Uppdatering #102  ::  Publicerad onsdagen den 26 november 2008  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Artikel av Dave Zirin om idrottssociologins möjligheter när sportjournalistiken viker ned sig • Tjugo (20) bokrecensioner: om rådgivning åt atletstudenter, om den idrottspsykologiska forskningens höjdpunkter, om mental träning för ungdom, om svenska tonåringars idrottande, om intervention med fysisk aktivitet, om ungdomsutveckling genom idrott, om barn- och ungdomsfetma, om mannens krig mot fetman, om fysisk aktivitet för hälsa, om cyklism och samhälle, om kvinnor och fotboll i Europa, om fotbollssupportrar i alla länder, om Lennart Johansson, om 1001 fotbollsminnen, om Roger Bannister och drömmilen, om idrott och PR, om idrott i Kina, om mätning av fysisk aktivitet, om idrott och religion, om komparativ idrottsforskning • Jonny Hjelm besöker Malmö högskola • Konferens om event management i Österrike • Filmspalten: Peter Dahlén om Rollerball • Danska idrottsarkitekter får prestigefyllt pris • Tre disputationer inom idrottsforskning och idrottsvetenskap: Cyprian Ngilisho Maro, Thomas Elbenhardt Jensen, Lis Kjønniksen • Det amerikanska sportmagasinet Play • Årets sista idrottshistoriska seminarium i Stockholm • Lediga platser: Forskningsassistent/doktorand till IFI/København, professor i biomekanik till Oslo, førsteamanuensis i simning till Oslo, enhetschef för prestationssektionen på NIH • Annette Bischoff, Høgskolen i Telemark, ny på forskarlistan • Redaktionell kommentar • Tidskriftsnytt • Nya konferenser i konferenskalendariet
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
Hjelm till Malmö

Jonny Hjelm, historiker och professor från Umeå och en av landets ledande experter på kvinnofotboll gästar Malmö högskola och dess enhet Idrottsvetenskap måndagen den 1 och tisdagen den 2 december. På måndagen håller han ett seminarium kring sin ansökan till Vetenskapsrådet för ett projekt med titeln Idrottens tävlingsfostran. Ideologi, retorik och praktik 1965-2005, klockan 13.15–15.00 i rum B 131. På tisdagen ger han en föreläsning utifrån sin bok om kvinnofotboll, Amasoner på planen. Också tisdagens föreläsning äger rum 13.15–15.00, men i lokal A 426. Båda evenemangen är öppna och genomförs i Lärarutbildningens hus Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Event Management i Österrike

När Österrike delade arrangerande av FIFA EURO2008 med Schweiz så var det ett av de största idrottsevenemangen i landets historia. Framöver väntar Linz 2008 – Europas kulturhuvudstad, handbolls-EM 2010 och VM i alpin skidsport 2013.

Kufstein Congress on Sports and Culture (KCSC), som äger rum den 14-16 maj 2009 på temat Sustainable Event Management – Lessons Learnt & Prospects har som centralt fokus att utveckla en dialog mellan teoretiker och praktiker kring frågan om hur man arrangerar hållbara evenemang. Internationella storheter i området kommer att diskutera förutsättningarna för att arrangera framgångsrika storevenemang, liksom vad som i sådana sammanhang krävs i form av strategisk planering.

Konferensvärd är University of Applied Sciences, Kufstein, Tyrol/Austria, ett internationellt och mångkulturellt utbildningscentrum. Konferensen inleds i Kufstein den 14 och pågår där också nästa dag, för att på tredje dagen flytta över till Linz. Arrangörerna inbjuder nu forskare på området att inkomma med abstracts för teoretiskt och empiriskt baserade papers. En presentation förväntas ta 20 minuter. Officiellt konferensspråk är engelska. Abstracts (max en A4-sida i MS Word) ska vara Sebastian Kaiser tillhanda senast den 31 januari 2009.

Det finns en konferenshemsida men den är än så länge ganska blygsam.

International Association of Sports Law (IASL) håller sin årliga konferens den 27–29 november 2008 i Aten, Grekland. Deadline för abstracts är dessvärre passerad, men man kan ju alltid lyssna på andras papers. För mer information, gå till konferenshemsidan.

Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport träffas i år på Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, det vill säga Lärarhögskolan därstädes, den 27–30 november 2008. Här ska diskuteras forskningen kring genus, kvinnor och sport med historiskt, sociologiskt och pedagogiskt fokus. Deadline för abstracts är nu passerad. Läs hela Call for Papers här.

Idrott och ras i Sydney Till minnet av Jack Johnsons seger över Tommy Burns i Sydney för 100 år sedan, arrangeras konferensen Sport, Race and Ethnicity: Building a Global Understanding för att utröna hur föreställningar om ”ras” och etnicitet format internationell idrott. Konferensen äger rum mellan den 30 november och 2 december 2008. Deadline för abstracts är dessvärre passerad- Besök den fullmatade och väl illustrerade konferenshemsidan.

Svensk Förening för Sport Management (SFSM) anordnar en ”workshop/konferens” på temat Sport Management som akademiskt utbildningsområde – innehåll och avgränsningar. Det hela äger rum onsdagen den 10 december på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Den som är intresserad får skriva en rad till PG Fahlstrom och meddela det!

NY Etniska minoritetsdrenge i elitefodbold är temat för ett seminarium vid Institut for Idræt, Aarhus universitet den 18 december 2008. De tre huvudtalarna är Tomas Peterson, Jesper Fundberg och Torbjörn Andersson, samtliga från forumets hemmainstitution Idrottsvetenskap, Malmö högskola. Inleder och avslutar seminariet gör Sine Agergaard, och därutöver medverkar också kommunikationsrådgivaren Danek Olsen och studielektorn Jan Kahr Sørensen. Allt du behöver veta för att kunna anmäla dig och delta i seminariet finns i denna inbjudan.

NY Fotball Supporters & Public Order Management är namnet på en internationell konferens som anordnas av Institut for Idræt i Århus den 22–23 januari 2009. Konferensen organiseras kring tre temata: Safety & Security at Football Stadia, Policing Football Supporters: Tactics, Intelligence & Dialogue, samt Legislation and Fan Involvement. Bland talarna märks Bryan Drew, från den brittiska polisens fotbollsenhet, David Bohannon från brittiska inrikesdepartement, Kenny Scott från Glasgow Rangers hemmaarena, samt Clifford Stott, gästprofessor i Aarhus från University of Liverpool. Läs mer på konferenshemsidan om hur man anmäler sig och andra detaljer kring arrangemanget.

Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Bosöns Idrottsfolkhögskola samarrangerar Breddidrottsforum, och tema för 2009 års forum, som äger rum den 6–7 februari, är Idrott hela livet. Temat ska ses om en praktisk tillämpning av ett beslut som fattades av riksidrottsmötet 2007, att idrottsrörelsen ska arbeta för att fler ska idrotta högre upp i åldrarna, och det är den utmaningen som ska diskuteras på Breddidrottsforum. En stor del av programmet upptas av workshoppar och paneldiskussioner, och inledningsföreläsningen, Hur skapa idrott hela livet? ges av Josef Fahlén, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Alla detaljer om konferensen och hur man anmäler sig finns att läsa i en elektronisk broschyr som kan laddas ned härifrån.

Idrott, sexualitet och kultur. På detta tema hålls en konferens den 18–20 mars 2009, på Ithaca College, Ithaca, New York. Forskare, forskarstuderande, studenter, politiker, aktivister och idrottsfolk är välkomna att bidra med papers som behandlar olika aspekter av heterosexism och hbt-fobier inom idrotten. Keynote-talare är basketstjärnan och hbt-aktivisten John Amaechi Deadline för bidrag var redan den 15 september. Besök gärna konferenshemsidan.

NY Den franske historikern Pierre Nora har utvecklat ett teoretiskt ramverk för att kartlägga, analysera och skapa förståelse för platser förknippade med minnen, lieux de mémoire. Japanska aspekter på detta behandlas på ett internationellt symposium, Remembering the Glory Days of the Nation: Sport as lieu de mémoire in Japan, den 18–20 mars 2009 på Royal Belgium Academy of Science, Bryssel. För att få till stånd en fruktbar diskussion om hur det teoretiska ramverket runt lieu de mémoire fungerar har man inviterat en rad ledande forskare inom antropologi, idrottssociologi, idrottshistoria och Japanstudier. Keynote speaker är Gertrud Pfister. Deadline för abstracts är satt till den 31 december 2008. Mer om de olika hållpunkterna, och alla andra aspekter av konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan.

British Philosophy of Sport Association (BPSA) har förlagt sin sjätte ärskonferens till University of Abertay, Dundee, Skottland. Konferenslokal är historiska Dudhope Castle från 1300-talet. Konferensen äger rum mellan den 26 och 28 mars 2009 och BPSA inbjuder idrottsfilosofer världen runt att inkomma med abstracts från alla tänkbara idrottsfilosofiska områden och från alla relevanta teoretiska utgångspunkter. Man vill gärna ha in abstracts på 350–500 ord senast den 12 december 2008, och de ska skickas till föreningens vice ordförande Andrew Edgar. Accepterade papers kan sedan komma ifråga för införande i föreningens tidskift, Sport, Ethics and Philosophy. Bland mycket annat framhåller man konferensslottets närhet till golfbanor, bland annat St. Andrews, och till ett antal whiskeybrännerier. Och på programmet finns faktiskt både golf och whiskeyprovning. Detta låter inte dumt. Gå till konferenshemsidan och lär mer!

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. CfP, som finns att läsa här har ingen uppgift om arrangerande organisation; ytterligare information utlovas till den 1 juli, men det löftet har inte hållits.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Kontakta Dexter Davis för mer information.

PSA Sport and Politics Group, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida.

College Sport Research Institute (CSRI) vid University of North Carolina @ Chapel Hill inbjuder till medverkan vid den andra årliga Scholarly Conference on College Sport, som hålls på Campus i Chapel Hill den 15–18 april 2009. Konferensens mål är att ”[p]rovide students, scholars, and college-sport practitioners with a public forum to discuss relevant and timely intercollegiate-athletics issues”. Man vill ha 400-800-ords abstracts senast den 16 januari 2009. Abstracts kommer att granskas i en anonym referentgranskningsprocess. För mer information, besök CSRI och konferenshemsidan.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är den 1 december 2008. Läs igenom alla guidelines noga, de är alla utlagda på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här (och, i skrivande stund, faktiskt ingen annan plats på hela internet). Deadline för abstracts är den 20 februari 2009. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

NY International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är den 22 januari 2009. Läs mer på hemsida.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Man vill få in abstracts så tidigt som möjligt, dock senast den 12 januari 2009. Om hur abstracts ska vara utformade, och om alla andra redan nu kända detaljer om konferensen, kan man läsa på konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Något Call for Papers finns inte, men väl en tidsplan. Deadline för abstracts är dock passerad. Senast den 30 november måste man anmäla sig för att få den lägre avgiften (359 € för medlemmar). Den som avser att presentera ett paper måste anmäla sig senast den 30 januari. Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferensemsidan för ytterligare information.

NYTT DATUM Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Papers ska vara Dave McArdle tillhanda senast den 31 mars 2009.

The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Detta blev känt för ett par veckor sedan, och närmare information ska komma. Besök gärna SLAs hemsida.

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

Idrottssociologin måste in i spelet


Fyra amerikanska idrottsforskare som får Dave Zirins tumme upp: Ben Carrington, Assistant Professor i sociologi vid University of Texas och Visiting Research Fellow vid Carnegie Faculty of Sport and Education, Leeds Metropolitan University; CL Cole, idrottssociolog och professor vid University of Illinois at Urbana-Champaign; Grant Farred, professor vid Cornell University, Ithaca, NY; och Mary Jo Kane, professor vid School of Kinesiology och ledare för Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport, University of Minnesota.

Ett slags generellt tema för texterna på idrottsforum.org är idrott i förändring; det är ju faktiskt en av samhällsforskningens viktigaste uppgifter, detta att spåra och förstå förändring i vår egen tid utifrån kunskap om det förflutna och teorier om utveckling. Vi påtalar i sådana sammanhang, gärna i svepande ordalag, de mer övergripande förändringstendenserna i vår tid – kommersialisering, professionalisering, globalisering, medialisering. Dessa tendenser är obestridliga och obestridda – även om uppfattningarna är delade om i vilken mån utvecklingen är till fördel för sporten i stort och i smått. För vad är det som ryms bakom de stora orden? Hur yttrar sig förändringarna i sportens vardagsverklighet? Om detta kan man också läsa på forumet; sammantaget visar texterna på forumet – såväl våra egna artiklar som våra texter om andras arbeten – bokrecensionerna – ganska väl hur idrottens vardag förvandlas. Men i vilken utsträckning bidrar sportjournalistiken till dessa ådagalägganden? Och hur kan idrottssociologin bidra?

Kris! Detta är Dave Zirins diagnos på situationen inom framför allt amerikansk sport och den amerikanska sportjournalistiken. Zirin, kritisk och kontroversiell amerikansk sportskribent, spårar en begynnande oro bland sportsupportrar över utvecklingen på den amerikanska sportscenen, när det gäller konsekvenser av förändringarna på makroplanet: medias och marknadskrafternas ökade makt, orimliga löner för toppatleterna, svindlerier av offentliga medel vid arenabyggen, ohämmad patriotism, nedlåtande sexism. Samtidigt har sportjournalistiken sänkt ribban, och ersatt kritisk granskning och analys med rent kommenterande texter. Här finns ett tomrum att fylla, och, menar Zirin, en verklig chans för idrottssociologin att skapa sig ett utrymme i den idrottsliga offentligheten, att göra sociologin relevant för sporten och dess supportrar. Men, konstaterar han irriterat, alltför många sportsociologer bekymrar sig mer om citeringar och annan bibliometriskt mätbar output. Dock finns några bemärkta undantag, och Zirin har intervjuat en del av dem för sin artikel Calling Sports Sociology Off the Bench, som ursprungligen publicerades i Contexts Magazine och som här återges med välvilligt tillstånd av författaren.
Hör Dave Zirin presentera sin sportkrönika Edge of Sports:


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundraandra uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 12 december 2008. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artikel, Jpnas Lindkvists om Annika Sörenstam i svensk press, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 217 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 190 nordiska idrottsforskare, en ny i denna uppdatering. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Forumets omröstning från förra uppdateringen, om vilka delar av idrottsforum.org som är mest attraktiva, är härmed avslutad, och jag vill rikta ett personligt, varmt, och djupt känt tack till de trettioen (33) surfare – av cirka 2.500 som besökte sidan så länge omröstningen pågick – för att de tog sig den tid som erfordrades för att svara på frågan (cirka 10 sekunder). Det högintressanta, men lågrepresentativa, resultatet är att 34 procent läser helst artiklarna, 13 procent recensionerna, lika stor andel featuretexterna, och 16% löpsedeln, medan 22 % läser ALLT! (Dessutom råkade någon komma till löpet av misstag, och såg sig nödsakad att svara att han/hon inte läser någonting alls.) Vi ger dock inte upp den här nya konsultationsstrategin, utan återkommer redan i julnumret med en ny enkät.

Kjell E. Eriksson
Redaktör

SPORTFILMEN VII:
Dystopiskt om idrottens framtidUnder ett antal uppdateringar framöver kommer Peter Dahlén att presentera spelfilmer som handlar om idrott.

Peter Dahlén disputerade 1999 vid Göteborgs universitet på en avhandling om den svenska radiosportens historia. Idag är han en av Nordens ledande mediesportforskare, och är verksam som førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- och medievitenskap, Universitetet i Bergen, och är därtill Professor II vid Norges Idrettshøgskole, NIH. Hans senaste bok är Sport och medier: En introduktion (IJ-forlaget).

Peter Dahléns samling av sportfilmer är nästan lika stor som hans intresse för den genren inom populärunderhållningen, och vi kan utlova en spännande serie sportfilmspresentationer framöver.

I sportfilmen Rollerball från 1975 målar regissören Norman Jewison tillsammans med William Harrison, som skrev såväl originalmanus som filmmanus, upp en svart bild av samhällets och idrottens framtid. 2018 finns inte längre nationalstater, utan världen är uppdelad i sju samhällssektorer som var och en styrs av ett företag. Demokrati existerar inte ens på papperet. Dessutom – och här blir det riktigt otäckt – det finns bara en enda idrott i hela världen, nämlgen dödssporten Rollerball. Rollerball är en sammansmältning av amerikansk fotboll, basketboll, ishockey, motorcykelracing och roller skating, och ur denna oförmodade melting pot har filmskaparna extraherat idrottsvåld i dess mest extrema uttrycksformer. Som så många science fiction-filmer, särskilt från den eran, är detta måttligt förklädd samhällskritik, och dessutom ohöljd idrottskritik. Man behöver inte ha sett filmen för att efter läsningen av Peter Dahléns sportfilmsspalt känna rysningar vid tanken på en rad olika företeelser inom den samtida idrotten.

Läs Peter Dahléns sjunde filmspalt här

Kolla in Rollerball-trailern:

Danska idrottsarkitekter prisade

I Danmark har man, som ett led i regeringens arkitekturpolitik, instiftat ett pris för bästa idrottsarkitektur. ”Prisen skal bidrage til at sætte fokus på nytænkning og kvalitet indenfor idrætsbyggeri og på den væsentlige rolle, som arkitekterne spiller for vores fysiske omgivelser", säger kulturminister Carina Christensen. Vinnare i år är BBK Arkitekter i København, som har en imponerande meritlista med färdiga eller projekterade byggnader för idrottsutövning av olika slag.

BBK Arkitekter vann förstapriset i arkitekttävlingen om en ny fotbollshall i Ballerup.

Kulturministern var dessvärre förhindrad att som planerat vara prisutdelare. Istället var det ordföranden i Akademisk Arkitektforening, Rikke Krogh, som onsdagen den 12 november hade nöjet att överräcka resebidraget på DKK 80.000, och att läsa upp juryns motivering:

BBP Arkitekter har vist, at man ikke behøver at tage udgangspunkt i det industrialiserede standardbyggeri som gennem årene har været udgangspunkt for alt for meget idrætsbyggeri. Gennem udfordrende planløsninger og rumforløb har BBP Arkitekter medvirket til, at der er skabt en stigende forståelse for, at arkitekturen spiller en afgørende rolle, hvis idrætten skal udvikle sig til glæde for fremtidens idrætsbrugere

idrottsforum.org vill härmed framföra sina hjärtligaste lyckönskningar till BBK Arkitekter, och vi understryka gärna hur viktigt det är att idrottsanläggningar och hallar får en utformning som är både funktionell – och i det sammanhanget tillvaratar de senaste rönen inom såväl teknik som miljpsykologi – och estetiskt tilltalande. Någon motsvarighet till danska Lokale- og Anlægsfonden, en av organisationerna bakom priset, finns inte i Sverige, och ett pris för något så trivialt som att utforma en idrottshall, det kan man inte tänka sig här. Tyvärr.

Disputationer
Cyprian Ngilisho Maro

Den 3 december disputerar Cyprian Ngilisho Maro från Tanzania i idrottspsykologi vid Norges Idrettshøgskole (NIH), Seksjonen for Coaching og Psykologi. Hans avhandling heter Using Sport to Promote HIV/AIDS Education for at-risk Youths: An intervention using Peer Coaches. Huvudhandledare har varit Glyn C. Roberts. Bedømmelseskommiten utgörs av professor Kari Fasting, NIH (ordförande), professor Steve Danish, Virginia Commenwealth University (förste opponent), och professor Howard Hall, York St John University (andre opponent).

Avhandlingen studerar effekten av en utbildningsintervention vars syfte var att öka medvetenheten om HIV och Aids bland vissa riskgrupper med ungdomar i Dar es Salaam. Huvudsyftet med avhandlingen är att undersöka hur effektiva den här typen av EMIMA-projekt egentligen är för att begränsa spridningen av AIDS. Ett sekundärt syfte var att värdera effekterna av en motivationsstrategi för att förstärka inlärningseffekten.

Disputationen äger rum mellan 13.00 och 16.00, och föregås av en prøveforelesning, 10.15–11.00, på temat ”Life skills: What are they, how are they developed, and how might sport and physical activity be a vehicle for enhancing learning?”. Läs mer här

Thomas Elbenhardt Jensen vid Institut for Idræt (IFI), Københavns Universitet, försvarar sin doktorsavhandling Importance of candidate signalling proteins to contraction-stimulated glucose uptake fredagen den 12 december klockan 14.00. Disputationen äger rum i Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, København. Bedømmelsesudvalget utgörs av professor Grahame Hardie, Wellcome Trust Biocentre, Dundee University, UK, professor Sten Lund, Aarhus Universitetshospital, och professor Jens Bo Nielsen , IFI (ordförande). Handledare har professor Erik A. Richter, IFI varit. Läs mer här


Lise Kjønniksen
Den 25 november disputerade högskolelektor Lis Kjønniksen vid Högskolen i Telemark på en avhandling som studerar hur fysisk aktivitet i unga år påverkar graden av fysisk aktivitet i vuxen ålder. Avhandlingen, som läggs fram vid Psykologiska fakulteten, Universitetet i Bergen, har fått namnet The Association Between Adolescent Experiences of Physical Activity and Leisure-time Physical Activity in Adulthood: A 10-year Longitudinal Study. Avhandlingen baseras således på en longtudinell studie, av 924 undomar som har svarat på enkäter under tio års tid, från de var 13 (1990) till de fyllt 23 år (2000).

Undersökningen fann betydande individuell variation, men vissa generella tendenser kunde noteras. De flesta aktiviteter minskade i frekvens under perioden fram till 19-årsåldern, varefter de planade ut. Pojkarnas aktivitetsnivå minskade mest, medan de aktiviteter som minskade minst var friluftsliv och styrketräning. Man får hoppas att undersökningen fortsätter. Tio år är kort tid i sådana här sammanhang, och 23 år är ingen plder på en vuxen. Det finns en rad studier på det här området, men ändå saknas tydliga besked om huruvida det hjälper vuxnas aktivitetsnivå att ha varit aktiva i ungdomen. Läs mer här

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det utkommit flera nya tidskriftsnummer.

International Journal of the History of Sport Vol 25 No 14 (2008) TEMA Olympic Legacies: Intended and Unintended - Political, Cultural, Economic, Educational

Prologue: Guarantees of Global Goodwill: Post-Olympic Legacies - Too Many Limping White Elephants? av J. A. Mangan; Olympic Environmental Concerns as a Legacy of the Winter Games av Jean-Loup Chappelet; The Albertville Winter Olympics: Unexpected Legacies - Failed Expectations for Regional Economic Development av Thierry Terret; Maximizing Olympic Impacts by Building Up Legacies av Chris Gratton och Holger Preuss; The Seoul Olympics: Economic Miracle Meets the World av Brian Bridges; The Sydney Olympics: Striving for Legacies - Overcoming Short-Term Disappointments and Long-Term Deficiencies av Kristine Toohey; The Athens Olympics: Optimistic Legacies - Post-Olympic Assets and the Struggle for their Realization av Penelope Kissoudi;Los Angeles is the Olympic City: Legacies of the 1932 and 1984 Olympic Games av Mark Dyreson och Matthew Llewellyn; Beijing Olympics Legacies: Certain Intentions and Certain and Uncertain Outcomes av Dong Jinxia och J. A. Mangan; Olympic Legacies in the IOC's 'Celebrate Humanity' Campaign: Ancient or Modern? av Joseph Maguire, Sarah Barnard, Katie Butler och Peter Golding; 'Legacy' as Managerial/Magical Discourse in Contemporary Olympic Affairs av John J. MacAloon; The Regeneration Games: Commodities, Gifts and the Economics of London 2012 av Iain Macrury och Gavin Poynter; A Sustainable Sports Legacy: Creating a Link between the London Olympics and Sports Participation av Vassil Girginov och Laura Hills; Epilogue: Athletic Clashes of Civilizations or Bridges Over Cultural Divisions? The Olympic Games as Legacies and the Legacies of the Olympic Games av Mark Dyreson.

International Journal of Sport Communication Vol 1 No 4 (2008)

Sport Sponsorship, Internal Communications, and Human Resource Management: An Exploratory Assessment of Potential Future Research av Lilian Pichot, Gary Tribou och Norm O'Reilly; Sport Communication Education in China: An Analysis of the Growth and Status of Academic Study Related to Sport Media av Huan Yu Xiao och Andrea N. Eagleman; Demographics and Usage Profiles of Users of College Sport Message Boards av Galen Clavio; Public Perceptions of Steroid Use in Sport: Contextualizing Communication Efforts av Amy B. Becker av Dietram A. Scheufele; For the Cinderella of the New South, the Shoe Just Didn’t Fit: The “Most Exceptional” Games of 1996 av Nancy Rivenburgh; Basketball and Cultural Representations in the Media: An Analysis of the French Sport Magazine Maxi Basket av Christian Vivier, Brice Monier, Lois Rose.

Journal of Clinical Sport Psychology Vol 2 No 4 (2008)

Worries and Fears Associated With Competitive Gymnastics av Scott B. Martin, Christy M. Polster, Allen W. Jackson, Christy A. Greenleaf och Gretchen M. Jones; Motives for Participation and Importance of Social Support for Athletes With Physical Disabilities av Scott R. Swanson, Tom Colwell och Yushan Zhao; Understanding the Adaptation Strategies of Canadian Olympic Athletes Using Archival Data av Robert J. Schinke, Randy C. Battochio, Nicole G. Dubuc, Shawn Swords, Gord Apolloni och Gershon Tenenbaum; The Disconnected Values Model: Intervention Strategies for Exercise Behavior Change av Mark H. Anshel; Alcohol Use and Exercise Dependence: Co-Occurring Behaviors Among College Students? av Jessica L. Martin, Matthew P. Martens, Holly F. Serrao och Tracey L. Rocha.

Journal of Sports Economics Vol 9 No 6 (2008)

Determining Economic Contributions in a Recreational Industry: An Application to Colorado's Golf Industry av Philip Watson, Steve Davies och Dawn Thilmany; Does Television Crowd Out Spectators?: New Evidence From the Scottish Premier League av Grant Allan och Graeme Roy; An Examination of NBA MVP Voting Behavior: Does Race Matter? av B. Jay Coleman, J. Michael DuMond och Allen K. Lynch; Assessing the Economic Impact of College Football Games on Local Economies av Robert A. Baade, Robert W. Baumann och Victor A. Matheson; Skills, Performance, and Earnings in the Tournament Compensation Model: Evidence From PGA Tour Microdata av Stephen Shmanske; Differences in the Success of NFL Coaches by Race: A Different Perspective av Keith D. Malone, Jim F. Couch och J. Douglas Barrett.

International Review for the Sociology of Sport Vol 43 No 3 (2008)

The Establishment of the World Anti-Doping Agency: A Study of the Management of Organizational Change and Unplanned Outcomes av Dag Vidar Hanstad, Andy Smith och Ivan Waddington; Athletic Career Termination Model in the Czech Republic: A Qualitative Exploration av Jiri Kadlcik och Libor Flemr; The Use of Anabolic Steroids and Other Prohibited Substances By Gym Enthusiasts in Cyprus av Nicos L. Kartakoullis, Constantinos Phellas, Stavros Pouloukas, Michael Petrou och Christina Loizou; The Politics of Sport Diplomacy and Reunification in Divided Korea: One Nation, Two Countries and Three Flags av Udo Merkel; Resistance to Technological Innovation in Elite Sport av Patrick Trabal.

London Journal of Tourism, Sport and Creative Industries Vol 1 No 2 (2008)

Editorial
Research Papers: Enhancing the Experience: Creating Service Opportunities Using Mobile Phone Technology in Museums av Margee Hume och Gillian Sullivan Mort; Overcoming Obstacles of Accommodation Shortage in Preparation for the ICC Cricket World Cup 2007: Community Attitude To Barbados’ Alternative Accommodation Initiative av Cristina Jönsson.
Case Studies
The Benefits of Using Student Volunteers for Small Businesses in the Event Industry: The Use of Student Volunteers at Concert Live av Nicole Ferdinand
Works-In-Progress.
‘Building Stories’ av Jonathan Karkut och Julie Scott.
Discussion Papers
The Use of Social Networking within the Sport and Exercise Sciences av James T. Beale; The Development of Limited Overs Cricket: London’s Loss Of Power av Paul Kitchin.


Elsevier tar över utgivningen av SMR

Sport Management Review (SMR), som är den officiella tidskriften för Sport Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ), kommer från och med 2009 att publiceras fyra gånger om året av Elsevier, och det nya omslaget (till höger) kommer att finnas på det första numret 2009, Vol 12 No 1. Med Elsevier kommer många av de fördelar som ett stort förlag kan erbjuda både redaktionen och författare. Detta meddelar redaktören, Graham Cuskelly, Griffiths University, QLD, som också hälsar att man välkomnar bidrag utifrån originalforskning, teoriutveckling, och case studies. Klicka på tidskriften för att komma till dess hemsida.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Avslutningsvis bjuder vi på en liten film där fotbollsekvilibrism möter fotbollshuliganism. Äkta vara eller bluff? Döm själv...
Recenserade böcker

Den här uppdateringen bjuder på inte mindre än 20 nya bokrecensioner. Håll till godo!

Unga idrottare världen runt drömmer om ett idrottsstipendium från ett amerikanskt college. Hur man rådger sådana atletstudenter behandlas ur ett idrottspsykologiskt perspektiv i Counseling College Student-Athletes: Issues and Interventions (FIT) sammanställd av Edward F. Etzel, A. P. Ferrante och James W. Pinkney. Recenserar gör Sverker Bengtsson.

Den bästa forskningen i idrottspsykologi skärskådas i Key Studies in Sport and Exercise Psychology (McGraw Hill). Författarna, David Lavallee, Jean Williams och Marc Jones, har ställt samman och analyserat och följt upp den viktigaste forskningen. Erwin Apitzsch har läst boken.

I takt med att elitsatsningar börjar i allt yngre år ökar behovet av kunskaper om mental träning för ungdomar. Mental träning för unga idrottare (Rabén & Sjögren) är skriven med det i sikte och av en som kan de här sakerna – Christian Augustsson. Recensenten kan också de här sakerna – Johan Fallby.

Ungdomars idrottande behandlas också i Bengt Larssons avhandling Ungdomarna och idrotten: Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet). Mera specifikt handlar det om 16-åringar. Anders Östnäs extraopponerar.

Suzanne Lundvall har läst – och imponerats av – en bok med handgripliga råd för att få barn och ungdom i rörelse. Bakom Physical Activity Interventions in Children and Adolescents (Human Kinetics) står Dianne S. Ward, Ruth P. Saunders och Russell R. Pate, och boken rekommenderas varmt.

Betydligt mindre imponerad och inte alls entusiastisk var Kristin Fransson efter läsningen av den lilla antologin Sports-Based Youth Development, sammanställd av Daniel F. Perkins och Suzanne Le Menestrel (Jossey-Bass). Moraliserande parat med unken ungdomssyn.

En aspekt av barns idrottande och annat utövande av fysisk aktivitet är behov som skapas av den galopperande fetmaepidemin. Dessa frågor behandlas i antologin Children, Obesity and Exercise: Prevention, Treatment and Management of Childhood and Adolescent Obesity (Routledge). Redaktörer är Andrew P. Hills, Neil A. King och Nuala M. Byrne, och recenserar gör Örjan Ekblom.

En helt annan aspekt av problematiken med fetma diskuteras av Lee F. Monaghan i boken Men and the War on Obesity: A Sociological Study (Routledge). Monaghan problematiserar invanda föreställningar och talar om fetmafobin som ett resultat av hälsohysteri. Inge Kryger Pedersen nickar instämmande.

Men fysisk aktivitet är nära nog nödvändig för ett gott och hälsosamt liv oavsett om man är överviktig eller ej. Därför kan böcker som antologin Sport and Physical Activity: The Role of Health Promotion, sammanställd av Jacqueline Merchant, Barbara L. Griffin och Anne Charnock (Palgrave Macmillan) ges ut trots att de, enligt Jørn Hansen, mest innehåller gammal skåpmat.

Och att fysisk aktivitet kan vara många saker, och inte bara till exempel långtråkig långjoggning, framgår av en annan antologi, Cycling and Society (Ashgate), sammanställd av Dave Horton, Paul Rosen och Peter Cox. Peter Schantz recenserar och anar en ny vår för cyklismforskningen.

Det hade varit en konstig recensions-bonanza om det inte också fanns med några böcker som berör fotboll. Jonny Hjelm fick en bok om kvinnofotboll i Europa, Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experiences (Meyer & Meyer Sport), sammanställd av Jonathan Magee, Jayne Caudwell, Katie Liston och Sheila Scraton. Europa rediucerades till fyra länder, men annars var det bra.

Fotbollens supportrar är en viktig del av spelet, och som forskningsobjekt erbjuder fansen rika och varierade ansatser. Den globala ansatsen vädras i Football Fans Around the World: From Supporters to Fanatics (Routledge), sammanställd av Sean Brown. Arve Hjelseth recenserar, och går grundligt till väga.

Fotbollens historia är också dess ledare, tänkte Hans Bolling och bad att få recensera I fotbollens tjänst av Lennart Johansson och Ken Olofsson (Albert Bonniers Förlag). Men det var mindre fotbollshistoria som han bjöds, och desto mer namedropping.

En riktig högtidsstund av fotbollsnostalgi bjöd vi Frank Östergren på när vi bad honom recensera 1001 fotbollsminnen (Albert Bonniers Förlag) av Sam Pilger, Leo Moynihan, Louis Massarella, Robert Lodge, Mike Hooley, Bronagh Woods och Rob Wightman, alla rutinerade brittiska fotbollsskribenter.

Och på tal om nostalgi så fanns det sådant i överflöd för några år sedan när britterna firade 50-årsminnet av the four-minute mile, det vill säga Roger Bannisters kortlivade världsrekort på en engelsk mile, 3-59,4. Om varierande aspekter på detta hjältedåd handlar The Four-Minute Mile: Historical and Cultural Interpretations of a Sporting Barrier under redaktion av John Bale och P. David Howe (Routledge). Mats Greiff är inte nöjd.

Bannister visade sig för övrigt vara en skicklig PR-man, och gjorde stora pengar på sitt rekordlopp, amatör som han var. Om konsten att förmedla idrottens reklamvärde handlar Sports Publicity: A Practical Approach (Elsevier Butterworth-Heinemann) av Joe Favorito. Marit Nybelius är mycket imponerad av hans handgripliga råd och framgångsrika strategier.

Det är väl rimligt att beskriva de olympiska sommarspelen i Beijing i år som en stor PR-framgång för Kina. Forumet slog på stort i sommaruppdateringen, och fortfarande droppar det in en och annan OS-bok, nu senast Olympic Dreams: China and Sports, 1895–2008 av Guoqi Xu (Harvard University Press). Daniel Arvidsson förvånas över den nedlåtande tonen gentemot Kina.

Om idrott och fysisk aktivitet och mätning av olika fysiologiska händelser i samband därmed har Philip A. Bishop skrivit en bok: Measurement and Evaluation in Physical Activity Applications: Exercise Science, Physical Education, Coaching, Athletic Training, Health (Holcomb Hathaway). Den recenseras av hans gamle student Torsten Buhre.

Idrott och religion har en lång gemensam och delvis tynande historia, för att på senare år åter aktualiseras i takt med att kyrkan söker stärka sin relevans i det moderna samhället. Ett uttryck är boken Playing with God: Religion and Modern Sport (Harvard University Press) av William J. Baker. Dagmar Dahl har läst boken.

Vi avslutar med uppdateringens tunga, teoretiska bok, Transnational and Comparative Research in Sport: Globalisation, Governance and Sport Policy av Ian Henry och medarbetare vid School of Sport and Exercise Science, Loughborough University, vari författarna argumenterar, och enligt Hallgeir Gammelsæter framgångsrikt, för en vidgad användning av den komparativa ansatsen i idrottsvetenskaplig forskning.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 573 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

Nyheter på forskarlistan

Vi har återigen nöjet att presentera en ny medlem av forumets forskarnätverk.

Annette Bischoff är anställd som högskolelektor i friluftskunskap vid Institutt for idretts- og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark, och genomför samtidigt sin forskarutbildning knuten till Senter for kultur- og idrettsstudiar. Annettes avhandlingsprojekt heter På stier mellom landskap og landskaping: En analyse av turstiens fenomenologi, och handlar om hur den enskilde i mötet med den tillrättalagda naturen i form av särskilda vandringsstråk skapar sin förståelse av naturen i förhållande till sina kulturella meningssystem. Annette Bischoff är född 1962 och har undervisat i bland annat friluftspedagogik och friluftsliv sedan 1993. Hon intresserar sig också för ungdomars friluftsupplevelser samt skillnader mellan mäns och kvinnors friluftserfarenheter.


Vill du också vara med på banan? Titta här vad vi vill veta, och skicka informationen till redaktionen!

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.

Vetenskaplig assistent till IFI i København
Inom forskningsprojektet Sport og Doping – et spørgsmål om køn og samfund vid Institut för Idræt söker man en videnskabelig assistent för en treårsperiod. Det finns möjlighet att ansöka om plats på forskarutbildningen. Projektledare är professor Gertrud Pfister. En fullständig ansökan, på danska eller engelska, ska vara IFI tillhanda senast med morgonposten den 1 december 2008. Läs mer i detta pdf-dokument.

Professor i idrott och biomekanik till NIH
Norges Idrettshøgskole söker en fastanställd professor till Sektionen for fysisk prestasjonsevne, där man gör sällskap med ytterligare fyra professor. Ansökan är utformad på engelska; sökande som inte har norska som modersmål förbinder sig att inom tre år lära sig språket på en på förhand definierad nivå. Ansökan ska vara NIH tillhanda senast den 10 januari 2009. Alla upplysningar om tjänsten och ansökningsförfarandet finns på denna NIH-hemsida.

Førsteamanuensis i simning till NIH
Norges Idrettshøgskole söker en førsteamanuensis/Associate Professor i simning och livräddning. Det är en fast tjänst på heltid och ska sökas senast den 15 december 2008. En komplett engelskspråkig utlysning finns som pdf-dokument, och den norskspråkiga på NIHs hemsida.

Sektionschef till NIH
Norges Idrerttshögskole är uppbyggd kring fem sektioner, för coaching og psykologi, för kultur og samfunn, för idrettsmedisinske fag, för kroppsøving og pedagogik samt för fysisk prestasjonsevne. Den sistnämnda sektionen står utan chef, och söker nu en för omedelbar anställning. Ansökningstiden går ut den 15 december 2008. Information om tjänsten och ansökningsförfarande finn på engelska och på norska.

PLAY

I Dave Zirins artikel i denna uppdatering nämns i ett citat Play, ”the New York Times’ prestige sports magazine”, ett påkostat och journalitiskt högtstående kvartalsmagasin.

Efter tre år och tretton nummer (omslaget på det första ses ovan) visar onlineutgåvan en slideshow med 21 fantastiska bilder ur Play genom åren.

Idrottshistoriskt seminarium i Stockholm

Onsdag 17 december, 16.00 Historiska institutionen, SU, Hus D plan 9. ”Att skriva idrottshistoria populärvetenskapligt”. Författaren och journalisten Jonas Cederqvist och författaren och idrottshistorikern Hans Bolling redovisar och diskuterar erfarenheter. Mer information ges av Johnny Wijk.

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Titta in på

idrottsforum.org stöds under 2008 av följande organisationer:

idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #102   |   2008–11–26
eXTReMe Tracker