Uppdatering #149 ::  Publicerad onsdagen den 18 april 2012  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet

Change language on this page to

Utges av Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Tidskrifter  |  Sportfilm  |  Mer om...  |  Arkiv  |  Idrottsforskare  |  Om oss  |  In English  |  Sök
Recensioner

Också i denna uppdatering publiceras nio recensioner. En nyhet är att titellänkarna nedan går till respektive bok, eftersom recensionslöpet tagits bort.

DANS
Den ungerskfödde dansaren och koreografen Rudolf Labans texter behandlas i antologin The Laban Sourcebook, sammanställd av Dick McCaw och recenserad av Susanne Ravn.

FOTBOLLENS RUM OCH ARENOR
Man skulle kunna tro att det är ”vanlig” coffee table-bok, men det är i själva verket visuell etnografi som Mikko Auerniitty och Harri Heinonen sysslar med i sin fotobok Football Landscapes [Jalkapallon jäljet], som här får en positiv recension av Torbjörn Andersson.

IDROTTSHISTORIA
De Danske Skytteforeninger fyllde 150 år 2011 och firade med att i tre volymer teckna sin historia. Therese Nordlund Edvinsson recenserar det tredje bandet, De Danske Skytteforeninger gennem 150 år: Del III 1992–2011. Under konstant forandring av Erling Madsen

FOTBOLLSHISTORIA
”Spela fotboll bondjävlar!”: En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. Del 1 Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg är Torbjörn Anderssons uppföljare till Kung fotboll från 2002. Matti Goksøyr är vederbörligen imponerad.

BARN, UNGDOM OCH IDROTT
Man måste beakta hela den unges liv om man ska ha en chans att förstå var fysisk aktivitet kan komma in. Det menar Jan Wright och Doune Macdonald i antologin Young People, Physical Activity and the Everyday, och i det instämmer vår recensent Suzanne Lundvall.

IDROTT OCH GENUS
För 40 år sedan antogs ett tillägg till den amerikanska konstitutionen som väsentligt underlättat för kvinnor att bedriva idrott. Title IX-jubileet firas bland annat med boken Getting in the Game: Title IX and the Women’s Sports Revolution av Deborah L. Brake, som recenseras av Annika Staaf.

PSYKOLOGI/PEDAGOGIK
En engelsk idrottspedagog, Sam Carr, pläderar i sin bok Attachment in Sport, Exercise, and Wellness för att tillämpa psykologins anknytningsteori inom idrotten. Vår recensent Torbjörn Josefsson är övertygad om fördelarna med detta.

SYDAFRIKA I
En sällsynt lyckad överföring från tidskrift till bok synes Scarlet Cornelissens och Albert Grundlinghs antologi Sport Past and Present in South Africa: (Trans)forming the Nation vara, att döma av Hans Bollings utmärkta recension.

SYDAFRIKA II
Och märkligt nog tycks det samma vara sant när det gäller Peter Alegis och Chris Bolsmanns antologi South Africa and the Global Game: Football, Apartheid and Beyond, förtjänstfullt recenserad av Daniel alsarve.


Hitta samtliga tidigare recenserade böcker alfabetiskt förtecknade med länkar respektive recensionssida, för närvarande 982 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig? Hör i så fall av dig till redaktionen.
Nya konferenser

Forumets konferenskalendarium listar ett femtiotal konferenser om olika akademiska forskningsinriktningar rörande sport. Nya konferenser presenteras nedan eller i egna rutor på denna sida, medan tidigare presenterade konferenser finns här.

Calls for Papers

Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation instiftades 2011 på basis av gåvor till dopningsjägaren på hans 80-årsdag. Särskilt givmilda var Kulturdepartementet, Karolinska Institutet, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Sveriges Olympiska Kommitté. Stiftelsen arrangerar nu ett internationellt symposium på temat Doping as a Public Health Issue. Medverkar gör bland andra representanter för IOC, WADA, UNESCO, INTERPOL och WHO. Läs allt om detta här!

Först nu har vi fått veta att en cykelhistorisk konferens har ägt rum årligen i 22 år! Organisationen bakom The 23th annual International Cycling History Conference är den belgiska staden Roeselare och dess cykelmuseum samt idrottshistoriska forskningscentret vid universitetet i Leuwen. Årets tema är Wheels of Change: Social and Cultural Mobility through Cycling and Bicycle Racing. Konferensen äger rum i just Roeselare, den 23–26 maj 2012. Läs mer här!

The Open University i London arrangerar en halvdagskonferens den 18 juni 2012 på temat Athletic foundations: identity, heritage and sport. Bland talarna märks forummedarbetaren Wray Vamplew. Läs mer på konferenshemsidan.

Sällan ser man frågan om idrott och sociala rörelser diskuteras. Bra, därför, att de italienska statsvetarna vid sin årliga kongress i Rom den 13–15 september har en panel på temat Sport and movements. Identities, repertories, and issues in sport mobilizations. Läs mer i denna pdf-fil.

Låt oss avslutningsvis påminna om Idan-konferensen om de framtida utmaningarna för idrotten den 30–31 maj. Konferensen har hittils närmare 300 anmälda deltagare och har utvidgat programmet med fler spår och talare. Man kan fortfarande anmäla sig, på denna adress.

Tävlingsidrott, skolidrott – och kön

Unisexsport Hästsport är en av få sporter där män och kvinnor, och pojkar och flickor, tävlar mot varandra på lika villkor. Men det finns åtskilliga sporter som idag är könssegregerade där den uppdelningen svårligen kan motiveras med rationella argument. På bilden Courtney King-Dye, amerikansk dressyryttare.

Det finns sedan ett tiotal år en ganska livaktig diskussion rörande uppdelningen av tävlingsidrottare längs könsgränsen. Den förs inte i första hand inom IOC, eller FIFA, eller IAAF, eller någon annan internationell idrottsorganisation, men den förs bland idrottsforskare och andra intresserade i såväl vetenskapliga tidskrifter som på internet, det världsomspännande datornätverket. Den grundläggande frågan som genererar sådana här diskussioner är varför det närmast universellt betraktas som en självklarhet att män och kvinnor (nästan) aldrig tillåts tävla mot varandra i officiella sammanhang. Vi har inte, konstaterar en (manlig) skribent, en särskild klass för icke-afrikanska långdistanslöpare; varför ska vi då ha det för kvinnor? Å andra sidan, konstaterar en annan, finns det viktklasser inom exempelvis brottning och boxning. Häri, konstaterar Judy Berman i salon.com, ligger en av feminismens knepigaste frågor: ”the undeniable physical differences between men and women. Although women’s bodies can do incredible, unique things of their own (childbirth, anyone?), men seem to have a biological advantage when it comes to feats of strength and speed.” Och på den grunden är könssegregationen inom idrotten officiell och, som sagt, närmast universellt accepterad.

Richard Yetter Chappell för på sin blogg Philosophy, et cetera, ett intressant resonemang kring de här frågorna som mynnar ut i den pragmatiska tankegången att elitidrott har funktionen att stimulera våra ambitioner och vi därför är betjänta av en uppdelning av sport som passar de slags varelser vi anser oss vara – och kön tycks vara en betydelsefull faktor för hur vi uppfattar oss själva. Men medan man således på olika håll diskuterar om och hur och när man bör eller ska eller kan könsintegrera tävlingsidrotten, så är frågan om den könsintegrerade skolidrotten inte på samma sätt ifrågasatt, trots den iögonenfallande diskrepansen i förhållande till tävlingsidrott. Varför, frågar Anne Torhild Klomsten, ska den självklara principen om den könsintegrerade skolan också gälla idrottsundervisningen, när nu tävlingsidrotten, till skillnad från övrigt samhällsliv, är som den är, det vill säga i princip och officiellt könssegregerad? En stor andel av de flickor och pojkar som genom skolobligatoriet undervisas i idrott och fysisk bildning i könsblandade klasser, utövar på fritiden idrott inom ramen för den organiserade föreningsidrotten där de tränar och tävlar pojkar för sig och flickor för sig. Med gedigen förankring i den vetenskapliga litteraturen om barns fysiska utveckling, självuppfattning och färdighetsutveckling argumenterar Klomsten för att stora delar av idrottsundervisningen i skolan med fördel kan bedrivas könsseparerat.


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundrafyrtionionde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut onsdagen den 9 maj 2012, som vanligt med artiklar, recensioner och andra nyttiga, intressanta texter. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Susanna Hedenborgs och Gertrud Pfisters om kvinnliga cirkusryttarinnor 1800–1920, och Kutte Jönssons om rättigheter, välfärd och maskulinitet inom hästsporten, båda publicerade på Scandinavian Sport Studies Forum, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 297 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du kanske själv idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 233 nordiska (med något undantag) idrottsforskare, två nya i den här uppdateringen. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).
För samtliga texter på idrottsforum.orgs webbplats gäller att författaren äger sin copyright. Osignerade texter är skrivna av redaktören och kan fritt reproduceras eller citeras med angivande av källan.

Imorgon, torsdagen den 19 april, börjar konferensen The Social Science of Sport: Quality, Position, and Relevance i Malmö, så redaktionen är obemannad fram till måndagen den 23 april.

Kjell E. Eriksson
Redaktör

Jonny Hjelm till Göteborg

Vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, driver man kollegiet för idrottsvetenskaplig forskning och utbildning (KIFU). Bland annat anordnas seminarier, och närmast på tur är ett öppet seminarium med Jonny Hjelm som gästtalare på temat Den brutala tävlingsidrotten. Seminariet äger rum tisdagen den 24 april, kl. 14.00-16.00, i Sal CE 38, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Läroverksgatan 5.

Jonny Hjelm
Jonny Hjelm – professor i historia vid Umeå universitet – har inom ramen för forskningsprojektet ”Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-2005” med ekonomiskt stöd från Centrum för idrottsforskning (CIF) skrivit flera uppmärksammade texter, bland annat två som publicerats o dessa spalter, ”Den brutala tävlingsidrotten” (december 2010) och ”Idrott på lek och allvar” (januari 2012). Den sistnämnda artikeln ledde till ett skarpt genmäle av Tomas Peterson (Malmö högskola) och ett svar från författaren. Hjelm har granskat svensk samhällsvetenskaplig, främst idrottspedagogisk, forskning i form av bland annat doktorsavhandlingar, och hans analyser mynnar ut i en hel del kritiska synpunkter på denna forskning och vad den inneburit för svensk idrott. Hjelm kommer att sammanfatta sina forskningsresultat och därmed skapa utgångspunkt för en förhoppningsvis givande diskussion i ett, både förr och nu, brännbart ämne.

Alla är varmt välkomna till detta evenemang, hälsar Owe Stråhlman och Linn Håman.

Om att genomföra
ett skid-VM

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011 avgjordes vid Holmenkollen i Oslo i Norge den 23 februari–6 mars 2011. Det gick väl sådär för svensk del, trea i medaljligan visserligen, men bara två guld, två silver och ett brons, tre färre total sett än fyran Tyskland. Finland kom in på en femteplats. Vem som vann? Inget pris för bästa gissning. Norge tog hem mästerskapen, med 20 medaljer, varav åtta guld; Österrike kom på andra plats med 10 medaler, varav sju guld. Men detta är bara statistik för framtidens kalenderbitare. Det riktigt viktiga låter sig inte sammanfattas på några rader, för det krävs en bok på 380 sidor!

Det är flitige Dag Vidar Hanstad som står som redaktör för den boken, och den heter kort och gott Ski-VM 2011: Planlegging og gjennomføring, och medverkar gör bland andra Svein S. Andersen, Eivind Skille, Berit Skirstad och Harry Arne Solberg. Dag Vidar svarar själv för tre tunga bidrag i boken, som är utgiven av Akilles Forlag och försedd med flera uppslag i fyrfärg. idrottsforum.org har fått sitt recensionsexemplar, och återkommer med en recension så snart det går. Under tiden går det bra att läsa mer om Ski-VM 2011förlagets boksida.

Gott och blandat från idrottsforskningens värld

Vi har rotat fram ännu en konferensrapport (två i förra uppdateringen) från H-Sport, en del av H-Net, Humanities and Social Sciences Online. Det handlar om konferensen Sport and the Environment: Philosophical Dimensions som genomfördes på St. Francis Xavier University, Antigonish i Nova Scotia, Canada i juni 2011. Konferensen organiserades av Charlene Weaving och Gabriela Tymowski, och vår rapportör är Sarah Teetzel från University of Manitoba, Winnipeg. Läs rapporten här!

H-Sport har för övrigt beslutat införa en ny tjänst, en förteckning över pågående avhandlingsarbeten inom humanistisk och samhällsvetenskaplig idrottsforskning. H-Sport känner inga nationsgränser, däremot kan det förmodligen bara bli fråga om att förteckna engelskspråkiga avhandlingar in progress. Förutom att detta naturligtvis är en oerhört värdefull informationstjänst, så finns alltså möjlighet också för nordiska idrottsforskare att anmäla sin engelskspråkiga avhandling till H-Sport. Detaljer för hur detta ska gå till finns här. Vi återkommer till detta när listan publiceras på H-Net.

För den som råkar befinna sig i London den 21 maj kan vi rekommendera en öppen föreläsning på Goodenough College vid Mecklenburgh Square, på temat The Music (and Politics) of the Olympics. Det är Philip Barker, sportjournalist och olympiahistoriker, som presenterar en musikalisk resa genom den olympiska historien. Det kostar inget att komma och lyssna, men man måste anmäla sig, och det gör man här.

Borja Garcia från Loughborough University's School of Sport, Exercise and Health Sciences, och välkänd för den flitige forumsurfaren som en av de ursprungliga grundarna av Sport&EU, där han fortfarande är drivande, har rott hem £300.000 som en del av forskningsprojektet Football Research in an Enlarged Europe (FREE), som finansieras av EU-kommissionen. Borjas forskning syftar till att skapa förståelse för supportrars uppfattning av spelet, kunskap som är av nytta vid framtida beslut rörande fotboll i Europa. ”By understanding how supporters engage with existing governance structures”, säger Borja, ”and what they think of them, we hope to develop a picture of the changing face of football in Europe. The FREE project is no ivory tower research and we hope that our findings inform current efforts by governments and governing bodies to improve football governance. It is extremely important that football does not alienate its best asset – the supporters.” Läs mer om projektet här.

Mera EU. I januari 2011 framhöll EU-kommissionen att uppgjorda matcher inom exempelvis fotboll är en form av korruption, och i juni 2011 meddelade man att kampen mot korruption inom EU skulle intensifieras. Som ett led i detta uppdrogs åt KEA European Affairs att studera hur de olika nationella lagstiftningarna inom EU som reglerar den här typen av korruption är utformade. Nu föreligger rapporten, Match-fixing in sport – A mapping of criminal law provisions in EU 27, som visserligen inte antagits som EU-policy men som anses vara ett viktigt input för kommande diskussioner i frågan.

Sociologiprofessorn John Horne vid University of Central Lancashire meddelar att det brittiska sociologförbundets konferens den 11–13 april såg lanseringen av bokserien Globalizing Sport Studies (med boklik tårta, se bilden till vänster), som publiceras av bokförlaget Bloomsbury Academic under Creative Commons copyright Detta innebär att man kan läsa böckerna gratis på seriens sida på förlagshemsidan, eller köpa dem i hardcopy. Hittills utkomna är Global Media Sport av David Rowe, Japanese Women and Sport av Robin Kietlinski och Sport for Development and Peace av Simon Darnell. Ytterligare en bok annonseras, Global Boxing av Kath Woodward som utkommer i juli 2012. Redaktör för serien är John Horne. Jay Coakley, som länge förespråkat open access inom idrottsforskningen, säger i en kommentar: ”The books in this series are available through a Creative Commons copyright to all who have access to the Internet. This is a most significant development and hopefully moves us more in the direction of becoming a truly global discipline. Thanks to John Horne, to the first authors of books in this series, to the people at Bloomsbury, and to all who have helped John along the way. They deserve much credit.”

Vi har problem med vår Google-sökfunktion. Tills det är löst rekommenderar vi sökningar på vanligt sätt med Google, med tillägget att sökningen avser idrottsforum.org, så här:
sökord[mellanslag]site:.idrottsforum.org”. Öppna ett Google-fönster. Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.
Nya på forskarlistan

Vi välkomnar två nya medlemmar till forumets forskarnätverk.

Erik Backman är lektor i utbildnings-vetenskap med inriktningen idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Erik disputerade 2010 vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet, på avhandlingen Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values: Educational and Sociological Perspectives. Opponent var professor John Evans från Loughborough University, School of Sport and Exercise Sciences. Friluftsinriktningen är fortfarande i hög grad aktuell i Eriks forskargärning; han har stort intresse för friluftsaspekterna av idrottslärarutbildning, och i ett pågående projekt som han bedriver tillsammans med Lars-Magnus Engström studeras vad som styr våra val av friluftsaktiviteter och motionidrotter. Erik medverkar på idrottsforum.org som recensent; två titlar om friluftsliv har han recenserat – men han väntar fortfarande på forumets recension av hans avhandling.

Linn Håman (som tidigare hette Eriksson i efternamn) är doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, sedan januari 2009. Hennes handledare är Göran Patriksson och Eva-Carin Lindgren. Linns avhandlingsprojekt är aktuellt och viktigt: ”Träningsberonde, besatthet av diet, hälsa och sjukdom? – en studie om ortorexia nervosa”. Diagnosen ortorexia nervosa, en patologisk fixering vid att äta rätt, dvs hälsosam mat, har tidigare bara nämnts i förbigående i ett par recensioner på forumet. Begreppet myntades av Coloradoläkaren Steven Bratman 1997. Linns avhandlingsämne visar att ortorexibegreppet nu håller på att vidgas till att också innefatta andra osunda hälsobeteendenm, som överdriven fysisk träning, vilket sökningar på nätet också visar på. Det är ingen oväntad, om än oönskad, effekt av den hälsovåg som sköljer över landet i dessa dagar. Vi ser fram emot Linns avhandling och att få den recenserad – kanske till och med på möjlighet att publicera något om ortorexi ur den.


Vill du också vara med på banan? Titta här vad vi vill veta, och skicka informationen till redaktionen! Här ser du vilka andra som är med.

Call for Papers: Sport and Physical Activity ESDN Symposium

European Sports Development Network (ESDN) kommer att avhålla sitt symposium 2012, meddelar ordföranden Chris Mackintosh, på temat Beyond 2012 - What Next for Sport & Physical Activity? Den 5 september är dagen då det sker, och platsen Sheffield Hallam University's Sport and Physical Activity Academy. Bland talarna märks Barrie Houlihan och Sean Holt. Läs mer om evenemanget här.

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

US$2.000

Denna summa kan bli din! Det är WADA, World Anti-Doping Agency, som utlyser en tävling för unga forskare inom dopningsområdet, Young Investigator Award. Fyra framgångsrika forskare kan vinna tvåtusen USA-dollar vardera. För att kunna anmäla sig måste man vara odisputerad men ha avslutat sin mastersuppsats – det är den man anmäler sitt deltagande med. Och uppsatsen ska behandla en aspekt av antidopning ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv och med den bidra till utvecklandet av effektiva preventionsstrategier mot dopning. Är du denne unge forskare, eller har du handlett en sådan ung forskare, läs mer här!

Konferens om hållning och gångart i Norge

Den första världskongressen som samarrangeras av International Society of Posture and Gait Research and Gait & Mental Function är förlagd till Trondheim, meddelar konferensens co-chair Beatrix Vereijken. NTNU står som värd för konferensen, som äger rum den 24–28 juni 2012. Temat är From bench to bedside, och konferensen samlar världsledande rörelseforskare inom teknologi, samhällsvetenskap och medicin. Deadline för att presentera något på konferensen har passerats med god marginal, men registreringen har öppnat. Läs mer om allt detta på konferenshemsidan.

Nya tidskrifter

Vi presenterar innehållet i de senast utkomna numren av ett antal idrottsvetenskapliga tidskrifter på en egen sida.

Calls for Papers

Vi har tidigare berättat om den nya online- och open access-tidskriften Journal of Sport for Development. Nu meddelar redaktören Zak Kaufman att den första omgången manus är ute på review och att man räknar med att börja publicera texter i juni-juli i år. Och nu accepterar tidskriften, på samma sätt som vår egen Scandinavian Sport Studies Forum, manus löpande, och de kommer också att referentgranskas och publiceras löpande. All information man kan behöva för att medverka i den nya tidskriften finns på dess hemsida.

Routledge-tidskriften Sport in Society planerar ett specialnummer på temat Diversity, Equity and Inclusion in Sport, Leisure and Management med Thomas Fletcher och Kate Dashper som gästredaktörer. Mångfaldsfrågan är central inom den på många sätt slutna och konservativa idrottsvärlden, och syftet med temanumret är att få fram ny kunskap och öppna upp för akademiska diskussioner om inklusion och exklusion, integration och segregation. Läs hela CfP här!

Human Kinetics-tidskriften Sociology of Sport Jurnal annonserar ett specialnummer på temat Conversations between Sociology and Psychology: Applying Social Theory in Micro-Level Sport and Physical Cultural Contexts. Gästredaktörerna Holly Thorpe, Tatiana Ryba and Jim Denison inbjuder nu presumtiva författare med kännedom om sociologi och/eller psykologi att inkomma med transdisciplinära kritiska texter på teman som hälsa, kropp, coachning, ungdom, risk, med flera ämnen. Läs hela CfP här!

Läs forumets nya
peer review-tidskrift

Kolla också in

idrottsforum.org stöds under 2010 av följande organisationer:


idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.

Support Wikipedia


Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

idrottsforum.org rekommenderar:


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Kristian Sjövik   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #149   |   2012–04–18
eXTReMe Tracker