Uppdatering #103  ::  Publicerad fredagen den 12 december 2008  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Malmö Arena har öppnat. Katarina Schenker rapporterar från galainvigningen, och Tobias Stark skriver om arenan som hockeypalats • Artikel av Henning Eichberg om en tredje syn på kön, efter natur och konstruktion • Fem bokrecensioner: om idrottsdidaktiska utmaningar, om rullstolsbasket som halmstrå, om kvinnornas fotboll, om det svenska fotbollslandslaget, om fitness management • Rapport från det idrottshistoriska seminariet med tre utredningars huvudsekreterare • Sportrapport från bokmässan i Göteborg • Konferens om idrott och kulturstudier i Norrköping 2009 • Filmspalten: Peter Dahlén om Flåklypa Grand Prix • Idrottshistoriska konferenser i Stirling sommaren 2009 • Lundahistorikern Christian Widholm disputerar om Stockholms-OS 1912 • Fotbollens femtio värsta kändissupportrar • Idrottssociologer träffas i Utrecht 2009 • Svensk idrottslärarforskning tema i internationell tidskrift • Konferens om visuell idrottshistoria i Bristol • Årets julklapp: En mycket speciell fotboll • Lediga platser: Professor i biomekanik till Oslo • Ny på forskarlistan: Antti Laine, Universitetet i Jyväskylä • Redaktionell kommentar • Tidskriftsnytt • Flera nya konferenser i konferenskalendariet
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
Idrott och politik i Sverige

Svensk idrottspolitik – finns den? Detta har faktiskt ifrågasatts i dessa spalter. Det finns i alla händelser, och har funnits, idrottsintresserade svenska politiker, och förvisso också svenska idrottspolitiker, och främst bland dem idrottsministrar. Hur idrottsintresserade dessa har varit och är kan kanske diskuteras.

Huvudsekreterare 1:
Ulf Lönnqvist

I alla händelser har idrotten alltid fört en undanskymd tillvaro som sidouppgift för olika departementschefer – på senare tid till exempel Leif Blomberg (Inrikesdepartementet), Lars Engqvist (dito), Mona Sahlin (Justitiedepartementet), Bo Ringholm (vice statsminister), för närvarande – och kanske också framgent – kulturministern, för närvarande Lena Adelsohn Liljeroth. Hennes företrädare, den synnerligen kortvarige (10 dagar) kulturministern Cecilia Stegö Chilò lär för övrigt ha blivit rejält förvånad över att idrottsfrågorna hamnade inom hennes fögderi.

Huvudsekreterare 2:
Bengt Wallin

Det har också funnits statliga idrottsutredningar, inte mindre än sex stycken sedan 1921, men det är väl främst de tre senaste som haft något slags inverkan på idrottens praktik och därmed kan sägas ha varit uttryck för idrottspolitik. Regeringen Erlander tillsatte 1965 års idrottsutredning, med blivande idrottsministern (1986–88) Ulf Lönnqvist som huvudsekreterare, och utredningens betänkande, Idrott åt alla (1967) anses som en milstolpe i den svenska idrottsrörelsens historia. 1996 tillsatte dåvarande idrottsministern Leif Blomberg en ny idrottsutredning med Helena Streiffert som huvudsekreterare som dock, när kort tid återstod, byttes ut mot Bengt Wallin. Slutbetänkandet, Idrott och motion för livet, publicerades 1998. Och som forumets surfare kunnat notera den här hösten så tillsatte också den nya borgerliga regeringen en idrottsutredning, 2007, med Johan R. Norberg som huvudsekreterare. Betänkandet, Föreningsfostran och tävlingsfostran, fick en grundlig genomlysning i en temauppdatering av idrottsforum.org.

Huvudsekreterare 3:
Johan R. Norberg

Idrottshistorikerna i Stockholm arrangerade nyligen ett seminarium på temat ”Idrottsrörelsen och staten. Tre idrottsutredningar - tre sekreterare!”, med just Ulf Lönnqvist, Bengt Wallin Och Johan R. Norberg. Vår specielle korrespondent i idrottshistoriska frågor Hans Bolling var där, och han har skickat följande rapport.

Etniska minoritetsdrenge i elitefodbold är temat för ett seminarium vid Institut for Idræt, Aarhus universitet den 18 december 2008. De tre huvudtalarna är Tomas Peterson, Jesper Fundberg och Torbjörn Andersson, samtliga från forumets hemmainstitution Idrottsvetenskap, Malmö högskola. Inleder och avslutar seminariet gör Sine Agergaard, och därutöver medverkar också kommunikationsrådgivaren Danek Olsen och studielektorn Jan Kahr Sørensen. Allt du behöver veta för att kunna anmäla dig och delta i seminariet finns i denna inbjudan.

Football Supporters & Public Order Management är namnet på en internationell konferens som anordnas av Institut for Idræt i Århus den 22–23 januari 2009. Konferensen organiseras kring tre temata: Safety & Security at Football Stadia, Policing Football Supporters: Tactics, Intelligence & Dialogue, samt Legislation and Fan Involvement. Bland talarna märks Bryan Drew, från den brittiska polisens fotbollsenhet, David Bohannon från brittiska inrikesdepartement, Kenny Scott från Glasgow Rangers hemmaarena, samt Clifford Stott, gästprofessor i Aarhus från University of Liverpool. Läs mer på konferenshemsidan om hur man anmäler sig och andra detaljer kring arrangemanget.

Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Bosöns Idrottsfolkhögskola samarrangerar Breddidrottsforum, och tema för 2009 års forum, som äger rum den 6–7 februari, är Idrott hela livet. Temat ska ses om en praktisk tillämpning av ett beslut som fattades av riksidrottsmötet 2007, att idrottsrörelsen ska arbeta för att fler ska idrotta högre upp i åldrarna, och det är den utmaningen som ska diskuteras på Breddidrottsforum. En stor del av programmet upptas av workshoppar och paneldiskussioner, och inledningsföreläsningen, Hur skapa idrott hela livet? ges av Josef Fahlén, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Alla detaljer om konferensen och hur man anmäler sig finns att läsa i en elektronisk broschyr som kan laddas ned härifrån.

Idrott, sexualitet och kultur. På detta tema hålls en konferens den 18–20 mars 2009, på Ithaca College, Ithaca, New York. Forskare, forskarstuderande, studenter, politiker, aktivister och idrottsfolk är välkomna att bidra med papers som behandlar olika aspekter av heterosexism och hbt-fobier inom idrotten. Keynote-talare är basketstjärnan och hbt-aktivisten John Amaechi Deadline för bidrag var redan den 15 september. Besök gärna konferenshemsidan.

Den franske historikern Pierre Nora har utvecklat ett teoretiskt ramverk för att kartlägga, analysera och skapa förståelse för platser förknippade med minnen, lieux de mémoire. Japanska aspekter på detta behandlas på ett internationellt symposium, Remembering the Glory Days of the Nation: Sport as lieu de mémoire in Japan, den 18–20 mars 2009 på Royal Belgium Academy of Science, Bryssel. För att få till stånd en fruktbar diskussion om hur det teoretiska ramverket runt lieu de mémoire fungerar har man inviterat en rad ledande forskare inom antropologi, idrottssociologi, idrottshistoria och Japanstudier. Keynote speaker är Gertrud Pfister. Deadline för abstracts är satt till den 31 december 2008. Mer om de olika hållpunkterna, och alla andra aspekter av konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan.

British Philosophy of Sport Association (BPSA) har förlagt sin sjätte årskonferens till University of Abertay, Dundee, Skottland. Konferenslokal är historiska Dudhope Castle från 1300-talet. Konferensen äger rum mellan den 26 och 28 mars 2009 och BPSA inbjuder idrottsfilosofer världen runt att inkomma med abstracts från alla tänkbara idrottsfilosofiska områden och från alla relevanta teoretiska utgångspunkter. Deadline frö abstracts har passerats. Bland mycket annat framhåller man konferensslottets närhet till golfbanor, bland annat St. Andrews, och till ett antal whiskeybrännerier. Och på programmet finns faktiskt både golf och whiskeyprovning. Detta låter inte dumt. Gå till konferenshemsidan och lär mer!

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. Datum för abstractleverans är passerad, men läs gärna mer på konferenshemsidan.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Kontakta Dexter Davis för mer information.

PSA Sport and Politics Group, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida. Sportgruppen har också en egen konferens på Birkbeck Sportbusiness Centre, den 20–21 februari. Kolla in Call for Papers. Deadline för abstracts är den 19 december, men sådant brukar ju skjutas på...

NY Kufstein Congress on Sports and Culture (KCSC), som äger rum den 14-16 maj 2009 vid University of Applied Sciences, Kufstein, Österrike, på temat Sustainable Event Management – Lessons Learnt & Prospects, har som centralt fokus att utveckla en dialog mellan teoretiker och praktiker kring frågan om hur man arrangerar hållbara evenemang. Konferensen inleds i Kufstein den 14 och pågår där också nästa dag, för att på tredje dagen flytta över till Linz. Arrangörerna inbjuder nu forskare på området att inkomma med abstracts för teoretiskt och empiriskt baserade papers. En presentation förväntas ta 20 minuter. Officiellt konferensspråk är engelska. Abstracts (max en A4-sida i MS Word) ska vara Sebastian Kaiser tillhanda senast den 31 januari 2009. Det finns en konferenshemsida men den är än så länge ganska blygsam.

College Sport Research Institute (CSRI) vid University of North Carolina @ Chapel Hill inbjuder till medverkan vid den andra årliga Scholarly Conference on College Sport, som hålls på Campus i Chapel Hill den 15–18 april 2009. Konferensens mål är att ”[p]rovide students, scholars, and college-sport practitioners with a public forum to discuss relevant and timely intercollegiate-athletics issues”. Man vill ha 400-800-ords abstracts senast den 16 januari 2009. Abstracts kommer att granskas i en anonym referentgranskningsprocess. För mer information, besök CSRI och konferenshemsidan.

NY Efter framgångarna med konferensen To Remember is to Resist: 40 Years of Social Change in Sport som arrangerades av University of Toronto i maj 2008, går man nu vidare med en konferens på temat Olympic Reform: A Ten-Year Review som tar upp utvecklingen tio år efter skandalerna som omgärdade spelen i Salt Lake City. Konferensen äger rum den 19–20 maj 2009 och i ett Call for Papers uppmanar man presumtiva deltagare att inkomma med abstracts eller sessionspropåer senast den 31 januari 2009 inom fyra subtemata: The Context of Reform, Critical Analysis of the Reform Package, Athletes’ Rights, samt Olympic Reform: Monitoring and Advocacy. Läs hela CfP på NASSSblog.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är dock förbi. Men titta in på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här (och, i skrivande stund, faktiskt ingen annan plats på hela internet). Deadline för abstracts är den 20 februari 2009. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

NY Body in Motion 2 är namnet på en konferens i Montpellier som äger rum den 3–6 juni 2009. Fem olika temata finns det: (1) Towards artificial and bionic bodies, monsters, teratology...; (2) Interculturality, body & movement; (3) Image and dramatisation of the body; (4) Bodily education at school and elsewhere; samt (5) Body and gender. Papers för 20 minuters muntliga framföranden vill man ha senaste den 31 december 2008. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är den 22 januari 2009. Läs mer på hemsida.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Man vill få in abstracts så tidigt som möjligt, dock senast den 12 januari 2009. Om hur abstracts ska vara utformade, och om alla andra redan nu kända detaljer om konferensen, kan man läsa på konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Något Call for Papers finns inte, men väl en tidsplan. Deadline för abstracts är dock passerad. Senast den 30 november måste man anmäla sig för att få den lägre avgiften (359 € för medlemmar). Den som avser att presentera ett paper måste anmäla sig senast den 30 januari. Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferensemsidan för ytterligare information.

Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Papers ska vara Dave McArdle tillhanda senast den 31 mars 2009.

Call for Papers The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Man inbjuder nu presumtiva deltagare att inkomma med förslag till enskilda papers och sessioner. Som vanligt vill man ha bidrag som tar upp hur idrott behandlas i litteratur, poesi, film och andra media. Deadline för abstracts är den 24 april 2009. Hela Call for Papers finns på konferensemsidan.

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

Malmö Arena dubbelt invigd


Percy Nilsson inspekterar arenabygget i Hyllie,
Malmös nya stadsdel, i april 2008.
Foto Ronny Johannesson, hockeyexpressen.se.

Tina Nordström, Sanna Nielsen, Anders Jansson & Johan Wester, Peps Persson, Henke Larsson och Johan Wissman. Se där de senaste årens skåningar framröstade av lyssnarna till Skånes båda lokalradiostationer. Årets skåning 2008 då? Ja vem annars än Percy Nilsson, byggmästare? Byggt har han gjort i hela sitt liv, Percy. Hus, företag, förmögenheter och hockeylag. Gott rykte, dåligt rykte, och gott rykte igen. Och årets bygge är naturligtvis kronan på verket: Malmö Arena, ett nöjespalats ute på den vindpinade Skåneslätten vid Hyllie. Det hela lär ha kostat tre miljarder att få till stånd, och här ska en annan av Percys byggnationer, hockeylaget Malmö Redhawks än en gång hitta formen från fornstora dar. Här ska världsartister underhålla, Bob Dylan kommer i slutet av mars, liksom Ulf Lundell. I början av januari spelas Staffan Holmqvist Memorial, en sexnationsturnering i handboll, och Disney On Ice Princess Classics uppträder i slutet av månaden. Om en dryg vecka spelar Tre Kronor landskamp mot Tjeckien, och i februari går en deltävling i Melodifestivalen 2009 av stapeln. idrottsforum.org fick pressackreditering till de två första evenemangen i Malmö Arena, dels galainvigningen på temat Det svenska musikundret, dels den första ishockeymatchen, då Redhawks mötte Leksand.

Malmö Arena är en så kallad multiarena, ett manifest uttryck för idrottens inkorporering i en vidare underhållningsvärld – eller är det möjligen tvärtom? I alla händelser är Percy Nilssons skapelse avsedd att hysa inte bara en hockeyrink, även om det är byggherrens faiblesse för ishockey, åtminstone i Malmöitisk tappning, som varit primus motor i processen att få Malmö Arena till stånd, och arenan är också Malmö Redhawks nya hemmaplan. Arenan har en totalyta på 51.000 kvadratmeter för idrott och annan underhållning, fri takhöjd på 22,5 meter, plats för upp till 15.000 personer i publiken, och är utrustad med det senaste i högteknologisk scenutrustning.

Redan i början av 2000-talet började planerna på en arena formas i samband med att en skyskrapa, Scandinavian Tower, skulle byggas i Hyllie i anslutning till den nya Citytunneln. Den norske hotellbyggaren Arthur Buchardt skrotade dock sina planer på det som skulle ha blivit Europas högsta byggnad 2004, men då var projekteringen av en Hylliearena redan långt framskriden. Själva bygget av Malmö Arena – Malmö Stad sägs ha betalat 50 miljoner kronor för namnrättigheterna för 10 år framåt – påbörjades 10 januari 2007, och det flöt på bra. Den 6 november bjöds de Malmöbor som ville betala på en praktfull galainvigning på temat Det svenska musikundret, med mat och dryck och med artister som Helene Sjöholm, Kalle Moraeus och Robyn. Vår galamingelreporter Katarina Schenker var på plats, och har skickat oss en rapport. Läs om galainvigningen här

En knapp vecka senare var det dags för hockeypremiär. Vår man på plats i arenan den 12 november för att bevaka den allsvenska hockeymatchen mellan Malmö Redhawks och Leksand – som Redhawks lyckligtvis vann med 2–1 – var Tobias Stark, forumets specielle hockeykorrespondent. Men något vanligt sportreportage är det verkligen inte tal om. Stark tar sin teoretiska utgångspunkt i texter av Anouk Belanger och Karin Book, varefter han undersöker synen på Malmö Arena så som den framkommer officiellt material, riks- och lokalpress, samt på fansajter och i öppna internetfora i samband med premiärmatchen. Avslutningsvis diskuterar han arenan och synen på den i förhållande till tankar om den postindustriella staden och hållbar stadsutveckling. Läs artikeln här
Under det att publiken intog sina platser inför matchen mellan Redhawks och Leksand spelades Joakim Thåströms version av Mikael Wiehes och Hoola Bandoola Bands ”Keops pyramid”. Var det Percy Nilssons underfundiga sätt att säga att han inte glömmer bort sina och Redhawks’ supportrar, ”alla de som ger dem mat”?


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundratredje uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 21 januari 2009. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artikel, Dave Zirins om sociologins betydelse för analysen av idrott, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 219 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 191 nordiska idrottsforskare, en ny i denna uppdatering. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Nu är det om än inte riktigt jul igen så dock dags för idrottsforum.orgs julnummer, som varar om än inte ända in till påska så dock fram till dess att vårterminen 2009 börjar. Det har varit ett bra år för forumet, med 18 uppdateringar, 37 artiklar, 139 bokrecensioner, 18 features, åtta sportfilmpresentationer. Det motsvarar i runda slängar en bok på tretton- till femtonhundra sidor! Under året har vi faktiskt också lyckats producera och publicera tre nya böcker på idrottsforum.orgs förlag, Susanna Hedenborgs svenska galopphistoria, Jyri Backmans om idrottens skatteregler i Sverige, och Karin Books och Bo Carlssons antologi om idrott och citymarketing. Det har med andra ord också varit ett produktivt år. Och ett jubileernas år: Den 6 juni inledde vi forumets sjätte årgång – och fyllde därmed fem år. Den 29 oktober lade vi ut den etthundrade uppdateringen. Vi klappar oss på axeln och känner oss nöjda, och hoppas att alla våra surfare också är nöjda med forumåret 2008. Välkomna åter den 21 januari 2009.

God jul och gott nytt år!

Kjell E. Eriksson
Redaktör

Kön i rörelse mot den tredje vägen


Förhållandet mellan människa och häst, konstaterar Henning Eichberg, präglades under århundraden av mannens auktoritära makt över djuret inom ramen för det västerländska patriarkatet. Ridsportens könsprofil idag markerar en dramatisk skillnad i förhållande till tidigare praxis. När den könskulturella brytpunkten inträffade, och under vilka historiska och samhälleliga förutsättningar det skedde, kräver vidare forskning, men faktum kvarstår, det är i huvudsak unga flickor som dominerar i ridklubbarna och stallen.

Det sägs att begreppet gender utvecklades inom sociologin för att göra det möjligt att studera mänsklig sexualitet utan att blanda samman de sociala och psykologiska aspekterna med de biologiska och genetiska; kön på engelska heter som bekant sex. Gender, eller genus, har efterhand kommit att bli ett väsentligt konceptuellt tillskott till den samhällsvetenskapliga verktygslådan, och konnoterar i modern sociologi de socialt projicerade delarna av mänsklig sexualitet, främst märkbart i uppdelningen i könsroller, gender roles. Enkelt uttryckt kan sex/kön sägas handla om de biologiska kategorierna man/kvinna och gender/genus om de socialt och kulturellt konstruerade skillnaderna mellan könen. Alltsedan de socialt omstörtande åren på 1960- och -70-talen har det offentliga samtalet i inte ringa utsträckning ägnats år frågor som uppkommer till följd av ”konstruerade” sociala skillnader mellan könen som inte motiveras av ”naturliga” biologiska skillnader. Ett exempel är löner, ett annat antalet professorer inom akademin.

Socialt konstruerade skillnader mellan könen i olika avseenden och varierande grad finns naturligtvis inom idrotten som inom andra delar av samhällslivet, alltifrån omotiverade skillnader i tillgång till lokaler för träning, till det faktum att kvinnor och män som regel tävlar i skilda klasser. Eller, för att ta första satsen ur Henning Eichbergs artikel, ”Drenge spiller fodbold, piger rider”. Just flickor och ridning är det exempel som bildar utgångspunkt för Eichbergs diskussion om könets betydelse och relevans inom modern rörelsekultur. Han analyserar och problematiserar de två traditionella alternativen i könsdebatten, kön som natur och kön som konstruktion, som underlag för ett tredje alternativ, kön som rörelse människor emellan. Han grundar denna tredje ståndpunkt i en metodologisk position som han kallar könets rörelseantropologi, med vilken han försiktigt men systematiskt prövar sin (syn)tes. Henning Eichberg är som alltid teoretiskt djärv och provokativ – och läsvärd.
SPORTFILMEN VIII:
Animerad norsk racerfilm en vinnare

Under ett antal uppdateringar framöver kommer Peter Dahlén att presentera spelfilmer som handlar om idrott.

Peter Dahlén disputerade 1999 vid Göteborgs universitet på en avhandling om den svenska radiosportens historia. Idag är han en av Nordens ledande mediesportforskare, och är verksam som førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- och medievitenskap, Universitetet i Bergen, och därtill Professor II i idrottshistoria vid Norges Idrettshøgskole, NIH. Hans senaste bok är Sport och medier: En introduktion (IJ-forlaget).

Norges mest populära film någonsin är en animerad dockfilm i sportfilmgenren! Det handlar om Flåklypa Grand Prix från 1975, en familjefilm som i genomsnitt alla norrmän sett minst en gång, och åtskilliga mer än en gång – och därtill har en himla massa människor in andra länder också sett den. Flåklypa är en på många sätt traditionell berättelse om kampen mellan tradition och modernitet, mellan gott och ont, men den är ovanligt skickligt och kärleksfullt berättad. Animeringstekniken, så kallad stop motion animation, är avancerad för sin tid, och bilen, Il Tempo Gigante, kring vilket en stor del av handlingen rör sig, är också den en teknisk sensation för sin tid; den står fortfarande utställd i Norge. Filmen har för närvarande oväntat höga 8,1 poäng (av 10) på IMDb från 4.740 röstande. Flera av recensionerna där talar om värdet av att se om filmen i vuxen ålder, och därtill hur skickligt filmen restaurerats – både bild och ljud – inför lanseringen på DVD för några år sedan.

Läs Peter Dahléns åttonde filmspalt här

Här finns en kortversion av Flåklypa Grand Prix (på engelska Pinchcliffe Grand Prix), uppladdad till YouTube av Mario Caprino, son till regissören och själv en av filmmanusförfattarna.

Disputationer i Lund
Christian Widholm

Den 12 december, det vill säga samma dag som föreliggande uppdatering lades ut, disputerade Christian Widholm i historia vid Humanistiska fakulteten, Lunds universitet. Avhandlingen, som publiceras av Bokförlaget h:ström, heter Iscensättandet av solskensolympiaden: Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912. Opponent är Jens Ljunggren, också han vid Historiska institutionen i Lund. Handledare har Kim Salomon varit.

Olympiaden i Stockholm 1912 var ett av de första verkligt stora massmedieevenemangen i Sverige. Solskensolympiaden, som de femte olympiska spelen har kommit att kallas, iscensattes i samtidens dagspress som ett lyckat evenemang vilket utspelade sig i ett allinkluderande och idylliskt samhälle.

Christian Widholm studerar skapandet och upprätthållandet av nationell gemenskap i tre journalistiska genrer: Det eskapistiska klang- och jubelreferatet, sportjournalistiken, och bildspråket. Artiklarna om Stockholmsolympiaden frammanade en förment opolitisk inkluderande nationell gemenskap. Men i både texter och bilder återfanns tidstypiska undertexter som skvallrade om normativa föreställningar om maskulinitet, klasstillhörighet och etnicitet. Dessa föreställningar som bereddes plats i dagspressens voluminösa skildringar av Stockholmsolympiaden har dröjt kvar inte bara inom sportjournalistikens speciella nationella gemenskaper, utan återfinns numera även i föreställningar om svenskhet i allmänhet.

Christian Widholm publicerade artikeln Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 den 9 mars 2004. Vi återkommer med en recension av hans avhandling under våren.


Helena Tolvhed vid Historiska studier, Malmö högskola, disputerar lördagen den 24 januari 2009 kl 13.15 i sal D 138, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö. Hennes avhandling heter Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948 – 1972. Opponent är docent Eva Blomberg, Mälardalens högskola.

Fotbollens 50 värsta kändisfans

Man får de supportrar man förtjänar, har det sagts. Men är det verkligen sant? I ett land som England, som vimlar av halvskumma halvkändisar (Big Brother-deltagare och dylikt) har det blivit på modet att utnämna sig själv till supporter till någon Premier League-klubb, ofta med förhoppningen att det ska plussa på deras celeb-faktor. However! som man säger där, ibland kan fansen bli sina lags värsta fiende. Kaveh Solhekol på brittiska dagstidningen The Times listade nyligen ”the 50 worst famous football fans”. Vi gör några nedslag, och länkar till artikeln där det tar slut i rutan. (Tack Peter för tipset!)

På plats 50 finns Bernie Ecclestone, Chelseafan och Formel 1-tsar som inte hade råd med Arsenal och istället köpte Queens Park Rangers tillsammans med ett par andra miljardärer. På plats 40 finner vi Oasis-sångaren och Manchestersonen Liam Gallagher, som bekänner sin omätliga kärlek till Manchester City från sin lyxlägenhet i norra London, över 30 mil från sina rötter och Old Trafford. På plats 35 hamnar Hugh Grant, snobbig, snutfager men läcker Fulham-supporter som spelat sig själv i alla filmer han varit med i sedan 1438 – lika tråkig och förutsägbar som Fulham under Lawrie Sanchez.

På plats 27 återfinns Bolognasupportern Benito Mussolini; han älskade sin hemmaklubb så mycket att han ”hjälpte” laget till fyra ligatitlar mellan 1925 och 1937. Tom Hanks intar plats 13. Hollywood-skådisen bekände sin kärlek till Aston Villa för att gillade namnet och hade en film att sälja in när han besökte London 2007. ”Det skulle vara en ära om han kom och såg oss spela”, sade Villas manager Martin O’Neill. Håll inte andan! På plats 4, kanske överraskande för många, hittar vi Arsenal-älskaren Nick Hornby. Motivering? Före Fever Pitch kunde man betala en strutsumma för att se sitt lag från ståplats. Efter nämnda bok får man betala £50, sitta bredvid en advokat, och betala £40 i månaden för att få se matcherna på satellitkanal.

And the Winner is... Adolf Hitler, Schalke 04’s främste supporter genom tiderna. Lustigt nog blev laget tyska mästare inte mindre än sex gånger mellan 1933 och 1945. "Att vinna en match", skrev Joseph Goebbels, ”är viktigare för folket än att erövra en stad i öst.” Men han hade å andra sidan aldrig bevittnat ett möte mellan Norwich och Millwall...

timesonline har hela listan!

Den svenska idrottsläran i fokus

Det nya numret av Routledge-tidskriften Phycical Education and Sport Pedagogy bjuder på temasatsning om svensk forskning om skolidrott, Swedish physical education research. Gästredaktörerna, Mikael Quennerstedt och Marie Öhman inleder numret med en introduktion som övergripande behandlar forskningen i Sverige på området. Därefter kommer fem artiklar av några av landets namnkunnigaste idrottspedagogiska forskare. Claes Annerstedt undersöker i Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: a comparative perspective innebörder i skolidrotten i Sverige jämfört med de övriga nordiska länderna.

Därefter följer nestorn inom svensk idrottspedagogik, Lars-Magnus Engström. Hans artikel heter Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age – a 38-year follow-up study, och rapporterar om en uppföljning 2007 av den grupp individer som han följt sedan 1968. Suzanne Lundvall och Jane Meckbach har skrivit artikeln Mind the gap: physical education and health and the frame factor theory as a tool for analysing educational settings med det dubbla syftet att undersöka hur läroplaner realiseras och att pröva Bernsteins klasificeringsbegrepp i det sammanhanget.

Quennerstedt, Öhman, Annerstedt, Engström,
Lundvall, Meckbach, Larsson och Redelius

Marie Öhman och Mikael Quennerstedt bidrar också med en egen artikel, Feel good – be good: subject content and governing processes in physical education, där syftet är att analysera innehållet i ämnet idrott och hälsa genom att identifiera de diskurser som finns inlemmade i praktiken; vidare att visa hur innehållet i ämnet skapas och nyskapas genom olika styrningsprocesser; samt hur dessa styrprocesser i sig övergår i innehåll. Avslutningsvis skriver Håkan Larsson och Karin Redelius om två av de större forskningsprogram om skolämnet idrott och hälsa som genomförts på senare år, i Swedish physical education research questioned – current situation and future directions. Forskningsresultaten indikerar flera svåra utmaningar, såväl praktiska som forskningsmässiga, för utbildningen av idrottslärare.

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det utkommit flera nya tidskriftsnummer.

Journal of Sport and Exercise Psychology Vol 30 No 6 (December 2008)

The Development of Anticipation: A Cross-Sectional Examination of the Practice Experiences Contributing to Skill in Cricket Batting av Juanita Weissensteiner, Bruce Abernethy, Damian Farrow och Sean Müller; The Contribution of Structured Activity and Deliberate Play to the Development of Expert Perceptual and Decision-Making Skill av Jason Berry, Bruce Abernethy och Jean Côté; The Effect of Participation in Gaelic Football on the Development of Irish Professional Soccer Players av Paul R. Ford och A. Mark Williams; Especial Skills: Specificity Embedded Within Generality av Katherine M. Keetch, Timothy D. Lee och Richard A. Schmidt; Explaining Performance in Elite Middle-Aged Runners: Contributions From Age and From Ongoing and Past Training Factors av Bradley W. Young, Nikola Medic, Patricia L. Weir och Janet L. Starkes; How Baseball Players Prepare to Bat: Tactical Knowledge as a Mediator of Expert Performance in Baseball av Sue L. McPherson och Clare MacMahon.


Sociology of Sport Journal Vol 25 No 4 (December 2008)

What’s Queer about (Queer) Sport Sociology Now? av Samantha J. King; Public Consultation and Stadium Developments: Coercion and the Polarization of Debate av Jay Scherer, Michael P. Sam; “Real Fast and Tough”: The Construction of Canadian Hockey Masculinity av Kristi A. Allain; “Thinking Outside of the Box”: Exploring a Conceptual Synthesis for Research in the Area of Athletic Labor Migration av Richard Elliott och Joseph A. Maguire; The Logical Paradox of the Cultural Commodity: Selling an “Authentic” Afro-Brazilian Martial Art in Canada av Janelle Joseph; Female Fandom: Identity, Sexism, and Men’s Professional Football in England av Katharine W. Jones; More Than Just Letting Them Play: Parental Influence on Women’s Lifetime Sport Involvement av Marlene A. Dixon, Stacy M. Warner och Jennifer E. Bruening; Athletic Expenditures and the Academic Mission of American Schools: A Group-Level Analysis av Russell E. Ward, Jr.


Sport in Society Vol 12 No 1 (2009) TEMA: The Making of Sporting Cultures av John Hughson (samtliga artiklar är skrivna av Hughson och saknar abstracts)


The Making of Sporting Cultures: Introduction • Cultural history and the study of sport • The ancient sporting legacy: between myth and spectacle • Science, culture and the sporting body • The working class and the making of sport • The middle class, colonialism and the making of sport • On sporting heroes • The modern city and the making of sport • Sport and history on the ground: documentary and the feature film • The 'global triumph' of sport.


Soccer & Society Vol 10 No 1 (2009) TEMA: Fenced off: The Containment of the World Game in Australia

The beautiful game in Howard's 'Brutopia': football, ethnicity and citizenship in Australia av Chris Hallinan och John Hughson; Getting a ticket to the world party: televising soccer in Australia av David Rowe och Callum Gilmour; Soccer and the politics of identity for young Muslim refugee women in South Australia av Catherine Palmer; Football barriers - Aboriginal under-representation and disconnection from the 'world game' av John Maynard; 'Holding their own': Australian football, British culture and globalization av Stephen Wagg och Tim Crabbe; Sheilas, wogs and metrosexuals: masculinity, ethnicity and Australian soccer av Jessica Carniel; Soccer in the west: the world game in Australia's western periphery av Philip Moore; You have the right to remain violent: power and resistance in the club av Bily Bosevski och Chris Hallinan; Fan perspectives of change in the A-League av Daniel Lock; 'Fencing them in': the A-League, policing and the dilemma of public order av Ian Warren och Roy Hay.


International Journal of the History of Sport Vol 26 No 1 (2009)

The Birth of an International Catholic Federation: a European Matter, 1905-11 av Laurence Munoz; Loves, Suffering and Identification: the Passions of Australian Football League Fans av Matthew Klugman; Ballerinas and Pixies: a Genealogy of the Changing Female Gymnastics Body av Natalie Barker-Ruchti; 'Without the Aid of a Sporting Safety Net?': the Gaelic Athletic Association and the Irish Émigré in San Francisco (1888-c.1938) av Paul Darby; Just for Sport!? Sport, Gambling and Politics in Israel av Moshe Levy och Yair Galily; Crossing the Line: Sport and the Limits of Civil Rights Protest av Simon Henderson.


Journal of Sport & Tourism Vol 14 No 4 (2008)

Relative Importance of Factors Involved in Choosing a Regional Ski Destination: Influence of Consumption Situation and Recreation Specialization av Doyeon Won, Hyejin Bang och David J. Shonk; Profiling Australian Snowsport Injuries: A Snapshot from the Snowy Mountains av Tracey J. Dickson, Tonia Gray, Greg Downey, Jeni Saunders och Cath Newman; Match Day in Cardiff: (Re)imaging and (Re)imagining the Nation av John Harris; Ninth International Symposium for Olympic Research av Helen Curtis.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Efter förra uppdateringens recensionsbonanza orkar vi dessvärre bara med fem nya bokrecensioner. Därmed har vi under 2008 publicerat 139 recensioner, vilket är nytt nordiskt rekord.

Två av forumets skribenter, Håkan Larsson och Jane Meckbach, står bakom en ny bok av intresse för idrottslärarutbildningarna, Idrottsdidaktiska utmaningar (Liber). Charlotte Svendler Nielsen recenserar, och finner att boken är viktig också utanför Sveriges gränser.

Om idrott som ett handtag i livet när allt verkar hopplöst handlar Wheelchair Warrior: Gangs, Disability and Basketball av Melvin Juette och Ronald J. Berger (Temple University Press). Kim Wickman debuterar som recensent i dessa spalter.

Jean Williams har forskat mycket om kvinnor och fotboll, och hennes senaste bok bär syn för sägen. Vi gav A Beautiful Game: International Perspectives on Women’s Football (Berg Publishers) till Hans Bolling, som fann en rad svagheter.

Det svenska herrlandslaget i fotboll spelade sin första landskamp 1908, och hundraåringen har blivit föremål för en festskrift, Blågult: Fotbollslandslaget genom 100 år (Offside). Annika Eliasson har njutit sig igenom boken – och minst på grund av författaren Jesper Högströms språkbehandling.

Det är mycket med fitness nu, på sina håll ges det till och med akadmiska kurser i fitness. Fitness Management: A Comprehensive Resource for Managing and Operating Programs and Facilitites under redaktion av Mike Bates, som recenseras av Kasper Lund Kirkegaard, handlar dock enbart om att driva ett gym.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 578 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Sport på bokmässan

De allra flesta idrottsforskares i särklass vanligaste hjälpmedel är – böcker. Och i första hand, naturligtvis, böcker om idrott i någon form; inte sällan böcker som avrapporterar idrottsforskning. Och sådana finns i övermått, vilket recensionssidorna på detta forum bär spår av. Ett sätt att få en överblick över bokutgivningen i Sverige, och därmed också över utgivningen av idrottsvetenskapligt relevant och intressant litteratur är att besöka den årliga Bok & Bibliotek-mässan i Göteborg.

Mässbesökare vimlar

I år ägde den tjugofjärde mässan rum, så 2009 blir ett märkesår i dess historia (och påpassligt säljer man på hemsidan presentkort med ett besök på mässan den 24–27 september 2009; årets julklapp?). Cirka 800 utställare visar upp sig och sina böcker; för en bokälskare är det en ren fröjd att vandra omkring i mässhallarna. Och hur är det för den idrottsintresserade? Annika Eliasson besökte årets mässa, och berättar om sina intryck och erfarenheter, av vilka den märkligaste var upptäckten av Svenska Polisidrottsförlaget.

Nyheter på forskarlistan

Vi har återigen nöjet att presentera en ny medlem av forumets forskarnätverk.

Antti Laine är doktorand vid Institutionen för idrottsvetenskap, Universitetet i Jyväskylä. Hans huvudinriktning är sport i media, och avhandlingsprojektet utgörs av en komparativ studie av sportjournalistik i svenska och finska kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen respektive Ilta-sanomat och Iltalehti, i samband med OS i Aten och Turin. Han har tidigare presenterat ett paper som berör dessa frågeställningar på Play The Game-konferensen 2007, där han särskilt behandlade hur kvällspressen möter hoten från digitala medier. Avhandlingen beräknas föreligga under 2009/10.


Vill du också vara med på banan? Titta här vad vi vill veta, och skicka informationen till redaktionen!

Idrott och kultur

ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet, arrangerar en nationell forskarkonferens för kulturstudier den 15–17 juni 2009 i Louis De Geer konsert & kongresscenter, Norrköping, på temat Kultur~Natur. Tildetecknet ska stå för ”en dynamiskt böljande förbindelse mellan de två begreppen, och samtidigt uttrycka en frånvarande eller svårformulerad förbindelse”. Var det någon som att tänka på sport i det sammanhanget?

Cardell och Tolvhed

Det gjorde David Cardell, forskarstuderande vid Idrottsvetenskap, Malmö högskola, och han skickade in ett förslag till konferensledningen om en session med rubriken Sport~Cultural Studies. Förslaget accepterades, och därför föreligger nu ett Call for Papers till sportsessionen, som koordineras av Cardell och Helena Tolvhed, Historiska studier, Malmö högskola. Läs CfP här.

Abstracts på 100–150 ord till denna session ska vara David Cardell och Helena Tolvhed tillhanda senast den 9 februari 2009. Ett färdigt paper är som regel på 10–15 sidor.

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

Idrottshistoriska konferenser i Skottland 2009

University of Stirling, mellan Glasgow och Edinburgh i Skottland, är på modet bland konferensarrangörer. Vi berättade nyligen att Sport&EU har beslutat att förlägga sin årliga workshop där i juni 2009; idrottsfilosoferna konfererar i närbelägna Dundee i mars. i mitten av juli kommer hela Stirlingområdet att svämma över av idrottshistoriker. Den 14 juli öppnar ISHPES (international Society for the History of Sport and Physical Education) sin elfte internationella kongress, som i år getts rubriken Sport in History: Promises and Problems. Kongressen avslutas den 18, men redan den 17 inleds brittiska idrottshistorikernas (BSSH) konferens, på samma plats, för att avslutas den 19, som är en söndag.

Man kan tänka om detta på olika sätt. Visst kan det finnas poänger att lägga två stora idrottshistoriska konferenser så att de överlappar temporalt och spatialt; fler kontaktytor, rationella och billiga resor, och säkert andra stordriftsfördelar. Samtidigt är risken stor för sport history overload på individnivå. Det blir i alla fall sex hektiska dagar för den som är beredd att ta för sig av allt som bjuds.

Vi vet inte mycket om BSSH-konferensen ännu, föreningens minst sagt besynnerliga hemsida erbjuder bara ”Detail (sic) to follow”. Däremot är ISHPES-kongressen i högsta grad live, med välfyllda hemsidor och skiss till program. Bakom kongresstemat ligger ett resonemang om idrottens alla förmodade fördelar för alla och envar, och syftet nu är att undersöka i vilken grad idrotten levt upp till dessa pådyvlade eller självpåtagna ambitioner.

Inbjudan att medverka med presentationer vid kongressen begränsas inte till idrottshistoriker; såväl forskare från discipliner som kulturstudier, antropologi, sociologi, ja samhällsvetenskaperna i störtsa allmänhet, uppmanas bidra till att skapa klarhet kring kärnfrågan: Kan idrotten spela en avgörande roll i människors liv.

På hemsidan finns en Abstract Submission Form som kan användas för att lämna in abstracts fram till den 6 mars 2009. Det är gott om tid, med andra ord. Några godsaker som kan locka är dels några av huvudtalarna, Fred Coalter från värduniversitetet, Mike Huggins, University of Cumbria, och Jeffrey Hill, De Montfort University; dels det sociala programmet, som innefattar whiskyprovning och middag på The Famous Grouse (£65), resa till Falkirk Wheel, en fantastisk båthiss som sedan milleniesfiftet ersätter elva slussar, och besök på fotbollsmuseum, golfmuseum eller Stirling Castle. Tjänstgörande redaktör noterar tacksamt att Wallace Monument inte nämns i sammanhanget.

För mer information om ISHPES-kongressen, gå till konferenshemsida. Vi återkommer i januari med information om BSSH-konferensen.

Sportens sociologi i Utrecht

International Sociology of Sport Association, ISSA, har lyckats pricka in sin sjätte världskongress i direkt tidsmässig anslutning till de stora idrottshistoriska konferenserna i Stirling nästa år. Fast en dryg timmes flygresa därifrån, nämligen i Utrecht, Nederländerna, där WJH Mulier Institute, Centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek, står som värd. Institutet grundades 2002 genom att samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga idrottsforskare gick samman. WJH Mulier (1865–1954) kan kallas den holländska organiserade idrottens fader. Bakom det nybildade institutet står universiteten i Amsterdam Groningen, Tilburg och Utrecht.

Konferensen är förlagd hit, till Academiegebouw i Utrecht medeltida centrum

ISSA-konferensen är årets stora begivenhet för världens idrottssociologer. I år är den förlagd till den 15–18 juli, och ett centralt tema är idrottens betydelse i bred (mainstream) nationell och internationell politik – vilket kanske inte ter sig helt självklart utifrån det officiella kongresstemat Sport: Passion, Practice & Profit. Man kanske skulle slängt in ”Politics” mellan ”Practice” och ampersandtecknet. Alltnog, det finns ett stort antal subtemata, och där nämns såväl Policy and governance som Politis. Och därutöver ytterligare 16, till exemple Body: pleasure and pain, Commercialization, Media: visibility, discourse and influence, och Urban development.

Arrangörerna inbjuder nu hugade forskare att inkomma med abstracts för muntliga presentationer som anknyter till något av de angivna subtemata eller kan ingå i ”open paper”-sessioner. Deadline för abstracts är den 7 mars 2009; fyra veckor senare får man besked om man accepterats. Abstracts levereras över internet, instruktioner om det och en del information därutöver finns på konferenshemsidan. Det är dock early days så mycket återstår att tillkännage, till exempel huvudtalarna.

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.

Professor i idrott och biomekanik till NIH
Norges Idrettshøgskole söker en fastanställd professor till Sektionen for fysisk prestasjonsevne, där man gör sällskap med ytterligare fyra professor. Ansökan är utformad på engelska; sökande som inte har norska som modersmål förbinder sig att inom tre år lära sig språket på en på förhand definierad nivå. Ansökan ska vara NIH tillhanda senast den 10 januari 2009. Alla upplysningar om tjänsten och ansökningsförfarandet finns på denna NIH-hemsida.

Visuell idrottshistoria

Mike Huggins och Mike O’Mahony planerar en tvådagarskonferens på temat The Visual Turn in Sports History, som ska äga rum den 13–14 juni 2009 på University of Bristol, närmare bestämt vid Burwalls fortbildningscenter. Idrottshistoriker har tidigare i stor utsträckning sett med ogillande på bilder, medan bildanalytiker varit relativt ointresserade av sport. Nu börjar de två kunna mötas, och ett nytt, intressant forskningsfält har öpnnats. Låter detta intressant? Klicka då här för att se en inbjudan med kontaktuppgifter. Och om du besöker konferensen så får du gärna skriva en *illustrerad* rapport för idrottsforum.org.

Årets julklapp

För soccer moms och motsvarande, i alla fall. Och för välgörare, eftersom detta inte är vilken fotboll som helst:

Nämligen UNICEF-bollen från Adidas, som säljs från Unicefs webbshop för 230 kronor. Väl använda pengar, med tanke på att allt överskott går till världens mindre lyckligt lottade barn. Man kan ge direkt till dessa barn också, kolla in gåvoshopen. Därt finns faktiskt också en fotboll!

Båda dessa förslag förefaller vara attraktiva alternativ till att lägga pengarna på att, i arrangemang av National Sporting Club, äta middag med Storbritanniens olympiska hjältar på Grosvenor House i London den 17 december. Det kostar femtonhundra spänn + moms för en; 42.000 för ett bord för tolv personer, men då ingår en olympier vid bordet!

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Titta in på

idrottsforum.org stöds under 2008 av följande organisationer:

idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #103   |   2008–12–12
eXTReMe Tracker