På denna sida finns länkar till 2010 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2005 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2006 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2007 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2009 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2011 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2012 års löpsedlar.


Uppdatering #119 2010–01–27
Artikel av Monika Roscher om könsöverskridande uttryck inom sporten • Tio böcker recenseras: om fadrande genom idrott, om mångkulturell idrottspsykologi, om kritik mot idrotten, om idrotten som moralisk ställföreträdande, om idrott och turism, om anatomi för idrotten, om idrott, kolonialism och postkolonialism, om idrottsarenor i Norge, om boxningens amerikanska historia, om sport och film • Referentgranskad artikel recenseras: Elisabet Apelmo om Denise Andersons ”Adolescent Girls’ Involvement in Disability Sport: Implications for Identity Development” • Peter Dahlén om sportfilm, del XVI: Downhill Racer (1969) • Ny på forskarlistan: Stefan Brodin • Lediga platser: Professor i friluftsliv till NIH, professor i idrottshistoria till Stockholms universitet, Associate Professor i Sport and Body Culture till Aarhus Universitet • Lästips: Jonathan Wilson om TV och fotbollens framtid • Norges idrettshøgskole lanserar tre nya internationella kurser i sport management till hösten 2010 • Hardcore Sitting: Rullstolsatleten Aaron Fotheringham utmanar naturkrafterna och sig själv • Nytt nummer av danska arenatidskriften Tribune • Sju nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Notiser om idrottens varumärken, om tennis, om sport och alkohol • Redaktionellt • Anslagstavlan med konferenskalendarium

Uppdatering #120 2010–02–17
Artikel av Johnny Wijk om TV-mediet och framgångsspiralen för svensk tennis från 1960-talets början • Tio böcker recenseras: om dansk idrott under ockupationen, om Solskensolympiaden i Stockholm 1912, om motoriska övningar för barn, om mental tuffhet, om sensorisk etnografi, om marxistisk idrottsteori, om idrott i den svenska upplevelseindustrin, om sport development i England, om idrottspsykologins grunder, om idrott, öl och män • Referentgranskad artikel recenseras: Rasmus Storm om James Connors ”The athlete as widget: how exploitation explains elite sport” • Peter Dahlén om sportfilm, del XVII: The Longest Yard (1974) • Ny på forskarlistan: Kenneth Aggerholm, Aarhus Universitet • Lediga platser: Professor i idrottshistoria till Stockholms universitet • Nyhet: [NJKC] bloggar om fotboll • idrottsforum.orgs redaktör får SVIFs pris för 2010 • Nordisk konferens om idrottsanläggningar i höst i Göteborg • Konferens om framtidens idrottsanläggningar i vår i Stockholm • Filmpremiär: Bella & Real, om fotboll för fred • Information från SVEBI om uppsatstävling, årets konferens och nya årsboken • Högskolan i Molde erbjuder europeisk Master i Event Management • Københavns Universitet erbjuder flexibel Master i friluftsliv • Idrottens framtid avhandlas i nytt temanummer av Sport in Society • Tio nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Redaktionellt • Anslagstavlan

Uppdatering #121 2010–03–10
Artikel av Gudrun Tokle Grene om Norges boxningsstjärna Cecilia Brækhus och hur hon framställs i norsk veckopress • Nio böcker recenseras: om elittennis i romanform, om skånska idrottskvinnor, om en idrottssociologisk klassiker, om idrottsetik, om den nya världsfotbollen, om världens bästa coach, om etik och handikappidrott, om svensk fitnesskultur, om rullstolsbasket • Katarina Schenker rapporterar från en debatt om könsöverskridare i idrotten • Debattinlägg om behovet av grönytor i stadsbebyggelsen • Referentgranskad artikel recenseras: Johnny Wijk om Kevin Jefferys’ ”The Heyday of Amateurism in Modern Lawn Tennis” • Nya på forskarlistan: Erkki Vettenniemi, Universitetet i Jyväskylä, Øyvind Førland Standal, Norges idrettshøgskole, Katarina Schenker, Malmö högskola • Lediga platser: Institutledare till Idrottsvetenskap, Malmö högskola, handläggare till Centrum för idrottsforskning, samt en professor i biomekanik, en doktorand i idrottshistoria, och en førsteamanuensis i idrottsvetenskap till Norges idrettshøgskole • Fotbollsbloggen [NJKC] uppdaterad • idrottsforum.orgs redaktör skriver om idrottskonferensen Centers and Peripheries in Sport • Konferens om idrottsekonomi, sport management och Brand Management i Köln i november • Call for papers till temanummer av Journal of Homosexuality: Sport, Masculinities and Sexuality • Åtta nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan

Uppdatering #122 2010–03–31
Vi presenterar det första ”numret” av peer review-tidskriften Scandinavian Sport Studies Forum (SSSF) • Artikel av Kjetil K. Haugen med en spelteoretisk analys av det norska fotbollsundrets uppgång och fall • Artikel av Rasmus Storm och Klaus Nielsen med en utveckling av nya mätmetoder för nationella elitidrottframgångar, exemplet Danmark • Artikel av Dag Vidar Hanstad och Eivind Å. Skille om norskt skidskytte och det eventuella sambandet mellan elitsport och breddidrott • Sex böcker recenseras: supporterskapets anatomi, om fotbollsträning för dumskallar, om barns läroprocesser i rörelseundervisningen, om idrottens anläggningar, om idrott och nationell identitet, om Paralympics • Referentgranskad artikel recenseras:
Jon Helge Lesjø om Kathleen E. Millers ”‘They Light The Christmas Tree in Our Town’: Reflections on Identity, Gender and Adolescent Sports” • Nya på forskarlistan: Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet, och Ulla Tebelius, Högskolan i Halmstad • Lediga platser: Enhetschef till Idrottsvetenskap, Malmö högsola, handläggare till Centrum för idrottsforskning, samt en professor i biomekanik och två doktorander i idrottsvetenskap till Norges idrettshøgskole • Fotbollsbloggen [NJKC] uppdaterad • Play the Games mångårige ledare Jens Sejer Andersen slutar • Årets EASM-konferens i september i Prag • EASM-organiserad Bachelor-kurs i Sport Marketing i maj • Danska IFIs sommarkurs i København annonseras • Doktorandkurs i E-port på Københavns IT-Universitet • Tio nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan

Uppdatering #123 2010–04–21
Artikel av Oana Hansson om bristande motivation inför och under idrottslektionen bland elever med psykosociala problem • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: Om prediktorer för fysisk aktivitet av Kalaja, Jaakkola, Liukkonen och Watt • Sex böcker recenseras: om idrottens ekonomi, om ungdom, funktionshinder och idrott, om undervisning i idrott och häsa, om marknadsföring av och genom idrott, om det idrottsliga kontrollsamhället, om sportmedier och mediesport • Referentgranskad artikel recenseras:
Paul Sjöblom om Russell Hoyes och Matthew Nicholsons ”Sport Stadia Governance” • Lediga platser: Universitetslektor i idrotts- och hälsovetenskap till Högskolan Dalarna; universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning pedagogik till Malmö högskola; universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning humanbiologi; doktorand i psykologi med inriktning mot idrottens ledarskap till Umeå; ett par doktorander till Idrottsvetenskap, Malmö högsola; minst sex lektorer med varierande tjänstebeskrivningar till Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet; vik. lektor till Institutionen för didaktik, Uppsala universitet • Fotbollsbloggen [NJKC] uppdaterad • Konferens om barn, ungdom och idrott i Ljubljana • Föreläsningsserie om fotboll i København • Doktorandkurs i Danmark om kropp, narration och fenomenologi • Ny bok om kreativ coachning från Linnéuniversitetet • Dopningskonferens i København i november • Seminarium och idrottspolitik och den svenska modellen • Nordic Conference 2010 i Odense i oktober • WADA utlyser medel för dopningsforskning • Redaktionell kommentar om en avslutad konferens • Tio nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #124 2010–05–12
Artikel av Hanna Hemstad och Marie Öhman om anorektikers möte med skolämnet idrott och hälsa • Artikel av Joakim Fellers om dragkampen om den svenska handikappidrottens organisatoriska hemvist • Sju böcker recenseras: om att managera fotboll, om hållbara olympiska spel, om ett filosofiskt inifrånperspektiv på idrott, om hästens kroppsspråk, om den inre ryttaren, om olympiska spelens regelverk, om kärleken till fotboll • Referentgranskad artikel recenseras:
Bo Carlsson om Mahony/Hums/Andrews/Dittmore’s ”Organizational justice in sport” • Lediga platser: Universitetslektor i idrotts- och hälsovetenskap till Högskolan Dalarna; två universitetslektorer i idrottsvetenskap, en med inriktning pedagogik och en med inriktning humanbiologi, till Malmö högskola; två doktorander, en i pedagogik med inriktning mot idrottens organisation och en i psykologi med inriktning mot idrottens ledarskap, till Umeå; ett par doktorander till Idrottsvetenskap, Malmö högskola; minst sex lektorer med varierande tjänstebeskrivningar till Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet; vik. didaktiklektor i idrott och hälsa till Uppsala universitet • Fotbollsbloggen [NJKC] uppdaterad • British Library öppnar webbplats med OS för samhällsvetare • Erik Nivas tio bästa football anthems från Premier League • Senarelagd deadline till SVEBIs årsbok 2010 • Centrum för idrottsforskning har ny hemsida • Ny bok om idrottsledarskap av Hassmén & Hassmén • Ny webbplats för World Village of Women Sports • Kalle Jonasson skriver om bloggen SportsBabel • Konferens om vintersport och friluftsliv på Høgskolen i Telemark • Ny norsk avhandling om fysisk aktivitet under graviditeten • Redaktionell kommentar om tidskriftsproblem i Danmark • Tretton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #125 2010–06–06
Artikel av Halvdan Haugsbakken om Bergens fotbollslag SK Brann och dess väg från forening till forretning • Artikel av Søren Andkjær om kroppen i friluftslivet • Artikel av Camilla Ekman om en gruppdynamisk intervention under skolans idrottslektioner • Tolv böcker recenseras: om kvalitativ idrottsforskning, om fotboll på Malta, om sport och sociala identiteter, om hållbar idrottsarkitektur, unga barn och idrott i Australien, om de 100 bästa sportfilmerna, om idrott och mental ohälsa, om kanadensisk idrott före hockeyn, om mångkulturell idrottspsykologi, om cricket i New York efter 9/11, om idrott i filmen och i historien, om rätt kost för idrottare • Celia Brackenridge skriver brev till forumet om World Village of Women Sports • Utförlig konferensrapport från Centers and Peripheries in Sport • Referentgranskad artikel recenseras:
Bill Sund om Bernat López’ ”Sport, Media, Politics and Nationalism on the Eve of the Spanish Civil War: The First Vuelta Ciclista a España (1935)” • Konferens om sport development i Hatfield, Herts. • European Association for Sociology of Sport konferensar i Umeå 2011 • Lediga platser: Två doktorander till Idrottsvetenskap, Malmö högskola • Centrum för idrottsforskning utlyser forskningsmedel för 2011 • Miljonregn över Bjarne Ibsens Center for forskning i Idræt, Sundhed och Civilsamfund, SDU • Konferens i Bø: Fotballsupportere – identiteter i endring • Tobias Stark lägger fram sin avhandling Folkhemmer på is i Växjö • Play the Game öppnar temasida om fotbolls-VM • Redaktionell kommentar om sommaruppdateringen • Femton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #126 2010–09–01
Artikel av Erkki Vettenniemi om Kalevi Heinilä och den historiska basen för totaliseringsteorin • Artikel av Anders Eid om Petter Northug, Vancouver-OS och mediebilden av den nordiske idrottshjälten • Tio böcker recenseras: konsumentbeteende på idrottsmarknaden, om modern idrottsekonomi, om idrottssciologiska begrepp, om styrning i idrottsorganisationer, om idrottsvetenskap för gymnasiet, om motorisk inlärning och kontroll, om idrottskroppen och teknologi, om amerikansk idrottslärarutbildning, om rasismen i cricket, om nyfeministiskt kroppstänkande • CEO Mårten Hedlund svarar Celia Brackenridge om World Village of Women Sports • Referentgranskad artikel recenseras: Mats Franzén om Silk, Bush & Andrews’ ”Contingent Intellectual Amateurism, or, the Problem With Evidence-Based Research” • Lediga platser: forskarassistent (postdoc) i idrottshistoria till Stockholms universitet • Idrottsvetenskap vid Malmö högskola fortfarande utan ny chef • Forskarutbildningsrättigheter till Idrottsvetenskap vid Malmö högskola • Snart deadline för projektansökningar till Centrum för Idrottsforskning • Jubileumsbok till 150-årsfirande Nordisk idrettsforbund • Konferens om Fotboll – forskningsrön & tillämpningar • Ny forskningsrapport om effekterna av spelarmigration • Ny alumniförening vid Institut for Idræt i København • Uppsatstävling: 10.000 kr till bästa svenska uppsats om genus, eller kvinnor, och idrott • Konferens om idrott och coaching i juli 2011 • Ny film med Susanna Hedenborg: On sport sciences • Programmet till årets SVEBI-konferens i Göteborg • Fyra nya idrottsforskare till forskarlistan • Redaktionell kommentar om Aage Radmann och tio år av idrottsvetenskap i Malmö • Femton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #127 2010–09–22
Artikel av Mette Mogensen, Laura Munch och Kirsten Kaya Roessler om genusaspekter på utformningen av idrottens rum och arenor • Artikel av Niklas Hafen om hur ledare, tränare och föräldrar ser på Open Fun Football Schools i Makedonien • Tio böcker recenseras: om den jobbiga fritiden, om danskomposition, om Ricardo Pizarros liv, om OS, kvinnor och medier, om framtidens idrottspedagogik, om märkliga engelska fotbollsfenomen, om gruppdynamik inom idrotten, om encyklopedisk idrottskunskap, om idrottens olösta gåtor, om meningen med idrott • Fanny Davidsson rapporterar om fotboll i Sydafrika •
Nästa års ISSA-konferens på har förlagts till Kuba • Lediga platser: Prefekt till Idrottsvetenskap vid Malmö högskola och Professor II i idrottshistoria till NIH • CfP till olympiskt temanummer av Mass Communication and Society • CfP till olympiskt temanummer av Celebrity Studies • Föreläsningsserie om dopning vid IFI @ København • Play the Game-konferensen 2011 till Köln • Masterkurs i friluftsliv vid Københavns Universitet • Ny forskningsrapport om genus i sport-TV • CfP till temanummer av Aethlon – Sport and Drama • Seminarium om kvalitativ forskning vid Cardiff School of Sport • Konferens om sport och samhälle i Kolkata, Indien • Tre nya idrottsforskare till forskarlistan • Femton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #128 2010–10–13
Artikel av Marie Kronberg om fotbollens framtid i EU • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research” av Ingar Mehus och Guy Osborn • Tio böcker recenseras: om idrott i skolan och på fritiden, om dopnings- och antidopningsetik, om psykologisk rådgivning till studentidrottare, om kvinnor och fitness, om idrottsträningens grunder, om idrottspsykologi för eliten, om löpningens historia, om OS och olympisk idrott, om idrott och medier, om idrottspedagogik • Göran Lambertz om Bo Carlssons Idrottens rättskulturer
Kalmar FF firar 100 år med en fotbollsutställning • Lediga platser: Prefekt till Idrottsvetenskap vid Malmö högskola, doktorand i idrottsfilosofi till NIH, och Professor II i idrottspedagogik till NIH • Konferens om Physical Literacy i juni 2011 • Presentation av Andrew Jennings och hans transparencyinsport.org • Nya nummer av SOF-bulletinen och SFS-Bolletinen • Håll koll på Europeiska unionens idrottspolitik • Idrottsfilosofikonferens i Prag 2011 • CfP till temanummer av Soccer & Society om fotboll i Mallanöstern • Konferens om kvinnor och fysisk aktivitet i Teheran • Femton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #129 2010–11–03
Artikel av Tanja Walther-Ahrens om lesbianism som kvinnofotbollens sista tabu • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Managing Teams: Comparing Organizational and Sport Psychological Approaches to Teamwork” av Dean Barker, Anthony Rossi och Uwe Pühse • Nio böcker recenseras: om fotboll och globalisering, om kvinnlig boxning, om internationell idrottshistoria, om idrott och våld, om historiska brittiska simbassänger, om baseball och radio i USA, om King Eric Cantona, om tillämpad idrottspsykologi, om etthundra MFF:are • Routledge satsar stort på OS i London 2012 • Lediga platser: Professor II i idrottspedagogik till NIH; lektor i didaktik, spec. idrott och hälsa, till Uppsala • Referentgranskad artikel recenseras: Hallgeir Gammelsæter om John Sugdens ”Critical left-realism and sport interventions in divided societies” • Idrottspsykologisk konferens på Madeira 2011 • Nytt nummer av Svensk idrottsforskning • Föreläsning om tidig allsidig specialisering från Högskolan Dalarna • Internationell forskargrupp utvärderar nordisk idrottsvetenskaplig forskning • Keynote-talarna vid EASS-konferensen i Umeå offentliggjorda • 2011 års Breddidrottsforum presenteras • Henning Eichberg fick nyinrättad professur i lek • CfP till en bok om kampsporternas filosofi • Vetenskapsrådet satsar 10 miljoner på idrottspedagogisk forskning i Örebro och på GIH • ISSA-kongressen på Kuba 2011 släpper hemsida • Idrottshistorisk bibliografi av Jan Lindroth • Ny på forskarlistan: Niklas Hafen, Malmö högskola • Sju nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #130 2010–11–24
Artikel av Diana Mendes Machado da Silva, João Paulo França Streapco och Paulo Nascimento om fotboll och samhälle i Brasilien • Artikel av Stig Arve Sæther om spelarimport, speltid och talangutveckling inom norsk elitfotboll • Tio böcker recenseras: om idrottsvetenskapliga begrepp, om idrott och genus i USA, om idrottsfaciliteter i Herlev, om sport marketings grunder, om ätstörningar ur ett psykologiskt perspektiv, om ätstärningar ur ett etiskt perspektiv, om idrott som karaktärsbyggare, om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb, om idrottsledarskap på svenska, om Stockholmsklackarnas historia • Referentgranskad artikel recenseras: Oskar Solenes om Szilvia Perényis ”The relation between sport participation and the value preferences of Hungarian youth” • Lediga platser: Professor i idrottshistoria till Institut for Idræt, Køvenhavns Universitet • Forummedarbetaren Helle Winther får prestigefyllt pris • Konferens i Crewe om ”Sports and Coaching: Pasts and Futures” • Idrottsförlaget presenteras • Ny forskning: Idrott och motion – en klassfråga • Stor fotbollsmässa i Jönköping: Elmia Fotboll 2011 • Engelskt gärdsgårdslag får amerikansk miljardär som sponsor • Organisationen ”Peace and Sport, L’Organisation pour la Paix par le Sport” presenteras • Ny på forskarlistan: Henrik Gustafsson, Karlstads universitet • Åtta nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad

Uppdatering #131 2010–12–15
Artikel av Jonny Hjelm som studerar hur bereppet tävlingsidrott uppfattades och behandlades i den svenska idrottsforskningens barndom • Artikel av Johnny Wijk om de kollektiva internationella framgångarna för svensk tennis och golf och vilka framgångsfaktorer som låg bakom dem • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”An Examination of Goal Orientation, Sense of Coherence, and Motivational Climate as Predictors of Perceived Physical Competence” av Juha Kokkonen, Marja Kokonen, Jarmo Liukkonen, och Anthony Watt • Sex böcker recenseras: om sport i filmens värld, om 100 föregångar inom kvinnoidrotten, om kvinnor i norsk idrott, om den svenska ishockeyns historia, om kroppslig demokrati och sport för alla, om baseballsportens egen hymn • Rapport från SVEBIs forskningskonferens i Göteborg • Referentgranskad artikel recenseras:
Birgitta Fagrell om ”Busy doing nothing? Physical education teachers’ perceptions of young people’s participation in leisure-sport” av Ken Green, Andy Smith och Miranda Thurston • Lediga platser: Doktorand i idrottsfilosofi till NIH, Olso; Lektor i idrott, inriktning ledarskap och coachning till GIH, Stockholm; Lektor i idrott, inriktning ledarskap och organisation till GIH, Stockholm; Doktorand i samhällsekonomi till Trondheim Økonomiske Høgskole • World Village of Women Sport’s stora uppsatstävling avgjord • Idrottsforskning på Nordiska sociologförbundets konferens 2011 • Två danska idrottsforskare har disputerat: Lise Joern och Peter Bentsen • Centrum för idrottsforskning har beslutat om forskningsmedel för 2011 • Fyra nya ledamöter av den svenska fotbollens Hall of Fame • Ny tidskrift presenteras: Sport, Business and Management • Ny på forskarlistan: Peter Bentsen, Københavns Universitet • Åtta nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad