På denna sida finns länkar till 2009 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2005 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2006 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2007 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2010 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2011 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2012 års löpsedlar.


Uppdatering #104 2009–02–11
Artikel av Arve Hjelseth om det norska fotbollsundret på 1990-talet och om Drillos roll • Artikel av Jonas Lindkvist om kvinnoidrotten i mediernas rapportering från OS 1900–2004 • Sex bokrecensioner: om amerikansk sport genom Dave Zirins ögon, om genusidentitet i ridstallet, om trav som sport och spel i Sverige, om hur Nike blev världens ledande löparskoproducent, om att lära ut anpassad fysisk aktivitet, om att skriva dans – koreografi • Dag Vidar Hanstad fick prestigefyllt pris • Professorsinstallation av Reinhard Stelter • Keith & Mike – ”the wandering minstrel lecturers” • Symposium om Sports Development i Nottingsham • Forum for Idræt, Historie og Samfund har ny hemsida • Sportbokmässa på Riksidrottsmuseet • Nya på forskarlistan: Jon Helge Lesjø, Høgskolen i Lillehammar och Cecilia Stenlind, Umeå universitet • Redaktionell kommentar om bland annat The World Village of Women Sports • Nya tidskriftsnummer • Flera nya konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #105 2009–02–25
Artikel av Johnny Wijk om Helena Tolvheds idrottshistoriska doktorsavhandling Nationen på spel • Nio bokrecensioner: om Dave Zirins amerikanska sporthistorik, om fotboll i England, om muskulös kristendom, om idrott och marknad, om trav som sport och spel, om fotbollens utanförskap, om Garry Whannels politiska utveckling, om dans och globalisering, om idrott och religion i USA • Seminarieserien om coaching fortsätter i København • Idrottshistorisk konferens i Pisa • Dansens Dag i København och Malmö i april • Vårens idrottshistoriska seminarier i Stockholm • Call for Papers till SVEBIs årsbok • InsightNews – nyhetsservice om idrottssponsring • Lediga jobb för idrottsforskare i Oslo, Östersund och Århus • Nyheter på tidskriftsfronten • Redaktionell kommentar • Nya konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #106 2009–03–11
Artikel av Erik Jönsson om den spatiala kampen mellan golfindustrin och naturen, mellan Donald Trump och skotska sanddyner • Artikel av Hege Johansen om kvinnornas prekära situation inom norsk banhoppning • Fem bokrecensioner: om sport development, om friluftslivets pedagogik, om en tidig olympisk mästare, om innebandy, om fotbollens död i globaliseringens kölvatten • Signerat: Katarina Schenker om Davis Cup och idrottens ambassadörer • Paul Dimeo från University of Stirling besöker Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola • Nationellt upprop mot att Olympiastadion berövas sina löparbanor • Idrott i skönlitteraturen • Ny film om Brian Clough och Leeds United • Fotboll och filosofi – på tröjor och i bokform • Fyllig anslagstavla med bland annat idrottsvetenskapliga seminarier under våren • Sex nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer, varav en världspremiär • Nya konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #107 2009–03–25
Minitema om organiseringen av dansk idrott: Analyser av Henning Eichberg och Bjarne Ibsen • Fem bokrecensioner: om metrosexualitet, om dans i teori och praktik, om jämställdhet inom idrotten, om sport och medier, om idrottspsykologi • Anja Gatu föreläste om idrott och bildning på Filosoficirkeln i Lund • Disputationer i idrott vid Örebro universitet • Utlysning av medel för forskning om Idrottslyftet • Olympiahistorikerna bjuder på en höjdarkväll på Stadion • Seminarium om diskursanalys vid Institut for Idræt, København • Tre universitetslektorer i idrott till Hälsohögskolan, Örebbro universitet • Fyllig anslagstavla med bland annat idrottsvetenskapliga seminarier under våren • It’s a Womans World: Ny hemsida om kvinnor och idrott • Sex nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • Nya konferenser i konferenskalendariet

Uppdatering #108 2009–04-08
Ny artikelserie av David Holt Olsen och Allan B. Grønkjær om fotboll i Danmark, del 1: Dansk fotboll före 1980 • Artikel av Jyri Backman om bolagiseringstendenser inom svensk elitfotboll • Fem bokrecensioner: om sport i vardagen, om Arne Ljungqvist, om idrottspsykologi för tränare, om engelska lokalderbyn i fotboll, om grunderna i friidrott • Peter Dahlén replikerar på Göran Erikssons recension av Sport och medier • Doktorandsommarkurs på Institut for Idræt i København • Senarelagt manusstopp till SVEBIs årsbok • Doktorandkurs i rörelsekultur i Odense • Play the Game lanserar ny hemsida • Doktorandkurs om psykologiska aspekter på talangutveckling • Idrottsvetare från Malmö högskola bloggar om hästsport • Tre universitetslektorer i idrott till Hälsohögskolan, Örebro universitet, och en ledig forskartjänst på TrinityLaban, UK • Späckad anslagstavla • Fyra nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • Konferenskalendariet

Uppdatering #109 2009–04–29
Artikel av Kristin Fransson om barns rättigheter inom idrotten, i vår temaserie Children, Childhood and Sports • Artikel av Katarina Schenker om didaktikbegreppet inom idrottslärarutbildningen • Fem bokrecensioner: om (sporten), om den danska elitidrottens kanon, om fotbollstaktikens historia, om olympiautbildning, om elitidrottens verklighet •
Leif Yttergren rapporterar från den skidhistoriska konferensen i Mammoth Lakes • Ny avhandling om skolämnet idrott och hälsa • Senaste nytt om Sportsanalyse.no • Leisure, Entertainment and Governance i Trondheim • Offensiv idrottssocial satsning i Storbritannien • Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker presenteras • VM i pappersflygplansflygning i Salzburg • Fyra doktorander i idrottsvetenskap söks till ny nationell forskarskola • Universitetslektor i idrott med inriktning medicin/fysiologi till Hälsohögskolan, Örebro universitet • Välmatad anslagstavla • Tio nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • Konferenskalendariet

Uppdatering #110 2009–05–20
Idrottshistorisk artikel av Johnny Wijk om Arne Andersson och det svenska löparundret före och under andra världskriget • Artikel av Elin Snögren Johansson om EU-rätten och den fria rörligheten för fotbollsspelare inom unionen • Sex böcker recenseras: om idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, om antikapitalistisk idrottskritik, om fotboll och arbetarkultur, om idrotten i EU-rätten, om hästsport som tävlingsidrott, om konsten att rida rätt •
Kortrecensionen: Aage Radmann om Per Planhammars Blekaste aning • Redaktionell kommentar om årgångsskifte och en idrottspedagogisk disputation • Hotet mot Norsk Tipping enar idrott och politik • Idrættens Rum og Rammer – konferenspresentationer på nätet • Oskar Solenes har disputerat om barn och idrott i Norge • Fyra doktorander i idrottsvetenskap söks till ny nationell forskarskola • Mastigt temanummer av Soccer & Society om fotboll i Skandinavien • NIH arrangerar Europas största idrottsvetenskapliga konferens • Fem nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • The Guardian presenterar The Weird World of Sport • Anslagstavlan • Konferenskalendariet

Uppdatering #111 2009–06–06
Artikel av Mats Johnsson om nya äventyrssporten parkour • Artikel av Birgitte Lygre om kvinnoidrott och medierapportering • 23 böcker recenseras: om Blå Boken, om dansk idrott under kriget, om trav- och galoppsport, om idrottens hjältar, om Marta, om Sigge Bergman, om idrottsläran, en ny förtåelse av lagspel, om träningsfysiologi, om genuskonstruktion i idrotten, om män som klättrar, om idrottspsykologi, om idrottssociologi, om norsk idrottshistoria, om Norge i olympiska sommar- och vinterspelen, om paralympiska spelens historia, om motståndet mot olympiska spelen, om idrottsturism, om idrottslig riskanalys, om sportsponsring, om sport i dansk upplevelseekonomi • Dag Vidar Hanstad disputerar om antidopning på midsommarafton • Jan Lindroth hyllad av kungen • Redaktionell kommentar om sommaren, Mika och framtiden • Idrottslärarkongress i Grebbestad • Helle Winther disputerar på dansterapiformen Dansergia • Många lediga platser för idrottsvetare, i Oslo, Stockholm, och Central Lancaster U • Senarelagt manusstopp för SVEBIs årsbok • Øyvind Førland Standal disputerar om kroppsligt lärande och rehabilitering • Om sport och teknologi från Idrættens Analyseinstitut • Stor internationell idrottskonferens till Malmö 2010 • Två nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • Anslagstavlan • Konferenskalendariet

Uppdatering #112 2009–09–02
Ny artikel i serien av David Holt Olsen och Allan B. Grønkjær om fotboll i Danmark, denna gång om den danska fotbollsrörelsens självbild • Nio böcker recenseras: om idrottsekonomi för journalister, om lärarkukturer i Sverige och Grekland, om rasfrågan i amerikansk idrott, om Bajen, om familjens roll i barn- och ungdomsidrott, om handikappidrott och samhälle, om fotbollsplaner, om sport och design, om dansk handboll • Gerd von der Lippe kommenterar Slagstads (Sporten) och dess mottgande • Peter Dahlén om sportfilm: Kid Galahad (1962) • Sport&EU ger ut referentgranskad tidskrift • Institut for Idræt firar 100 år av idrottsutbildning vid Københavns Universitet • Lediga platser för idrottsvetare, i Oslo och New Brunswick • Senarelagt manusstopp för SVEBIs sudentuppsatstävling • Nordic Walking erövrar världen, också böckernas värld • Tidskriftsnytt • Redaktionellt • Anslagstavlan • Konferenskalendariet

Uppdatering #113 2009-09.23
Artikel av Sanna Nordin om talangbergreppet utifrån fyra böcker på temat talang • Artikel av Monika Roscher om estetisk bedömning av fysiska rörelser • Sex böcker recenseras: om barnidrottens historia i Norge, om intervention mot barnfetma, om lacrosse, om högre idrottsutbildning i Europa, om amerikansk idrottssociologi, om idrottsfanatiker och media •
Ask Vest Christiansen skriver om dopningskontroller som ett hot mot den personliga integriteten • Ingegerd Ericsson med kollegor rapporterar från Grebbestad och Nordiska Idrottslärarkongressen 2009 • Peter Dahlén om sportfilm: Viva Las Vegas (1964) • Hans Lundberg disputerar vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet • Lars-Magnus Engström har fått ett fint internationellt pris • Lediga platser för idrottsvetare, i Oslo och New Brunswick • Konferens om breddidrotten i urbana miljöer • Finanskrisen drabbar golfsporten • Idrottshistoriskt seminarium i Stockholm med John Hellström • Tre nya medlemmar i den svenska fotbollens Hall of Fame • Call for Papers till ett temanummer av FlowTV om sport och medier • Tidskriftsnytt • Redaktionellt • Anslagstavlan • Konferenskalendariet

Uppdatering #114 2009–10–07
Artikel av Halvdan Haugsbakken om de internationella storklubbarna i fotboll som oligarkiska korporationer • Sex böcker recenseras: om idrott och socialt kapital, om dopning och annat pillerknaprande, om viktorianska pionjärer inom kvinnofotbollen, om idrott i amerikansk television, om fotbollens mörka sidor, om sommarspelen i Beijing •
David Cardell och Helena Tolvhed rapporterar från en kulturstudiekonferens i Norrköping • Peter Dahlén om sportfilm: Tickle Me (1965) • Redaktionell kommentar: Routledgeförlaget integrerar bok- och tidskriftsutgivningen • Temanummer av Svensk idrottsforskning: Idrottsforskning vid Malmö högskola • Presentation av idrottsplats.se: Vi är vad vi heter • Konferens i Bergen om köp och försäljning av sporträttigheter till mediebolag • Konferens i Stockholm: Vem ska äga idrottens rum och arenor? • Spikningsceremoni i Örebro: Jenny Isberg spikar sin avhandling • Alla medlemmar i den svenska fotbollens Hall of Fame presenteras • Sex nya tidskriftsnummer • Anslagstavlan med konferenskalendarium

Uppdatering #115 2009–10–21
Artikel av Hanna Leback om krishantering i idrottsföreningar, med exemplet skatteskandalen i Enskede IK • Nio böcker recenseras: om lokal idrottspolitik i Liverpool, om George Seward, på sin tid världens snabbaste man, om att lära sig idrottsekonomi, om eventforskning, om sport management, om idrottspsykologi för barn och ungdom, om kommunal idrottspolitik i Danmark, om återhämtning för elitidrottare, om att lära sig idrottssociologi • Peter Dahlén om sportfilm: Spinout (1966) • Redaktionell kommentar: Om nyttan av att recensera och om finesser på löpet • The Sports Economist: Hemsida om idrott och ekonomi • Superliga för kvinnofotboll i England • John Horne och Bloomsbury Academic efterlyser bokmanus till ny serie om global idrott • Nästa års ISHPES-konferens äger rum i Israel • Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport bjuder på filmade föreläsningar • Sport England samarbetar med Facebook för att förstärka arvet efter OS 2012 • Fotbollsalliansen arrangerar seminarium i Malmö • Call for Parper till Hockey on the Border: An International Scholarly Conference • Sju nya tidskriftsnummer • Anslagstavlan med konferenskalendarium

Uppdatering #116 2009–11–11
Artikel av Jan Ove Tangen, som reflekterar över demokratibehovet inom den frivilliga idrottsrörelsen i Norge • Artikel av David Holt Olsen och Allan B. Grønkjær om dansk fotbolls möte med professionalisering och kommersialiseringen i slutet av 1970-talet • Sex böcker recenseras: om amerikansk supporterkultur, om idrottsjuridik i USA, om idrott som global passion, om myter och fakta inom fotbollen, om skolämnet idrott och hälsa, om 100 år av idrottsforskning vid Københavns universitet •
Peter Dahlén om sportfilm: Speedway (1966) • Det sjätte idrottshistoriska symposiet i Malmö den 12–13 november • Lediga platser: Tre tjänster vid Norges idrettshøgskole • Lena Larsson och Lennart K. Persson nya på forskarlistan • Idrottshistoria vid Stockholms universitet • Idrottsvetenskap vid Umeå universitet • Anniken Huitfeldt ny idrottsminister i Norge • Idrottshistorikern Hans Bonde vid Institut for Idræt ånyo prisad • Ny kurs i Football Management vid Växjö universitet • Call for Papers: Sport Literature Associations årskonferens 2010 • Call for Papers: International Association for the Philosophy of Sport träffas i Rom 2010 • Sju nya tidskriftsnummer • Redaktionellt • Anslagstavlan med konferenskalendarium

Uppdatering #117 2009–11–25
Artikel av Kirsten Kaya Roessler som argumenterar för en psykoanalytisk infallsvinkel inom idrottspsykologin • Artikel av Jyri Backman som undersöker fenomenet ”ticket touting”, obemyndigad återförsäljning av evenemangsbiljetter, i Sverige • Sex böcker recenseras: om sports development, om idrottares självbiografier, om dopning, om idrott och musik, om humanbiologiska mätmetoder, om att filma extremsport •
Peter Dahlén om sportfilm, del XIV: Fat City (1972) • Stefan Wagnsson disputerar på föreningsidrott som socialisationsmiljö • Lediga platser: Tre tjänster vid Norges idrettshøgskole • Jyri Backman och Håkan Karlsson nya på forskarlistan • Idrottshistoriska symposiet i Malmö på video • Elitsatsande unga fotbollspelare har bättre psykisk hälsa • Call for Papers till konferens om idrott och diaspora i Lissabon • Ny bok ska hjälpa idrottsföreningar med ekonomin • Call for Papers till konferens om idrott och genus i Lyon • Call for Papers till konferens om fotbollens ekonomi och psykologi i London • Redaktionellt • Sju nya tidskriftsnummer • Anslagstavlan med konferenskalendarium

Uppdatering #118 2009–12–16
Sista avsnittet i David Holt Olsens och Allan B. Grønkjærs artikelserie om dansk fotbollshistoria • Artikel av Fanny Davidsson om fotboll för fred och försoning i krigshärjade länder • Elva böcker recenseras: om brittisk fotbollshistoria, om avvikelser inom idrotten, om idrottens ursprung i Storbritannien, om idrottens dygder och laster, om OS i Mexiko 1968, om att stimulera till fysisk aktivitet, om idrottens grunder, om norsk idrottsdemokrati, om rasism i europeisk fotboll, om baseballfilmens historia, om baseballfilm à la Frank Capra • Referentgranskad artikel recenseras: Jonny Hjelm om Joyce Kay • Daniel Arvidsson rapporterar från idrottshistoriska symposiet i Malmö 2009 • Katarina Schenker rapporterar från SVEBIs forsknings- och utbildningskonferens i Kalmar 2009 • Peter Dahlén om sportfilm, del XV: Bang the Drum Slowly (1973). Gästartist: Johnny Cash • Helle Winther utnämnd till årets undervisare • Lediga platser: Lektor i idrottsvetenskap med inriktning filosofi till Malmö, och två postdoktorat i idrottsvetenskap till Norges idrettshøgskole • Ny dansk bok om hållbar idrottsarkitektur • Norsk avhandling om barn, fysisk aktivitet och hälsa • William McGregor hedras med staty i Villa Park • Redaktionellt • Sex nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan med konferenskalendarium