Features

Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt

Vi har nöjet att återge Ingegerd Ericssons bidrag till symposiet ”Grönska och ljudkvalitet i närmiljön” vid Statens Lantbruksuniversitet SLU, Alnarp, den 10 mars 2017. Ingegerd går igenom den senaste forskningen kring sambandet mellan motorisk utveckling, fysisk aktivitet och kognitiv kompetens, så som det ibland kan utläsas i skolbetygen i teoretiska ämnen.

An urgent call for clarity regarding England Rugby’s injury claims

In this feature, Joe Piggin (Senior Lecturer in Sport Policy and Management) and Alan Bairner (Professor of Sport and Social Policy), both at Loughborough University, take England Rugby to task for its false and misleading information about the risk of serious injury inherent to rugby, a compulsory sport at many schools in England.

How corruption in Greek football makes the game’s future uncertain

Elisavet Argyro Manoli, Lecturer in Sports Marketing and Communications, Loughborough University, considers the situation for club football in Greece, with match-fixing allegations, low spectator attendance, declining commercial pull – and one team, Olympiakos FC, winning the top league 19 out of the last 21 seasons!

Which sports nation is best in Scandinavia? A new report from SNE

In a recently published report by Michael Andersen, project manager at Scandinavian Network for Elite Sport (SNE) and following upon its post-Olympic symposium last November, an attempt has been made to comparatively analyze the three Scandinavian countries in terms of their successes in international elite sports.

Det franska valets stora betydelse – även för sporten

Bill Sund analyserar den politiska situationen i Frankrike inför första omgången i presidentvalet den 23 april 2017, mot bakgrund av de populistiska strömningar som ledde till att Storbritannien valde att lämna EU och att Donald Trump blev amerikansk president. Kan Marine le Pen bli fransk president? Och vad skulle det betyda för fransk idrott?

Olympiska spelen – en politisk arena?

Idrotten är en del av verkligheten, liksom politiken. Inte så underligt om de då och då stöter på varandra, likt politik och andra utryck för mänskligt liv. Men det är speciellt känsligt just med idrott och politik, eftersom idrott antas stå över sådant som politiska konflikter. Men verkligheten är annorlunda, vilket John Hägerstrand visar i sin artikel.

Sproget om sport der blev væk. Del 3

I tre featureartiklar, som publicerats under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det tredje avsnittet diskuterar han med utgångspunkt i sin verksamhet som badmintontränare vid Elitetalentcenter Aarhus en rad idrottsliga dualismer utifrån en dialektiskt synsätt.

Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet

Under den danska konsensuskonferensen våren 2016 redovisades bästa tillgängliga vetenskapliga belägg för effekter av fysisk aktivitet på barn och ungdomar. Syftet var att presentera aktuellt kunskapsläge när det gäller effekter av fysisk aktivitet för barn och unga. Därefter var uppdraget att komma till konsensus och formulera gemensamma slutsatser.

Sproget om sport der blev væk. Del 2

I tre featureartiklar, som publiceras under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det andra avsnittet kritiserar han den alltför kategoriska uppdelningen i kropp och psyke inom idrottscoachning, där han istället förespråkar en dialektisk ansats. Han landar därvid i Tim Gallweys klassiska Inner Game-strategi.

Sproget om sport der blev væk. Del 1

I tre featureartiklar, som publiceras under tre onsdagar i följd, kommer Sven Aage Sørensen att undersöka idrottens språk. I det första avsnittet går han i närkamp med begreppen dualism och dialektik och hur dessa skilda synsätt kan spåras inom idrottens språk och praktik, och hur de också leder till olika förhållningssätt när det gäller måluppfyllelse.