Articles

Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik

Jesper Karlsson undersöker i denna artikeln hur kön skapas inom ishockeysporten, så manligt könad, under så lång tid. På senare tid hotas emellertid den maskulina hegemonin inom denna sport av en växande damishockey som dock ges begränsat utrymme inte bara i hallar och på is utan också i ishockeyförbundets egen tidning!

’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare

Syftet med den här studien av Emelie Jönsson är att med hjälp av Sumners begrepp etnocentrism och Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) skapa en förståelse för hur ledare från två skånska idrottsföreningar ser på sig själva och sitt arbete i mötet med nyanlända invandrare. Kan idrotten bidra till integrationen?

Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football

In this new article for Scandinavian Sport Studies Forum, Sven Junghagen, Simon D. Besjakov and Anders A. Lund show in what way football clubs in smaller leagues with limited capacity utilisation can increase their per-game revenue by increasing the attendance frequency.

Once Upon a Time, a Women’s Golf Tournament: Shenecossett Invitation,
1919–1940

In an original article for idrottsforum.org, Richard A. Voyer digs deep into the archives to find the early roots of American women’s golf. His attentive social, economic and historical analysis shows the class basis for women’s golf around 1900, and how the fortunes and misfortunes of the financial markets influenced the sport.

”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur

I en nyskriven artikel för idrottsforum.org undersöker Henrik Pedersen och Lone Friis Thing 2000-talets dramatiska ökning av långdistanslöpning utanför de traditionella idrottsorganisationerna. Den moderna löpningen analyseras i ljuset av Zygmunt Baumans begrepp flytande modernitet och synoptisk makt och förstås om ett slags individualiserad gemenskapsform.

Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små

I København har foreningen Familieidræt på få år udviklet sig til at være en deltagermagnet. Engagerede og legeglade instruktører guider aktiviteter, der har til hensigt at udfordre både store og små. Udgangspunktet for denne artikel er en mindre undersøgelse foretaget på et Familieidræts-hold med 5-8-årige børn og deres forældre.

The Publishing Game: The dubious mission of evaluating research and measuring performance in a cross-disciplinary field

In a new peer review article in Scandinavian Sport Studies Forum, Ulrik Wagner critically examines how scientific contributions are validated and evaluated, claiming that the interplay between national performance indicators, multiple stakeholders and certain journals’ editorial practices within the sport sciences undermine peer reviewing as our core procedure to ensure high academic quality standards.

The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway

New peer review article published in Scandinavian Sport Studies Forum. The authors, Harald Dolles, Hallgeir Gammelsæter, Oskar Solenes and Solveig Straume, conclude that a football club functions as a frequent reminder of the hometown for people that have migrated, and its activities serve as a foundation for conversations that might support migrators to build up social capital at their new location.

Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande

I den här artikeln ger sig Helle Winther i kast med det komplexa sambandet mellan kropp, rörelse och känslor, och hur de samspelar i lärandesituationer – speciellt, som sig bör i det här sammanhanget, i samband med idrottsundervisning. Artikeln, och dess tankar om känslornas liv och funktion i fysiska situationer, har utvecklats ur forskningsprojektet Embodiment in Education.

Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil

I en ny artikel på idrottsforum.org studerar Nils Petter Aspvik, Ingar Mehus, Stig Arve Sæther och Anne Tjønndal coachnings- eller ledarskapsmodeller eller -tekniker utifrån metoder utvecklade av Packianathan Chelladurai. Främst studeras hur ledarskap genom instruerande respektive positiv feedback tillämpas inom fotbollen.