Sports scholars

Sports Scholar Profile | Ask Vest Christiansen, Aarhus University

Ask Vest Christiansen is an Associated Professor at the Section for Sport Science, Aarhus University. His main research area is humanistic doping research; doping in elite sports as well as recreational athletes’ use of performance and image enhancing substances. Long interviews are being carried out in order to understand the use of these substances as a cultural rather than medical problem.

Forskarprofil | Britt-Marie Ringfjord, Linnéuniversitetet, Kalmar

Britt-Marie Ringfjord undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex., politik, utbildning, sport och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer.

Forskarprofil | Mikael Lindfelt, Åbo Akademi

Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi vid Åbo universitet, med en master i teology och filosofi och en FD i praktisk filosofi. Hans forskningsintresse inkluderar filosofiska och etiska aspekter på idrott, samt kopplingar mellan idrott och religion. Mikael medverkar regelbundet på idrottsforum.org med artiklar och recensioner.

Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet

Hanna Söderlund forskar om förhandlingar av maktpositioner och kön i skidsport på tv. Det som undersöks är hur kvinnliga och manliga idrottare och experter kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-sändningar från skid-VM I Lahti. Tidigare har hon forskat om hur kvinnliga och manliga komiker kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-programmet Parlamentet på TV4.

Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

Katarina Schenkers forskning handlar om att ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels skolämnet Idrott och hälsa, dels den statligt finansierade idrottsrörelsen. Samtidigt ingår det i vuxenansvaret att sätta gränser ifall något tenderar att bli ohälsosamt. Detta medför en balansgång – en akt som ibland misslyckas. Argumenten relaterade till barns bästa tenderar då att formuleras utifrån vuxnas egna intressen.

Sports Scholar Profile | Verena Lenneis, University of Copenhagen

Verena Lenneis has a broad, international social science background, gaining a bachelor’s degree in sport sciencea and a bachelor’s/master’s degree in law from University of Vienna, and then a master’s and PhD degree in sociology of sport/physical activity/health from University of Copenhagen. She is also a proficient footbag player, having won multiple World, European and Austrian Championships.

Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

Forskarprofil | Hans-Christer Holmberg, Mittuniversitetet

Hans-Christer Holmberg disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Physiology of Cross-Country-Skiing”. 2009 förordnades han till docent och 2010 professor på Mittuniversitetet. Holmberg är sedan 2005 utvecklingschef på Sveriges olympiska kommitté. Han har emottagit både det lilla och stora priset i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande.

Sports Scholar Profile | Ejgil Jespersen, Independent researcher

Position Independent movement researcher, formerly Docent (University College Zealand), Associate professor in sport, movement and disability (University of Southern Denmark), Head of Department of Physical Education, Norwegian School of Sport Sciences, Associate professor…