Bill Sund undersöker fotbollsstrateg(i)erna och deras historia

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

sundDen ledande tanken bakom Bill Sunds nya bok Fotbollens strateger är att sätta in den svenska utvecklingen och diskussionen om spelsystem och ledarskap i ett brett internationellt, föränderligt perspektiv från 1920-talet till vår tid. Viktiga frågor under forskningsprocessen har varit: Vilka personer var drivande bakom de nya spelsystemen? När ägde skiftena rum och kan man peka ut särskilda matcher? Vad kännetecknade de överskridande, nya spelsystemen som exempelvis Rinus Michels revolutionerande totalfotboll? Handlade det om paradigmskiften? Hur förändrades relationen mellan offensiv och defensiv fotboll under årens lopp? Hur såg sambandet ut mellan strategernas typ av ledarskap och implementerat spelsystem? Fanns det kopplingar mellan samhällssystem och spelsystem? Vilken social bakgrund och utbildning hade strategerna?

Bokprojektet har genomförts på sedvanligt historievetenskapligt vis med systematiska källstudier som baserats i samhällsvetenskapliga teorier om makt, normer, organisationer och ledarskap.

BILL SUND är professor emeritus vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Han har tidigare publicerat bl a Fotbollens maktfält (1997) och Fotbollsindustrin (2007/2008), samt på idrottsforum.org Backe upp och backe ner: Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv (2012).

Fotbollens strateger är utgiven på förlaget idrottsforum.org. Den finns att beställa från internetbokhandlarna Adlibris och Bokus.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message