Features

Olympiska spelen – en politisk arena?

Idrotten är en del av verkligheten, liksom politiken. Inte så underligt om de då och då stöter på varandra, likt politik och andra utryck för mänskligt liv. Men det är speciellt känsligt just med idrott och politik, eftersom idrott antas stå över sådant som politiska konflikter. Men verkligheten är annorlunda, vilket John Hägerstrand visar i sin artikel.

Sproget om sport der blev væk. Del 3

I tre featureartiklar, som publicerats under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det tredje avsnittet diskuterar han med utgångspunkt i sin verksamhet som badmintontränare vid Elitetalentcenter Aarhus en rad idrottsliga dualismer utifrån en dialektiskt synsätt.

Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet

Under den danska konsensuskonferensen våren 2016 redovisades bästa tillgängliga vetenskapliga belägg för effekter av fysisk aktivitet på barn och ungdomar. Syftet var att presentera aktuellt kunskapsläge när det gäller effekter av fysisk aktivitet för barn och unga. Därefter var uppdraget att komma till konsensus och formulera gemensamma slutsatser.

Sproget om sport der blev væk. Del 2

I tre featureartiklar, som publiceras under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det andra avsnittet kritiserar han den alltför kategoriska uppdelningen i kropp och psyke inom idrottscoachning, där han istället förespråkar en dialektisk ansats. Han landar därvid i Tim Gallweys klassiska Inner Game-strategi.

Sproget om sport der blev væk. Del 1

I tre featureartiklar, som publiceras under tre onsdagar i följd, kommer Sven Aage Sørensen att undersöka idrottens språk. I det första avsnittet går han i närkamp med begreppen dualism och dialektik och hur dessa skilda synsätt kan spåras inom idrottens språk och praktik, och hur de också leder till olika förhållningssätt när det gäller måluppfyllelse.

Play with words, play with numbers: About academic games

Henning Eichberg is a Professor Emeritus of Body Culture, specifically play and games, at the Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark. In this new contribution to idrottsforum.org, he uses the concepts of play and games to gain a deeper understanding of modern-day academia.

Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson

Skolelevers behov och nytta av mer fysisk aktivitet under skoltid har diskuterats ordentligt på senare tid, och på olika nivåer. Här tar forskaren bladet från munnen och delger ministern sina på goda vetenskapliga grunder baserade synpunkter i frågan.

Sport Open utvecklar en bärkraftig och hållbar metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända

Sport Open är ett samarbetsprojekt mellan idrottsforskare och integrationsforskare vid Malmö Högskola och Skåneidrotten, en del av VINNOVAs satsning ”Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända”, och genomförts 2015-2016.

Ett idrottsvetenskapligt glastak?

Oaktat stolta deklarationer i jämställdhetsplaner och allmänt hög svansföring inom såväl akademin som den organiserade idrottsrörelsen i frågor som gäller likabehandling av män och kvinnor så uppvisar idrottsforskningen i verkligheten en helt annan bild – av ett bibehållet glastak, menar Emma Stenberg och Jesper Andreasson i den här debattartikeln.

Fotbolls-EM 2016: Den defensiva fotbollens triumf

Årets europamästerskap i fotboll bjöd, utöver på de trista sammandrabbningarna mellan ryska och engelska huliganer i Marseille, också på en rad sensationer på fotbollsplanerna – Wales’ och Islands framgångar, exempelvis, och Portugals finalseger över hemmalaget. Bill Sund följde turneringen, och med sina gedigna fotbollsstrategiska kunskaper i ryggen bjuder han forumets läsare på en insiktsfull utvärderande analys.