På denna sida finns länkar till 2011 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2005 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2006 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2007 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2009 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2010 års löpsedlar.


Uppdatering #132 2011–01–26
Artikel av Thomas Gjelstrup Bredahl och Kirsten Kaya Roessler om beteendeförändringar i samband med fysisk aktivitet på recept • Artikel av Jarmo Mäkinen som jämför idrottens organisering och offentligt stöd i Finland, Norge och Sverige • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”How China Plays the Game: A Cultural Perspective on Sports in China” av Chunlei Lu • Tio böcker recenseras: om kvalitativ metod, om modern arenadesign, om idrott, kön och sex, om anpassad fysisk aktivitet, om idrott och samhälle, om friluftslivshistoria, om kanadensisk ishockey, om Don Imus, om antidopningsstrategier, om en amerikansk sport-tv-klassiker • Peter Dahlén om sportfilm, del XVIII: Requiem for a Heavyweight (1962) • Lediga platser: Ass. Professor i idrottsutbildningsvetenskap till København • Sista chansen att lämna in abstract till EASS-konferensen i Umeå • The EU Sportsplatform informerar om idrott och EU • ”Från gymnastik till idrott”: Årets ISHPES-kongress i Frankfurt • Konferens om dansens filosofi i London • SVEBI utlyser uppsatstävling • Centrum för idrottsforskning arrangerar konferens om elitidrott och ledarskap • De danska organisationerna Idrættens Analyseinstitut och Play the Game har fusionerat • Nytt nummer av Svensk idrottsforskning • Årets ISSSS-konferens avhålls i Tjeckien i september • Idrottshistoriska e-postlistan byter namn och form • Efterlysning: Information om Kamratmästerskapet i fotboll • Nya på forskarlistan: Andreas Stenling, Umeå universitet och Julia Rönnbäck, Malmö högskola • Fjorton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #133 2011–02–16
Artikel av Kajsa Haraldson om idrottsplatsen som arbetsplats sett ut ett genusperspektiv • Artikel av Anna Maria Hellborg om maskulinitet och femininitet inom konståkning • Artikel av Maria Berglöf om vilka idrottspolitiska faktorer som leder till internationella idrottsframgångar • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Drop-out Rate and Drop-out Reasons Among Promising Norwegian Track and Field Athletes” av Eystein Enoksen • Sju böcker recenseras: om amerikansk idrottsjuridik, om norska fotbollslegendarer, om arkitektur, pedagogik och hälsa, om fysisk aktivitet på recept, om kvinnors intrång i idrottslivet, om feministiska idrottsforskares erfarenheter, om fotbollshuliganer i Europa • Lediga platser: Ass. Professor i idrottsutbildningsvetenskap till København; tre lektorer i idrottsvetenskap med varierande inriktning till GIH, Stockholm; tre till fem doktorander i idrottsvetenskap till GIH, Stockholm; professor i Team Sport Management till Høgskolen i Molde • Call for Papers till årets Play the Game-konferens i Köln • Malin Eggertz Forsmark ny VD för World Village of Women Sports • Senarelagd abstract deadline till årets ISHPES-kongress i Frankfurt • Dansk vitbok mot fetma föreslår fotboll på dagtid • CfP till sporttemanummer av tidskriften Managing Leisure • International Master-kurs i Team Sport Management vid Høgskolen i Molde • Nya nummer av SOF-Bulletinen och SFS-Bolletinen • Filosofiska världkongressen 2013 har en idrottssektion • Internationella idrottsfilosofiföreningen har redan i år en konferens i Rochester, NY • SLA-konferens om sport och litteratur i Maine i juni 2011 • Det finns en idrottssektion på de europeiska sociologernas konferens i Genève i september • Lästipset: Dave Zirin om fotbollen och Moubarak fall • Cfp till ny tidskrift om prestationshöjning och hälsa • Konferens om lekens filosofi på University of Gloucestershire • Fjorton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #134 2011–03–09
Artikel av Göran Lambertz om olika aspekter på rättvisa inom idrotten • Artikel av Lars Tore Ronglan om idrottssociologiska perspektiv på coaching • Tio böcker recenseras: om Liverpoolfans i Norge, om boxningens kulturhistoria, om att leda idrottsorganisationer, om sport management-forskning, om den australiensiska idrottsidentiteten, om idrottens epistemologi, om grunderna för sport management, om idrottens vidgade roll i samhället, om nya perspektiv på sport management, om gayrörelsens egna olympiska spel • Peter Dahlén om sportfilm, del XIX: The Great Escape (1963) • Lediga platser: Tre lektorer i idrottsvetenskap med varierande inriktning till GIH, Stockholm; tre till fem doktorander i idrottsvetenskap till GIH, Stockholm; professor i Team Sport Management till Høgskolen i Molde; postdocforskare till Institut for Idræt, Københavns Universitet; doktorand till Institut for Idræt, Københavns Universitet • Fotbollskonferens i Århus i juni 2011 • Call for Papers till Swedish Journal of Sport Research, f.d. SVEBIs årsbok • Call for Proposals från WADA för forskning om lagsportsdopning • Konferens om idrott och fritid i förorten i London i juli 2011 • Arenaboomen i USA studeras av svensk frilansjourjalist • Konsensuskonferens om fysisk aktivitet och lärande i Odense • Tio nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #135 2011–03–30
Artikel av Mike McGuinness om fotboll och utvecklingen av den engelska nationella identiteten • Artikel av Ingegerd Ericsson och Margareta Cederberg om intresset för skolämnet idrott och hälsa och framgångar i andra ämnen • Tio böcker recenseras: om idrottsekonomi, om att arrangera olympiska spel, om forskningsmetodik inom idrotten, om rörelsekunskap, om fotbollstränare, om Kontinental Hockey League, om rullstolsidrott, om sportjournalistik • Rapport från forskningskonferensen Women’s Sport in Africa i Oxford • Lediga platser: Professor i Team Sport Management till Høgskolen i Molde; postdocforskare till Institut for Idræt, Københavns Universitet; doktorand till Institut for Idræt, Københavns Universitet; professor i fysisk aktivitet och hälsa till NIH, Oslo; två doktorander i idrottsvetenskap med skilda inriktningar till Malmö högskola • SVEBI söker värdinstitution till sin forskarkonferens 2012 • Forskningssymposium om utomhuspedagogik i Malmö i höst • Tre disputationer under mars–april: Annette Michelsen la Cour i København, och Marc Esser-Noethlichs och Pål Lagestad i Oslo • Dopningskonferens i Århus i augusti • WADA inviterar projektansökningar som ska prisas • Ny bok och föreläsning av Torbjörn Andersson • Kurs i Kultur- och fritidsmanagement vid Malmö högskola • Ung kvinnlig bolltrollare imponerar • Sju nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #136 2011–04–20
Artikel av Nils Asle Bergsgard om statliga elitidrottssatsningar i internationell jämförelse • Artikel av Henning Eichberg om idrottens mångfald och kroppens demokratipotential • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”
Sport, Ethno-Politics and Sámi Identity in Northern Norway: The Organizing of the Sámi Sports Movement” av Helge Chr. Pedersen • Åtta böcker recenseras: om assyrisk-syriansk fotboll, om terroristhot mot idrotten, om fransk fotboll i Frankrike och i världen, om studiet av idrottshistoria, om droger inom idrotten, om sport i Europa, om kulturell mångfald i europeisk idrott, om idrott och diskriminering i Europa • Rapport från idrottslärarstämman i Luleå 2011 • Peter Dahlén om sportfilm, del XX: National Velvet (1944) • Lediga platser: Professor i fysisk aktivitet och hälsa till NIH, Oslo; två doktorander i idrottsvetenskap med skilda inriktningar till Malmö högskola • Ny på forskarlistan: Marie Hedberg, Linnéuniversitetet, Växjö • Två nya kurser i idrottsvetenskap vid Malmö högskola • SVEBI senarelägger deadline för Årsboken • Ny svensk metod för forskning om gång, cykling och miljö • Danska Udeskoleprisen 2011 till Peter Bentsen • Ny utställning om World Village of Women Sports • Nytt nummer av Svensk idrottsforskning • Sommarkurs för yngre forskare i København • Jørn Hansen ny professor på Syddansk Universitet • Nytt nummer av SFS-Bolletinen • Svenska idrottshistoriska föreningen: Ny pristagare och ny årsbok • Halvdagsseminarium på Institut for Idræt om idrott och projektkultur • Tolv nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #137 2011–05–11
Artikel av Frida Andersson, Fredrika Vångell och Leif Yttergren om förändrade träningsstrategier inom orienteringssporten • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”’Den som er godt forberedt, har ikke uflaks’: Norsk OL-deltagelse i Vancouver – risiko, forberedelse og resutater
” av Svein S. Andersen & Dag Vidar Hanstad • Tio böcker recenseras: om amerikansk idrott, om extrema fritidssysslor, om idrottens terminologi, om kreativ coaching, om filosofiska aspekter på idrott och genus, om fotbollens varumärken, om att koreografera empati, om friluftsliv i Danmark, om olympiska idrottskvinnor i medierna, om danskarnas motionsvanor • Ambitiös analys av norsk idrott i bokform • Lediga platser: Professor i pedagogik med inriktning mot idrott till Umeå; universitetslektor till NTNU i Trondheim; førsteamanuensis i samhälls- och idrottsvetenskap till NTNU • Katarina Schenker disputerar vid Malmö högskola • Call for Papers till ett temanummer om idrottsevenemang • ICSEMIS-konferensen 2012 äger rum i Glasgow • Internationellt dansmöte i Taipei 2012 • Det första världmästerskapet i kuddkrig i New York på Norges nationaldag • Årets SCOLMA-konferens om sport i Afrika • Tretton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #138 2011-06-08
En hälsning från Aage Radmann som slutar som forumets ansvarige utgivare • Artikel av Celia Brackenridge om barns rättigheter inom fotboll • Artikel av Petra Andersson och Susanna Radovic om rapportering av ridsport i dagspress • Artikel av Bill Sund om Giro d’Italia • Opponenten Håkan Larsson recenserar Katarina Schenkers avhandling om idrottsdidaktik • Ytterligare nio böcker recenseras: om lagsporters ekonomi, om Mora IKs 75 år, om varför vi älskar idrott, om idrott i litteraturen, om Mexiko-OS 1968, om ishockey och genus, om boxning och tidig film, om fysisk aktivitet som livsstil, om sportens höjdpunkter i teve • Peter Dahlén om sportfilm, del XXI: Racing Stripes (2005) • Ingegerd Ericsson om avhandling om vikten av fysisk aktivitet för barns muskler • Tiotusen kronor för bästa idrottsuppsats från World Village of Women Sport • Lediga platser: Professor (førstemanuensis) i idrottspsykologi till NIH; statistikansvarig till Risidrottsförbundet; universitetslektor i idrott med pedagogisk inktning till Örebro; universitetslektor i idrott med inriktning psykologi till Örebro universitet • SVEBI-konferensen 2011 till Karlstads universitet • First announcement: Centers and Peripheries in Academia – Where is the Study of Sports, Malmö, 19–21 april 2011 • Ny på forskarlistan: Josefin Eman, Sociologiska institutionen, Umeå universitet • Sport Governance in Europe – engelskspråkig distanskurs vid Malmö högskola • Svensk dialogkonferens om hbt och idrott • Engelskspråkig doktorandkurs i tillämpad idrottspsykologi vid IFI, København • UEFA-toppar till fotbollskonferens i Århus i juni • Rector’s Forum 2013 till Umeå universitet • Calls for Papers: konferensen ”Girls & Women in Sport & Physical Activity: Creating Change”, temanummer av Sport in History om ”Sporting Voices: Capturing Ideology and Expression through Sport Icons” • Redaktionell kommentar om EASS-konferensen i Umeå, maj 2011, och om ett välförtjänt pris till Michael Messner • Tolv nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #139 2011–08–31
Artikel av Christian Haulan och Stig Arve Sæther om den relativa ålderseffekten inom norsk elitfotboll • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”The World Gymnaestrada – a Non-Competitive Event: The Concept ‘Gymnastics for All’ from the Perspective of Ling Gymnastics” av Jane Meckbach & Pia Lundquist Wanneberg • Aage Radmann reflekterar över massakern på Utøya och idrottens värden • Sex böcker recenseras: om muslimska kvinnor och idrott, om Elfsborg, om organisationskunskap för idrotten, om idrottspsykologi, om idrottens etik, om idrottsdeltagande i ett internationellt perspektiv • Lediga platser: Universitetslektor i idrott med pedagogisk inktning till Örebro; universitetslektor i idrott med inriktning psykologi till Örebro universitet; idrottsstatistiker till Riksdrottsförbundet • Avhandling från NIH om idrott och stress • Konferenser om barn- och ungdomsidrott i Malmö till hösten • Nya på forskarlistan: Joacim Larsson, Högskolan Dalarna, och Arne Martin Jakobsen, Universitetet i Nordland • Erik Stigell disputerar i Örebro om att gå och cykla i Stockholm • CfP för temanummer om nya medier och idrottskultur • Tre videocasts om genus och idrottshistoria från University of Central Lancaster • Åtta Calls for Papers till idrottskonferenser under 2012 • Uppsats om finanskris och idrottssponsring från Högsolan Dalarna • Idrott och mänskliga rättigheter i tidskriftsform • Sport Literature Association på Wikipedia • Abstracts till internationell idrottsfilosofikonferens tillgängliga på webben • Elitfotbollstjejer skadestuderas • Forskningspengar till idrott och hbt-frågor • Symposium om mode, käder och fotboll i Preston • Temanummer om uppleverser av idrottsturism • Tio nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #140 2011–09–21
Artikel av Frode Moen och Camilla Fikse om elitcoachers syn på kompetensbehov • Bill Sund rapporterar från en fotbollskonferens i Århus om regleringen av europeisk fotboll • Katarina Schenker går i svaromål mot Håkan Larssons recension av hennes avhandling • Ingegerd Ericsson har besökt motoriklekplatser för vuxna • EASS2011: Ingegerd Ericsson rapporterar från Paralympic School Days Workshop • Tolv böcker recenseras: om fotboll i Italien, om olympism och olympiader, om fysisk miljö och fysisk aktivitet, om norsk idrott som fyller 150 år, om udeskoler i Danmark, om ny idrottsekonomisk forskning, om danska fotbollshuliganer, om norsk idrottspedagogisk forskning, om idrottssociologi i Kanada, om idrottskonsumenters beteende, om idrott och kvinnlig homosexualitet, om europeisk gymnastik i Amerika • Redaktionell kommentar om forumets nye publisher, samt några plock ur nyhetsfloden • Lediga platser: Førsteamanuenser/førstelektorer i idrott till Universitetet i Stavanger • Dansk-svenskt forskningsprojekt studerar damfotboll i Skandinavien • Idrottshistoria vid Stockholms universitet på frammarsch • Ny forskarskola i skolämnet Idrott och hälsas didaktik • Svensk-dansk koststudie på elitidrottande kvinnor • Workshop om dataspel och e-sport i København • Nytt nummer av Svensk idrottsforskning • Ny på forskarlistan: Mattias Melkersson, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola • SCIFs årsbok Blå Boken 2011 har kommit • Arve Hjelseth ifrågasätter intelligentsians träningsiver • Två CfP för temanummer av vetenskapliga tidskrifter • Nordisk idrottsjuridisk konferens på Bosön • Fyra Calls for Papers till idrottskonferenser under 2012 • 18 nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #141 2011–10–12
Artikel av Glen Nielsen och Reinhard Stelter om hur barn rör sig i lek och idrott • Artikel av Niklas Hafen om idrott för utveckling och fred • Nio böcker recenseras: om mångfald i idrottsorganisationer, om idrott och maskulinitet, om globalisering, idrott och migration, om sociala problem inom idrotten, om idrott och samhälle mellan 1968 och 2008, om friluftsliv i Danmark, om idrottens sociologi, om konståkning och maskulinitet, om idrott i staten Israel • EASS2011: Nordiska idrottssociologer inbjuds till nätverkssamarbete • Redaktionell kommentar om idrottsforum.org 2.0 • Två skrifter om idrottsanläggningar • Disputation på GIH: Lina Wahlgren om cykling i staden • Idrottssociologer i EASS samlas i Brügge 2012 • Lediga platser: Forskarskola i idrott och hälsa söker 15 licentiander; GIH söker två doktorander i idrott, en i fysisk aktivitet och hälsa, en i prestation och träning; doktorand till KTH i träningsfysiologisk historia • Jesper Thiborg lägger fram licentiatuppsats om dataspel som sport • outsports.com, webbportal för homosexuella idrottare • CfP till temanummer om kulturolympiaden 2012 • Disputation på IFI@København: Glen Nielsen om barns dagliga rörelser • Gatufotboll hjälper uteliggare • Nytt nummer av Idrott & Kunskap • Fem Calls for Papers till idrottskonferenser under 2012 • 16 nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifterCfP till temanummer av ESMQ om frivillighetAnslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #142 2011–11–02
Artikel av Halvdan Haugsbakken om norska casuals sedda genom dagspressens nyhetsartiklar • Tolv böcker recenseras: om jaktens filosofi, om sports development, om idrott och fysisk bildning, om fotboll som motmakt, om idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, om idrott, etik och politik, om tysk idrottshistoriografi, om fotboll i Kamerun, om skolidrott för funktionshindrade, om idrottens väsen, om en norsk elitidrottssatsning som höll, om idrottens affärer • Peter Dahlén om sportfilm, del XXII: Grand Prix (1966) • Tips om några fria idrottsvetenskapliga texter på webben • Routledge har öppnat en resurssida för OS/OL-forskare • Inbjudan till nordiskt nätverk för idrottssociologer • Tema Linnéuniversitetet i nya numret av Svensk Idrottsforskning • Malmökonferens avrapporteras i nya Soccer & Society • Call for Papers till två tidskriftstemanummer • Stor internationell simningskonferens i Lund i januari • Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets SVEBI-konferens • CfP till idrottsfilosofernas internationella konferens 2012 • The Journal of the Philosophy of Sport byter förlag • Spännande föreläsningsserie om idrottsfilosofi i London • Konferenser för idrottssociologer • CfP till ny bok om sport och identitet i Latinamerika • Nya nummer av SFS- och SOF-bulletinerna • Tolv nya Calls for Papers till idrottskonferenser under 2012 • 19 nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #143 2011–11–23
Artikel av Rasmus Storm, som undersökt den eviga frågan om huruvida elitidrottssatsningar leder till breddidrott • Artikel av Anne-Lene Bakken Ulseth och Ørnulf Seippel om social klass och kulturella markörer på gymmet • Sex böcker recenseras: om moderna tankegångar inom idrottsjuridiken, om kropp och ätstörningar i Hollywoodfilm, om kamp mot rasism inom idrotten, om rasism inom amerikansk idrott, om enfallsmetodiken inom idrottspsykologisk forskning, om 200 olika idrotter • Peter Dahlén om sportfilm, del XXIII: Jim Thorpe – All American (1961) • Ask Vest Christiansen om WADAs angrepp på det svenska snuset • Tre teser från Poul Ferland, författare till Oplyst sport • Redaktionell kommentar om idrottsforum.org 2.0 och om bland annat kvinnor och idrott • Lediga platser: Associate Professor i träningsvetenskap till NIH • Två disputationer: Kjersti Mordal Moen i Oslo och Ninitha Majvorsdotter i Örebro • Nyheter på forskarlistan: Kasper Møller Pedersen och Rasmus Nissen från SDU@Slagelse, samt Sofia Bunke från Institutionen för psykologi, Lunds universitet • Malmöforskare bakom temanummer av International Journal of Sport Politics and Policy • UEFA utlyser forskningsmedel • Ny forskningsgrupp i sport management vid SDU@Slagelse • Lästips • Nytt nummer av Idrott & Kunskap • Call for Papers till temanummer av tre tidskrifter • Åtta nya Calls for Papers till idrottskonferenser under 2012 • 18 nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #144 2011–12–14
Artikel av Martin Treumer Gregersen om integrationspolitik i danska och svenska fotbollsklubbar • Artikel av Daniel Alsarve med en problematisering av idrotten som demokratibärare • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Paavo Nurmi’s Posthumous Doping Case: An Essay on Drugs, Money, and the Vagaries of Sports Journalism” av Erkki Vettenniemi • Elva böcker recenseras: om judiska boxare, om frånvaron av en dansk Zlatan, om coachningetik, om idrott som historia, om Sugar Ray Robinson, om rastfotboll, om kvinnor och idrott, om idrott i den engelska krigsmakten, om boxning på film, om kvinnors träning, om brittisk fotboll i OS • Henning Eichbergs professorsinstallationsföreläsning • Lediga platser: Professorer i fysiologi till GIH i Stockholm respektive Aarhus Universitet • Redaktionell kommentar om idrottsforum.org 2.0 • Call for Papers till Sport& EU Review • Idrottshistoriska symposiet i Stockholm jubileumsåret 2012 • Ny finsk avhandling om sportjournalistik i Finland och Sverige • World Village of Women Sports’ uppsatstävling avgjord • Nyheter på forskarlistan: Russell Holden, In the Zone Sport and Politics Consultant • Ny kurs om idrottssociologi i ett managementperspektiv vid SDU@Slagelse • Konferens om Sport and the Global South i Fairfax, Virginia • Konferens om idrottspolitik, och idrott och politik, i Southampton • Ny tidskrift: Jurnal of Sport for Development • Fyra nya Calls for Papers till idrottskonferenser under 2012 • 19 nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad • Youtube-klippet: Gay Baby