arvid

Confusing, inspiring, enlightening

Women’s Artistic Gymnastics: An (Auto-)Ethnographic Journey is written by Natalie Barker-Ruchti, a Swiss scholar presently with University of Gothenburg. It is her dissertation from 2007, whereBarker-Ruchti provides insights into gymnastics by demonstrating how a group of young high-performance gymnasts ‘live’ their sport, while also interjecting memories and personal reflections of her own gymnastic involvment. We asked Julia Rönnbäck, who is presently engaged in ethnographic fieldwork with young sportswomen in her own dissertation project, for a review.

Bryggan mellan konst och vetenskap

Torun Mattsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Helle Winther är lektor i dans, rörelse och kommunikation vid Köpenhamns universitet. Hon är också dansterapeut i Dansergia. I avhandlingenBevægelsespsykologi: Kroppens sprog og bevægelsens psykologi med…

Fetmaepidemin: Ska vi stoppa den, eller har vi stoppat den?

Gisela Nyberg Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Rebecca E. Lee, Kristen M. McAlexander & Jorge A. Banda Reversing the Obesogenic Environment 233 sidor, hft., ill. Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Physical Activity Intervention Series) ISBN…

Vem styr fotbollen?

David Holt Olsen Danmarks Industrimuseum Hallgeir Gammelsæter & Benoît Senaux (red) The Organisation and Governance of Top Football Across Europe: An Institutional Perspective 301 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Routledge Research in Sport Culture and…

Dopningsforskningen inför nya utmaningar

David Hoff Socialhögskolan, Lunds universitet Jason Mazanov (red) Towards a Social Science of Drugs in Sport 163 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Sport in the Global Society – Contemporary Perspectives) ISBN 978-0-415-68586-3 Länge har man…

Värdefullt, men ställvis tjatigt

Helena Tolvhed Historiska institutionen, Stockholms universitet J.A. Mangan ‘Manufactured’ Masculinity: Making Imperial Manliness, Morality and Militarism 441 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Sport in the Global Society – Historical Perspectives) ISBN 978-0-415-67718-9 Detta samlingsverk…

Tabloid wars – the Nordic episode

Erkki Vettenniemi Department of History and Ethnology, University of Jyväskylä Antti Laine Urheilujournalismin Suomi–Ruotsi-maaottelu: Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten iltapäivälehtien Ateenan 2004 ja Torinon 2006 olympiauutisoinnista 403 sidor, hft., ill. Helsinki: Editia 2011…

Significant and innovative

Anna Kavoura University of Jyväskylä, Finland D. S. Farrer & John Whalen-Bridge (red) Martial Arts as Embodied Knowledge: Asian Traditions in a Transnational World 249 sidor, inb. Albany, NY: State University of New York Press 2011…

Uppslagsverk om sportfilm

Peter Dahlén Institutt for informasjons- och medievitenskap, Universitetet i Bergen K. Edgington & Thomas L. Erskine, with James M. Welsh Encyclopedia of Sports Films 550 sidor, inb., ill. Lanham, MD: Scarecrow Press 2011…

Idrott och kohesion

Karin Redelius Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Symeon Dagkas & Kathleen Armour (red) Inclusion and Exclusion Through Youth Sport 269 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Routledge Studies in Physical Education and Youth Sport) ISBN 978-0-415-57803-5 Många…