förordnades han till docent och 2010 professor på Mittuniversitetet. Holmberg är sedan 2005 utvecklingschef på Sveriges olympiska kommitté. Han har emottagit både det lilla och stora priset i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande.

Sports Scholar Profile | Ejgil Jespersen, Independent researcher

Position Independent movement researcher, formerly Docent (University College Zealand), Associate professor in sport, movement and disability (University of Southern Denmark), Head of Department of Physical Education, Norwegian School of Sport Sciences, Associate professor…

Sports Scholar Profile | Jacquelyn Allen-Collinson, University of Lincoln

Position Reader in the Sociology of Sport, University of Lincoln, UK Director, Health Advancement Research Team (HART; hartresearch.org.uk) Contact School of Sport & Exercise Science, University of Lincoln, Lincoln LN6 7TS UK Home page…

Forskarprofil | Lone Friis Thing, Københavns Universitet

Lone Friis Thing är lektor vid Institut for Idræt og Ernæring vid Københavns Universitet. Hon har en MSc i humanistiskt och samhällsvetenskaplig idrottsvetenskap och biologi, och en doktorsexamen från Sociologisk Institut. Lone ansvarar för masterprogrammen vid Institut for Idræt of Ernæring. Hon forskar om sociologiska aspekter av idrott, hälsa och kropp, med mera.

Forskarprofil | Nils Petter Aspvik, NTNU, Trondheim

Nils Petter Aspvik er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Samfunns- og idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Doktorgradsavhandlingen omhandler fysisk aktivitet og helse blant eldre (Generasjon 100 prosjektet).

Forskarprofil | Anne Tjønndal, Nord Universitet

Befattning MSc. Sport Science, PhD-kandidat Adress Nord Universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap, Postboks 1490, N- 8049 Bodø E-mail Forskningsinriktning Idrett, folkehelse, innovasjon og sosial ulikhet Idrett og kjønn Boksing og kampsport Pågående projekt Treners ledelse og…

Forskarprofil | Ingar Mehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Befattning PhD, Førsteamanuensis Adress Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap NTNU, Dragvoll, bygg 10, N-7491 Trondheim Tlf.: +47 73 59 16 19 Hemsida ResearchGate E-mail Forskningsinriktning Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, fysisk aktivitetsnivå, skoleprestasjoner,…

Forskarprofil | Morten Renslo Sandvik, Norges idrettshøgskole

Befattning Doktorgradsstipendiat Adress Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevaal stadion, N-0806 Oslo Tlf: +47 23 26 24 66 E-mail Forskningsinriktning Idrettsfilosofi Pågående projekt Doktorgrad i idrettsfilosofi om den etiske enhancement-debattens betydning for idretten. Publikationer…