På denna sida finns länkar till 2012 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2005 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2006 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2007 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2009 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2010 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2011 års löpsedlar.


Uppdatering #145 2012–01–25
Artikel av Jonny Hjelm som undersöker lekbegreppet i svenska idrottspedagogiska avhandlingar • Nio böcker recenseras: om idrott och alkohol, om cykling och filosofi, om coachning av barn, om Norge som skidnation, om klättring och filosofi, om dans och kognition, om ungdomsidrottsforskning, om ungdomars fysiska aktivitet, om skejtarkulturer • Idrottshistorikern Jørn Hansens föreläsning vid professorsinstallationen vid SDU • Redaktionell kommentar om idrottsforum.org 2.0 • Konsensus om fysisk aktivitet och lärande • IDAN-rapporter om idrottens utbildningsbehov • Nyheter på forskarlistan: Helge Chr. Pedersen, Høgskolen i Finnmark; Halvdan Haugsbakken, NTNU; Karin Moesch, Lunds universitet • Ny idrottsjuridisk blogg • Två metodkonferenser, om etnografi i Nya Zealand och om kvalitativ metod i Lund • Nya nummer av Svensk Idrottsforskning och Idrott & Hälsa • CfP för konferens om Sport and the Global South i Fairfax, Virginia • Mediated Celebrity – föreläsningar på Filmhuset i Stockholm • Call for Papers till ett antal tematidskriftsnummer • Norsk konferens om idrott och hälsa i juni 2012 • Internationella idrottssociologförbundet har fått ny ledning • Sjutton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • 46 konferenser i konferenskalendariet • Youtube-klippet: 23 and 1/2 hours

Uppdatering #146 2012–02–15
Artikel av Mats Trondman om Bengt Cidden Andersson och hans fobollspoesi • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework” av Anna Kavoura, Tatiana V. Ryba & Marja Kokkonen • Sju böcker recenseras: om dansk idrottshistoria, om styrningen av internationell klubbfotboll, om idrottsrasism och sociologisk teori, om empiriska belägg för idrottsrasism, om Luhmanns systemteori och sportfältet, om det italienska girots historia, om pedagogik och fysisk aktivitet • Genmäle från Tomas Peterson på Jonny Hjelms artikel om idrott på lek och allvar, och Hjelms svar • Fältanteckningar från en bouldringsutflykt av Åke Nilsén • Doktorandkurs om idrottsvetenskaplig teori i Malmö i april • Idrottshistorisk konferens i Glasgow i september • CfP till temanummer om ”Athletes and Social Change” • CfP till temanummer av Sport in History om ”Sport and Other Leisure Industries” • Nyheter från Idrættens Analyseinstitut • Idrottshistoriskt symposium i Stockholm i maj • Call for Papers till EASM-konferens i Aalborg i september • Doktorandkurs i Island om fysisk aktivitet • Doktorandseminarium om sport management i Slagelse i september • Konferens på Madeira om barns fysiska aktivitet och hjärtan • Utvärderingen av nordisk idrottsforskning avslutad och publicerad • Gott och blandat från idrottsforskningens värld • Två disputationer: John Hellström i Örebro och Kristian Rasmussen i København • Fjorton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • 47 konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #147 2012–03–07
Artikel av Arne Martin Jakobsen om trivsel och arbetstillfredsställelse bland norska idrottslärare • Recen-sions-essä av Håkan Larsson om idrottslärans framtid utifrån en bok av David Kirk • Två recensioner av Jan Lindroths nyutkomna idrottshistoria, av Kristian Gerner respektive Anders Östnäs • Ytterligare sex böcker recenseras: om allsvenskans historia, om sport och europeisk identitet, om svenska idrottslärarstudenter, om kvinnor i idrottshistorien, om brittisk idrottsmedicinsk historia, om den kulturella vändningen inom sport management • Nyheter på forskarlistan: Matthis Kempe-Bergman, Gymnastik- och idrottshögskolan, och Natalie Barker-Ruchti, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet • Ny bok om Stockholm-OS 1912 av Hans Bolling och Leif Yttergren • Lediga platser: Fyra lärartjänster på Gymnastik- och idrottshögskolan • Temanummer av Sport in Society från idrottskonferensen i Malmö i april 2010 • Dokto-rand-kurs om fenomenologi vid Syddansk Universitet • Högskolestudenter bemannar idrottsportal för Falun/ Borlänge • CIF och RF arrangerar dialogmöte om idrottens samhällsnytta • Idrottshistoriskt symposium i Stockholm i maj • Call for Papers till sex nya internationella idrottsforskningskonferenser • Idrottsforskningsnyheter i korthet • Call for Papers till tre internationella, referent-granskade tidskrifter • Innehållet i de senaste utkomna numren av idrottsvetenskapliga tidskrifter presenteras • 45 konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #148 2012–03–28
Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920” av Susanna Hedenborg & Gertrud Pfister • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports” av Kutte Jönsson • Nio böcker recenseras: om kroppskultur i Wemarrepubliken, om talangjakt i svensk ungdomsfotboll, om politik och makt i OS-historien, om antikens idrottsfilosofi, om att förstå de olympiska spelen, om idrott och motion livet ut, om konsten att gå, om tidig cyklingshistoria, om det förändrade europeiska fotbolls-landskapet och tidskrifter som blir antologier • Lediga platser: Fyra lärartjänster på Gymnastik- och idrottshögskolan • Deadline till SVEBIs årsbok senarelagd • Årets sommarskola i København annonserad • Hyllningssymposium för Gerd von der Lippe • Idrottshistoriska seminarier i Stockholm • Ny på forskarlistan: Torun Mattsson, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola • Två konferensrapporter • Stor dansk konferens om idrottens utmaningar • Ledig lektorstjänst vid Chelsea School • Idrottshistoriska symposiet i Stockholm: Programmet offentliggjort • Årets EASM-konferens i Aalborg: Snart deadline • Doktorandseminarium om sport management i Slagelse • Call for Papers till sex nya internationella idrottsforskningskonferenser • Idrottsforskningsnyheter i korthet • 19 nya tidskriftsnummer presenteras • Nytt nummer av ISSA-bulletinen ute nu • 52 konferenser i konferenskalendariet • Redaktionellt om idrottsforum.org 2.0

Uppdatering #149 2012–04–18
Artikel av Anne Torhild Klomsten som undrsöker varför tävlingsidrott är könsuppdelad och skolidrott är könsblandad • Nio böcker recenseras: om dansaren och koreografen Rudolf Laban, om fotbollens rum och arenor, om De Danske Skytteforeninger, om att bondjävlar ska spela fotboll, om fysisk aktivitet i ungas vardagsliv, om 40-årsjubilerande Title IX, om anknytnings-teorins nyttiggörande inom sport, om sydafrikansk idrottshistoria, om fotboll i Sydafrika • Nya på forskarlistan: Erik Backman, Gymnastik- och idrottshögskolan, och Linn Håman, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet • Symposium om sports development i september • Jonny Hjelm talar om den brutala tävlingsidrotten i Göteborg • WADA utlyser stipendier för unga forskare • Ny norsk bok om att genomföra VM i nordisk skidsport • Konferens om hållning och gångart i Trondheim i juni • Call for Papers till fem nya internationella idrottsforskningskonferenser • Call for Papers till tre nya temanummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Idrottsforskningsnyheter i korthet • Nya tidskriftsnummer presenteras • Femtiotalet konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #150 2012–05–09
Artikel av Ingegerd Ericsson och Magnus K. Karlsson om att daglig fysisk aktivitet för skolbarn bidrar till bättre generell kunskapsinhämtning • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Teeanageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv” av Maja Pilgaard • Recensionsessä av Kalle Jonasson om A Philosophy of Sport av Steven Connor • Ytterligare åtta böcker recenseras: om sport management, om exklusion och inklusion inom ungdomsidrotten, om sportfilm, om Englands olympiska historia, om idrottspsykologi, om idrotten i efterkrigstidens Europa, om asiatisk kampsport, om att titta på idrott • Lediga platser: Två doktorander till Örebro, därtill sport management-professor till Esbjerg och flera doktorander till Leeds Met • Betänkande från idrottsvåldsutredningen med forskningsöversikt av Aage Radmann • Ny nyhetskanal från Centrum för idrottsforskning • Senarelagd deadline för bidrag till Swedish Journal of Sport Research • Nya kurser från Syddansk Universitet i Slagelse • ”Fitnesskultur.dk”: Kasper Lund Kirkegaard disputerar • Redaktionell kommentar om ett jubileum i tysthet, om idrottskonferenser i Malmö och Stockholm, samt om tjejer, skolidrott och diskriminering • Call for Papers till sex nya internationella idrottsforskningskonferenser • Gott och blandat om idrott och forskning • Femton nya tidskriftsnummer presenteras • Femtiotalet konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #151 2012–06–06
På löpet i denna uppdatering: Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld” av Aage Radmann • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Commu-nication During Practice” av Frode Moen och Kristin Garland • Artikel av Mikkel Lund Curth och Lars Domino Østergaard om kompis-feedback i idrottsundervisningen • Artikel av Lasse Kirkelund och kollegor om fysisk aktivitet mot arbetsskador bland städare • Fyllig rapport från idrotts-historiska symposiet om Stockholms-OS 1912 • Debatt om recension: 100 år med allsvensk fotboll • Nio böcker recenseras: om rörelsepsykologi och dansterapi, om fotboll i Europa, om att reversera fetmautvecklingen, om att fetmautvecklingen vänt, om nordiska elitsportsatsningar, om kvinnors artistiska gymnastik, om samhällsvetenskaplig dopningsforskning, om idrott och imperialistisk maskulinitet, om finsk och svensk sportjournalistik • Ny på forskarlistan: Robert Svensson, Örebro universitet • SVEBI-konferensen till Umeå 2012 • Internationell doktorandkurs i København • Ny dansk forskningsrapport om halvtomma megaarenor • Svenska idrottshistoriska föreningens årsbok blir referentgranskad • Lediga platser: Forskartjänster och doktorandstipendier vid engelska universitet • Feministiskt perspektiv på sport • Redaktionell kommentar om ett jubileum i tysthet • Call for Papers till fem nya internationella idrottsforskningskonferenser • Call for Papers till tre tidskriftstemanummer • Gott och blandat om idrott och forskning • Ett antal nya tidskriftsnummer presenteras • Femtiotalet konferenser i konferenskalendariet