Sports scholars

Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet

Hanna Söderlund forskar om förhandlingar av maktpositioner och kön i skidsport på tv. Det som undersöks är hur kvinnliga och manliga idrottare och experter kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-sändningar från skid-VM I Lahti. Tidigare har hon forskat om hur kvinnliga och manliga komiker kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-programmet Parlamentet på TV4.

Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

Katarina Schenkers forskning handlar om att ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels skolämnet Idrott och hälsa, dels den statligt finansierade idrottsrörelsen. Samtidigt ingår det i vuxenansvaret att sätta gränser ifall något tenderar att bli ohälsosamt. Detta medför en balansgång – en akt som ibland misslyckas. Argumenten relaterade till barns bästa tenderar då att formuleras utifrån vuxnas egna intressen.

Sports Scholar Profile | Verena Lenneis, University of Copenhagen

Verena Lenneis has a broad, international social science background, gaining a bachelor’s degree in sport sciencea and a bachelor’s/master’s degree in law from University of Vienna, and then a master’s and PhD degree in sociology of sport/physical activity/health from University of Copenhagen. She is also a proficient footbag player, having won multiple World, European and Austrian Championships.

Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

Forskarprofil | Hans-Christer Holmberg, Mittuniversitetet

Hans-Christer Holmberg disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Physiology of Cross-Country-Skiing”. 2009 förordnades han till docent och 2010 professor på Mittuniversitetet. Holmberg är sedan 2005 utvecklingschef på Sveriges olympiska kommitté. Han har emottagit både det lilla och stora priset i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande.

Sports Scholar Profile | Ejgil Jespersen, Independent researcher

Position Independent movement researcher, formerly Docent (University College Zealand), Associate professor in sport, movement and disability (University of Southern Denmark), Head of Department of Physical Education, Norwegian School of Sport Sciences, Associate professor…

Sports Scholar Profile | Jacquelyn Allen-Collinson, University of Lincoln

Position Reader in the Sociology of Sport, University of Lincoln, UK Director, Health Advancement Research Team (HART; hartresearch.org.uk) Contact School of Sport & Exercise Science, University of Lincoln, Lincoln LN6 7TS UK Home page…

Forskarprofil | Lone Friis Thing, Københavns Universitet

Lone Friis Thing är lektor vid Institut for Idræt og Ernæring vid Københavns Universitet. Hon har en MSc i humanistiskt och samhällsvetenskaplig idrottsvetenskap och biologi, och en doktorsexamen från Sociologisk Institut. Lone ansvarar för masterprogrammen vid Institut for Idræt of Ernæring. Hon forskar om sociologiska aspekter av idrott, hälsa och kropp, med mera.

Forskarprofil | Nils Petter Aspvik, NTNU, Trondheim

Nils Petter Aspvik er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Samfunns- og idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Doktorgradsavhandlingen omhandler fysisk aktivitet og helse blant eldre (Generasjon 100 prosjektet).